Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobjekt Školní


Sídlem školy je objekt Školní 664, 277 11 Neratovice, kde probíhá teoretická výuka oboru vzdělání veřejnosprávní činnost, sídlí zde domov mládeže pro žákyně ze vzdálených míst, dále se zde uskutečňuje odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání kadeřník a kuchař - číšník pro pohostinství. V daném objektu se též nachází školní jídelna. Tato část školy je situována vedle budovy Městského úřadu města Neratovic. Budova školy je majetkem Středočeského kraje.

V této části školy byly provedeny zásadní opravy - vymalování učeben a chodeb, položení nových podlah, rekonstrukce systému ústředního topení, oprava okapů, oprava střechy a fasád, výměna dveří a některých oken, byla vybudována provozovna pro odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník, uskutečnila se úplná přestavba a rekonstrukce školní jídelny a domova mládeže. 

V objektu Školní 664 sídlí součást – Střední odborná škola. Do doby sloučení existovala od svého vzniku v roce 1991 nejprve jako Rodinná škola, později od roku 1997 jako Střední odborná škola. 

Objekt má v přízemí a v 1. patře k dispozici čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD přehrávačem. Ostatní třídy jsou zařízeny podle využití a možností školy – např. televizory, videorekordéry, CD A DVD přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory. 

Žáci mají dále k dispozici odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Součástí budovy je také školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky z domova mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení. Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik žáci oboru vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar.

Další součástí školy je domov mládeže. Slouží převážně dívkám oboru vzdělání kadeřnice, kterým vzdálené trvalé bydliště znemožňuje každodenní dojíždění na vyučování. V případě volné kapacity je ubytování umožněno i ostatním žákům z jiných oborů vzdělání. V sousedství domova mládeže je Městský úřad Neratovice, dále supermarkety PLUS a PENNY, další specializované obchody, poliklinika s odbornými lékaři, ordinace smluvní lékařky MUDr. Dvorské, lékárna a autobusové zastávky MHD i autobusů spojujících Neratovice s Mělníkem a Prahou.
Kapacita domova mládeže činí 60 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově mládeže celkem 20. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo, dále je zde umístěna prací místnost pro žáky. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytované dívky uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC, umývárna, úklidová komora, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. Ve 3. patře je 11 ložnic pro 33 ubytovaných, sociální zázemí – WC a umývárna, úklidová komora, sklad infekčního prádla, společenský prostor a kancelář vedoucí vychovatelky. V pokojích je umístěn nový nábytek, jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítači s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Domov mládeže je vybaven i izolační místností pro nemocné dívky, které nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny. 

Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped, orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis. 

Dívky v domově mládeže se celodenně stravují. Mají zajištěno stravování 5x denně /snídaně, dopolední svačina, oběd, večeře posílená o odpolední svačinu/ ve školní jídelně, která je v místě DM. V době teoretického vyučování je oběd zajišťován smluvně v jídelně Spolany Neratovice a.s. Poplatky za ubytování a stravování se vybírají zálohově po dobu tří měsíců vždy poslední týden předchozího měsíce. Po uplynutí tohoto období se provádí u stravování vyúčtování zálohy podle skutečnosti. Poplatky za stravné činí: 1. ročník: záloha 1200,-- Kč a pro 2. a 3. ročník: záloha 600,- Kč.
Provoz domova mládeže zajišťují kvalifikované vychovatelky s odborným i pedagogickým vzděláním s dlouholetou praxí od 18,00 hod. v neděli do 14,00 hod. v pátek. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno /zájmová činnost, besedy, TV programy/, přípravu na vyučování a spánek. 
V tomto objektu se uskutečňuje i odborný výcvik 1. ročníků oboru vzdělání kadeřník. Žákyně mají k dispozici místnost dámského kadeřnictví, kde je 15 pracovních míst vybavených obsluhami a základními pracovními pomůckami, místnost pro pánské kadeřnictví, prostor pro mytí s mycími boxy. Pro odpočinek je k dispozici odpočinková místnost a šatna. Součástí prostoru je WC pro zákazníky a kancelář učitelů odborného výcviku.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©