Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie - prezentace - teoretické vyučování - SOU - ZZ 2005/2006 zahájeny


Závěrečné zkoušky zahájeny

Měsíc červen je již tradičně v SOŠ a SOU Neratovice spojen s konáním závěrečných zkoušek všech tříletých oborů vzdělání - prodavač, kadeřník, kuchař - číšník pro pohostinství, kuchař, číšník, automechanik, klempíř – strojírenská výroba, zedník, instalatér a technickoadministrativní pracovník. Byly jmenovány komise pro jednotlivé obory, termíny pro písemnou, praktickou a ústní část závěrečných zkoušek, otázky a témata z jednotlivých předmětů. 

Z celkového počtu 196 žáků v denní formě studia a 5 rekvalifikantů nebylo připuštěno k závěrečným zkouškám 24 žáků z důvodu vysoké absence nebo neprospěchu na konci 3. ročníku.

Dne 2. 6. 2006 byly závěrečné zkoušky zahájeny písemnou částí. Praktické zkoušky budou probíhat u jednotlivých oborů vzdělání od 5. 6. do 20. 6. 2006 na pracovištích školy nebo na provozních pracovištích u podnikatelů a ústní část závěrečných zkoušek od 14. 6. do 27. 6. 2006 podle předem stanoveného časového harmonogramu. Slavnostní předání výučních listů a vyřazení žáků školy proběhne po skončení ústní části závěrečných zkoušek v aule školy. 

Všem žákům přeji úspěšné zvládnutí závěru studia a získání výučního listu v daném oboru.

                                                                 Ing. Marcela Kulhánková, ředitelka školy


Písemná část závěrečných zkoušek
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©