Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - činnost žáků - odborné exkurze - Týdenní odborná exkurze


Exkurze do Mariánských Lázní

V týdnu od 15. do 19. června proběhla odborná exkurze tříd VS2 a VS3 oboru veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU v Neratovicích. Jejím cílem bylo poznat fungování jednotlivých správ (zdravotnictví, lázeňství, dopravy v oblasti euroregionu Egrensis, ochrany životního prostředí a chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a historie české správy) v praxi.
Vybrali jsme si oblast Chebska, která byla v minulosti samosprávným územím a v této oblasti se nachází i Mariánské Lázně, ve kterých jsme byli ubytování a kde jsme strávili příjemný týden.
V Mariánských Lázních vyvěrá 40 léčivých minerálních pramenů a v blízkém okolí téměř dalších sto. Během těchto pěti dnů se studenti seznámili nejen s městem, ale také s jeho blízkým okolím a ochutnali alespoň některé z minerálních pramenů.
Cestou do Mariánských Lázní jsme navštívili Klášter Teplá, jenž je spjat se vznikem Mariánských Lázní a s působením premonstátů v okolí Mariánských Lázní. Odpoledne jsme mohli obdivovat hotel Nové lázně. Zde se uskutečnila prohlídka celého lázeňského komplexu. Nachází se v něm tzv. Královská kabina. Je nejvýznamnější místností tohoto domu a sloužila pouze prominentním hostům, např. anglickému králi Eduardu VII. Poté se studenti přesunuli na kolonádu, kde shlédli produkci zpívající fontány a dvě symfonie Andrea Bocelliho.
Úterní nepříznivé počasí nebylo překážkou pro návštěvu města Kynžvart. Zde se nacházejí dětské lázně, kam studenti zavítali, seznámili se s problematikou dětského lázeňství u nás a navštívili balneo provoz, kde probíhají různé léčebné procedury dětí. Tyto dětské lázně byly založeny rodem Metternichů na základě výskytu přírodních minerálních pramenů. Léčebna slouží dětem ve věku od dvou do patnácti let. O úspěších terapie nám vyprávěl primář tohoto zařízení a paní ředitelka dětské lázeňské léčebny. Ty nejmenší děti jsme potěšili malými dárečky. Rozloučením s dětskými lázněmi ale návštěva města neskončila a žáci neopomenuli prohlídku zámku Kynžvart a jeho zahrad.
V bezprostřední blízkosti Mariánských Lázní se nachází CHKO Slavkovský les, jehož návštěvu si naši studenti nenechali ujít a vydali se naučnou stezkou Kladská, kde je provázel strážce přírody. Společně s ním jsme pak ještě navštívili ministezku Smraďoch, která je proslulá svými bahenními sopkami, zvanými mofety.
Po vydatné středeční snídani se studenti vypravili na celodenní výlet do kráteru třetihorní sopky Komorní hůrky, rezervace vodních ptáků Amerika, do Františkových Lázní, Motýlího domu a rezervace SOOS. Tento nabitý den byl ukončen prohlídkou města Chebu a výstavy o Albrechtu Vajdštejnovi v místním muzeu.
Čtvrtek nebyl v cestovním duchu, ale spočíval pouze v pěší turistice a v poznání okolí Mariánských Lázní. Lanovkou vyjeli studenti k hotelu Krakonoš, kde prošli minipark Boheminium, ve kterém se nacházejí miniatury známých českých staveb.
Poslední den navštívili studenti zámek v Bečově nad Teplou a obdivovali druhou nejvýznamnější památku po korunovačních klenotech u nás – relikviář sv. Maura a po obědě v Karlových Varech se vydali již nazpět do Neratovic.
Ať už žáci tuto několikadenní exkurzi absolvovali za poznáním, či za kulturou ,anebo za zábavou, či odpočinkem, jistě se pro ně stala dobrým zakončením školního roku 2008/2009.
                                                                  Studenti VS2 a VS3 SOŠ a SOU Neratovice

Naše ubytování - hotel Zlatý zámek Mariánské LázněPondělí
Klášter premonstrátů Teplá
- na pozemích kláštera vznikly Mariánské Lázně
- historie církevní správy u nás

Nové Lázně
- prohlídka hotelu, královské kabiny, římských lázní
- přednáška o hotelnictví, cestovním ruchu a balneo prozovuÚterý
Dětská lázeňská léčebna Kynžvart
- problematika dětského lázeňství v komunální politice
- přednáška o léčebných procedurách – primář léčebny

Zámek Kynžvart

Lesní kapleKladská – naučná stezka
- přednáška o chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
- strážce přírody

Kosatec žlutýV rašeliništi hledáme masožravé rostliny

Lovecký zámeček

Upolínová louka

Středa
Národní přírodní rezervace Komorní hůrka
– ochranné pásmo třetihorní sopky – láva

Rezervace vodních ptáků Amerika
Jedeme do rezervace mikrovláčkemFrantiškovy lázně

Motýlí dvůrLíbili jsme se motýlům, někteří si nás pletli se samičkouSOOS

Cheb
- Městská památková rezervace, Špalíček, expozice muzea – výstava o Albrechtu ValdštejnoviČtvrtek
lanovka ke Krakonošovi

miniarurpark Boheminium

Obůrka Hvozd

Vyhlídka Hamelika

Večerní fontána

Pátek
Bečov nad TeplouNaše sympatická průvodkyně

relikviář sv. Maura – druhá nejvýznamnější památka po korunovačních klenotech u nás, uložena v trezorové místnostijeho podoba před restaurovánímKarlovy Vary a cesta domů

vzpomínka na pana řidiče

Vzpomínka na Bolševník velkolepý
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©