Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - činnost žáků - odborné exkurze - Exkurze v Národním Muzeu


Exkurze v Národním Muzeu a Armádním Muzeu v Praze

V pátek 21. listopadu studenti SOŠ oboru veřejnosprávní činnost navštívili výstavu „Republika“ v Národním muzeu v Praze. 
Výstava je rozdělena na čtyři části – nádraží, město, venkov a kino, které mají charakterizovat fenomény spojené s první republikou. První část zachycuje vznik republiky a vše, co jejímu vyhlášení předcházelo. Vedle působení československých legií a významných osobností spjatých se zahraničním odbojem ukazuje i domácí politiku v rámci habsburské monarchie a realitu válečného života. Založení samostatných států 28. října 1918 připomíná například první československý zákon.
Další části výstavy upozorňují na dvě odlišná prostředí, v nichž se odehrával život první republiky – město a venkov. Mezi unikáty této expozice patří Kotěrův nábytek z roku 1919, šaty z módního salonu Hany Podolské, gobelín se státním znakem, který byl umístěn v Poslanecké sněmovně, a sportovní automobil Jawa Minor. Výstava připomíná i významné osobnosti spjaté s tímto obdobím. 
Originální texty mnichovské dohody v němčině angličtině a italštině jsou vystaveny v České republice poprvé. Francouzský originál zastupuje oficiální písemné vyjádření z archivu francouzského ministerstva zahraničních věcí k tomu, co se s tímto dokumentem mohlo stát. 
Součástí dokumentů, které si po válce odvezli Američané, jsou také původní mapy sloužící k upřesnění územních požadavků nacistického Německa vůči tehdejšímu Československu. 
Vzhledem k tomu, že výstavu k 90. výročí vzniku samostatného Československa připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, který spravuje i Armádní muzeum na Žižkově, navštívili jsme i toto muzeum v historických budovách Památníku národního osvobození. Expozice muzea je rozdělena do tří velkých celků. 

První zachycuje období první světové války 1914 – 1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. Druhá část je věnována meziválečné Československé republice a jejím ozbrojeným silám a třetí výstavní prostor zachycuje období druhé světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích na jejích frontách, v domácím odboji, i na dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa. 
Muzeum je věnováno historii prvního, druhého a od února 2003 i třetímu protikomunistickému odboji v letech 1914-1918 a 1939-1945, historii československé armády 1918-1939 a persekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©