Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - Spolupráce pokračuje


Spolupráce pokračuje...

Již několik let pokračují vzájemné výměnné pobyty mezi žáky SOŠ a SOU Neratovice , nejdříve v rámci programů Sokrates, nyní financované z prostředků školy a dary sponzorů, a BSZ Eilenburg BRD.
Od 19.6 do 20.6. 2008 nás navštívila skupina budoucích ošetřovatelek tělesně a duševně postižených lidi. Jejich cílem bylo navštívit v našem regionu 4 ústavy, které tuto péči poskytují. Díky ochotě vedení ústavů v Chlumíně- sdružení Úsměv, Rybka v Neratovicích, stacionáře pro děti postižené alergiemi v Neratovicích a ústavu pro mentálně postižené v Nebuželích se tyto návštěvy mohly uskutečnit.
Práce sociálních pracovnic je velmi náročné povolání, které je založeno hlavně na citových
vazbách k pacientům, než povolání je vhodnější hovořit o poslání. Tuto práci vykonávají většinou ženy, výjimečně muži.Navíc se jedná o práci, která je velmi málo finančně oceňována.
Ve všech ústavech jsme byli velmi srdečně přijati a dostali jsme velice fundované informace o práci s handicapovanými lidmi. Studentky BSZ Eilenburg se mohly zeptat na cokoliv, co je v této oblasti zajímalo , vždy dostaly vyčerpávající odpovědi.
Odborná část pobytu byla doplněna návštěvou kulturních zařízení v našem kraji. V Praze jsme kromě poznávání památek mohli navštívit i Parlament České republiky, a to díky panu poslanci za ODS Janu Moravovi, který je jak známo původem z Neratovic a má k naší škole přátelský vztah.
Dalším kulturním zážitkem byla návštěva Mělníka a výlet lodí po Labi.
Poslední den pobytu nás přijala paní Brodilová, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Neratovicích, která studentky seznámila s problematikou sociální péče, kterou stát svým občanům zabezpečuje. Hovořilo se na téma: sociální dávky, linka důvěry, pomoc týraným dětem atd.
I když se naše společnost snaží pomáhat potřebným, přesto má Česká republika v této oblasti co dohánět. Srovnání s jinými státy EU pro nás nedopadá nejlépe.
Úroveň společnosti se totiž posuzuje právě podle kvality zabezpečení rizikových skupin občanů, a to jsou především postižení jedinci.
Co říci závěrem. Poděkování patří vedení SOŠ a SOU Neratovice a pracovníkům školy, kteří program zabezpečili a o hosty se zodpovědně starali.
Jedna návštěva skončila, další se připravuje….

                                                                             Ing. Hana Řimsová
                                                                             koordinátorka mezinárodních aktivit 
                                                                             SOŠ a SOU Neratovice


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©