Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie - SOU - adaptační zájezd 2006/2007


Sloup v Čechách 2006

Tříletou cestu vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Neratovicích nastoupili i tento rok chlapci a dívky v oborech vzdělání prodavač, kadeřník, klempíř, automechanik, instalatér a zedník. Protože škola není jen práce s vědomostmi a dovednostmi, ale i život v kolektivu a kontakt s učiteli, zúčastnili se žáci těchto oborů vzdělání týdenního seznamovacího kurzu ve Sloupu v Čechách v rámci minimálního preventivního programu SOŠ a SOU Neratovice - "Škola - rádce a pomocník". Žáci poznali svůj třídní kolektiv a své učitele i jinak než ze školního prostředí a nenásilnou formou byli seznámeni s některými sociálně patologickými jevy pod vedením metodika protidrogové prevence Mgr. Jany Pirunčíkové. Samozřejmostí byly výlety po okolí - zejména nás nadchla návštěva sklárny s ukázkami tohoto uměleckého řemesla, sportovní akce, např. přátelské utkání ve fotbale a další akce.
Na závěr patří vřelé poděkování Středočeskému kraji, který tuto akci finančně podpořil a všem zúčastněným učitelům.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©