Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářprojekt COMHAIR


VYUŽITÍ PROGRAMU COMHAIR PLUS V KADEŘNICKÉ PRAXI A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V PROGRAMECH OFFICE, ATF A PMQ, ZCA5 A ZPS7

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit pro budoucí zaměstnání a úspěšnost v přijímacích řízeních, pro lepší umístění na trhu práce.
Projekt výrazně zvýšil produktivitu a kvalitu práce na PC a navíc zvýšil úroveň znalostí a dovedností žáků.

Program COMHAIR PLUS v sobě spojuje nástroje na určení typu obličeje, kvalitu vlasů a úpravu účesu spolu s programem na pořízení digitálních fotografií a kamerou, skenerem, tiskárnou a jejich následné zpracování a publikování.

Pořízení program COMHAIR PLUS bylo vysoce efektivní investicí. Módní aktualizace programu je zaručena a na pracovištích odborného výcviku se zvýšila prestiž módních návrhů účesů pro různé příležitosti. Tento program začal být vyhledávaný, každé foto je reklamou. Pozorujeme zvýšení klientely a následně i tržeb.
Počítač na účesy je v salónech velice žádaný, neboť každou naši prezentaci v jiných městech provází veliký zájem veřejnosti. Pravidelná aktualizace programu módními účesy je zárukou správnosti investice do budoucna.
Zavedením nového programu ATF a PMQ jsem dosáhli základního cíle - snadno naučit žáky rychle a přesně psát. Psaní všemi deseti se pro studenty stalo stejnou samozřejmostí jako psaní rukou.

Lidé, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat v Office a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspěli.
Znalost rychlého a přesného psaní zvýší počet žáků se státní zkouškou z desetiprstové techniky a hospodářské techniky na PC.
Došlo k zefektivnění výuky všech ročníků v předmětech - cizí jazyky, VSP, PRA, EKO, UCE, TEA, VYT, seminářů a volitelných předmětů.
Vybudováním nové počítačové učebny povede k samostatnému a rychlému zpracování zadaných úkolů, každý žák bude má při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující má tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy.

Vyjádření k projektu SOU Neratovice
Jedná se o software pro vizážistické zpracování typologie vlasů a volbu vhodných odstínů a střihů. Tento software je zvláště vhodný pro studenty třetích ročníků a pro studenty druhého ročníků ve druhém pololetí oboru kadeřnice, kteří si s jeho pomocí procvičují a prohlubují své vědomosti o vizážistice, typologii a kolorimetrii. Zvláště bychom pak viděli výhodu tohoto programu ve spojení s námi připravovaným projektem „Postupy v praktické výuce oborů kosmetička a kadeřnice na SOU“. Konkrétně pak při zpracování videosekvencí a fotografií technologických postupů střihů a barev.

Martin Darsa (za obor Kadeřník-Kadeřnice)
Mgr. Daniel Hoskovec (ICT koordinátor)


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©