Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - zahraniční akce - Socrates - zhodnocení mezinárodních aktivit 2005/2006


Zhodnocení mezinárodních aktivit 2005/2006

Střední odborné učiliště

Sokrates – Comenius

18. - 23. 9. 2005 návštěva 10 studentů z partnerské školy z Eilenburgu, program zaměřen odborně podle oborů vzdělávání a na poznávání historie, kultury a současnosti českého národa, cíle dle projektu byly splněny, veškeré dění bylo zdokumentováno v regionálním tisku i ve školní kronice.


5. – 10. 12. 2005 návštěva 6 neratovických studentů a 2 pedagogů v Eilenburgu. Program byl zaměřen na společné práce na výrobě vánoční pyramidy ( německý symbol Vánoc), která byla přivezena do Neratovic a bude darována městu Neratovice. Naši studenti přivezli do Eilenburgu recepty na typické české vánoční cukroví, které tam napekli a prodali na dobročinném vánočním bazaru.

19. 4. 2006 – setkání zástupců vedení škol z Eilenburgu a Neratovic k závěrečnému hodnocení projektu Sokrates. Neratovická škola podle projektu předala výstup - tříjazyčnou kuchařku česko-německo-polskou, ve které jsou recepty na typická národní jídla. Kuchařku sestavili žáci všech tří zúčastněných škol. Tímto projekt ukončen, další spolupráce bude pokračovat na reciproční výměně studentů dle oborů (odborné exkurze, veletrhy apod.) vždy 1x za rok.

Výměnné zahraniční akce

23. - 28. 4. 2006 – návštěva studentů oboru automechanik a 2 pedagogů z Neratovic v Eilenburgu. Program zaměřen na výše uvedený obor vzdělání, žáci se zúčastnili vyučování a podnikali exkurze do autosalonů.
V září přijedou recipročně do Neratovic studenti z Eilenburgu, německými kolegy byl zvolen obor „ stavební technika“. Na programu se z naší strany pracuje.


Střední odborná škola
4. – 9. 12. 2005 - NOVA College Haarlem, Holandsko. Akce se zúčastnilo 14 žáků a 2 učitelé. V rámci pobytu žáci navštívili město Haag, místo, kde sídlí řada významných institucí. Zde byla zajištěna prohlídka budovy Mezinárodního soudního dvora a Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku, dále žáci navštívili Amsterodam. Poslední den žáci navštívili Haarlem, kde trávili v areálu Nova College. Jde o školu, se kterou SOŠ a SOU Neratovice navázala styk již před několika lety. A to zejména proto, že obě školy připravují své žáky pro stejná či podobná povolání.

31. 3. 2006 – VS2 - Návštěva anglického divadelního představení.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©