Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářdomov mládeže - základní informace


Domov mládeže slouží dívkám a chlapcům, kterým vzdálené trvalé bydliště znemožňuje každodenní dojíždění na vyučování. V sousedství domova mládeže je Městský úřad Neratovice, dále supermarkety BILLA a PENNY, specializované obchody, poliklinika s odbornými lékaři, lékárna a autobusové zastávky MHD i autobusů spojujících Neratovice s Mělníkem a Prahou.Kapacita domova mládeže čítá 60 lůžek. Žáci jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je v domově mládeže celkem 20.V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytované dívky a chlapci uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC umývárna, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. Ve 3. patře je 11 ložnic pro 33 ubytovaných, sociální zázemí – WC a umývárna, sklad infekčního prádla, společenský prostor a kancelář vychovatelek.Pokoje jsou vybaveny stejným nábytkem.Jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. Cena za ubytování činí 50,- Kč denně. Žáci platí měsíčně zálohu ve výši 1 500,- Kč (1. ročník) a 750 Kč ( 2. a 3. ročník z důvodu střídání odborného výcviku v místě bydliště a teoretické výuky ve škole v Neratovicích).Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.Výše poplatku se však snižuje na základě Vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz, školní výlety apod., kde si žáci platí ubytování mimo DM).O měsíční úhradě za ubytování v jednotlivých případech může rozhodnout ředitelka školy. Pokud je žák v DM ubytovaný jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování se provádí čtvrtletně podle výše uvedených pravidel prostřednictvím účtů v peněžních ústavech.

K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítačem s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna v suterénu, rotoped, masážní přístroj a Fit End Fold Stridern na patrech.Domov mládeže je vybaven izolační místností pro nemocné, kteří nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny.

Provoz domova mládeže zajišťují kvalifikované vychovatelky s odborným i pedagogickým vzděláním s dlouholetou praxí od neděle 18,00 hod. do 8,00 hod. v pátek. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno (zájmová činnost – výtvarný kroužek, čtenářský kroužek, apod., besedy, TV programy), přípravu na vyučování a spánek. Ve volném čase, po vyučování, mohou žáci využít při kolektivní i samostatné činnosti městská zařízení, jako jsou krytý bazén s atraktivním tobogánem, videokavárnu, sportoviště a tenisové kurty, městské kino, akce a zařízení Společenského domu. V domově mládeže se pořádají soutěže např. v úklidu, o nejhezčí velikonoční či vánoční výzdobu ložnice. Přestože jsou Neratovice známy především jako město chemie a železniční uzel, je zde i krásná příroda kolem Labe, která nabízí příjemné procházky a pobyt v přírodě.Žáci mají možnost vyjádřit se k dění a náplni volného času na domově mládeže prostřednictvím svých volených zástupců v domovní radě, dále ke kvalitě a skladbě jídel na stravovací komisi. 
Podle svých zájmů se může každý zapojit do zájmových útvarů, pokud bude ochoten věnovat svůj volný čas smysluplné činnosti.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©