Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - činnost žáků - odborné exkurze - Exkurze do Národního muzea


Exkurze do Národního zemědělského muzea

Dne 22.05.2009 se studenti oboru Prodavač – smíšené zboží prvního ročníku zúčastnili exkurze do Národního zemědělského muzea v Praze, kde se touto dobou konala výstava Kupecké počty, míry a váhy. Cílem bylo seznámit studenty se složitým a měnícím se systémem měr, vah a měn a upozornit na úzkou spojitost kupeckých počtů a měnových systémů s tímto systémem. V úvodu výstava seznamuje s vývojem a významem měření nejen ve světě, ale především na našem území a vyzdvihuje nejdůležitější mezníky vývoje české metrologie. Jsou zde prezentovány nejúplnější seznamy (s původními názvy) různých délkových, objemových, plošných a váhových jednotek používaných v minulosti oficiálně, ale i neoficiálně v obchodním i směnném styku v různých regionech a lidových vrstvách, spolu s jejich kupeckými a měrnými převody. Na tuto část výstavy navazují kupecké počty a měnové systémy, jejichž vývoj je na výstavě dokreslen v podobě originálních mincí, originálních předmětů (pokladen, počitadel). Závěrem výstava seznamuje se základy hospodářství a poukazuje na některé principy tuzemského a mezinárodního obchodu i světového hospodářského vývoje. Odkrývá tak vztah mezi mírami, finančnictvím a tržním hospodářstvím v minulosti až po současnost. 
Kromě této výstavy si studenti prohlédli stálou expozici ze sbírky zemědělské techniky Národního zemědělského muzea představující 20 nejdůležitějších předmětů (traktory, motorové mlátičky). 
Celou exkurzi studenti zakončili procházkou po Letenských sadech, které se nacházejí přímo u Národního zemědělského muzea a odkud je nádherný výhled na řeku Vltavu a město Praha.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©