Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářčlenové školské rady


ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY SOŠ a SOU Neratovice

Za zřizovatele SOŠ a SOU Neratovice:
Jaroslava Soukupová, Kojetická 1021/623, 277 11 Neratovice, mail - jaroslava.soukupova@seznam.cz, tel: 603 736 750
Miloslav Mišner,
mail - mmisner@volny.cz, tel: 724 247 704

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Jana Pirunčíková
, Za Obchody 849, 277 11 Neratovice, učitelka SOU,
Telefon - 315 682 966, mail -
jpirunckova@sosasou.cz
Mgr. Jana Havlíková, , Na Výsluní 1296, 277 11 Neratovice, učitelka SOŠ, telefon –
721 400 526, mail –
jhavlikova@sosasou.cz

Za zákonné zástupce nezletilých žáků SOŠ a SOU Neratovice:
Milena Novotná, Mgr. ,Vančurova 697, Neratovice,
N.milena@seznam.cz, 605724688 
Petr Košťál, Mládežnická 477, Neratovice,
rokosner@seznam.cz, 605 352 202

 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©