Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotografie a aktivity - zahraniční akce - zahraniční exkurze - Londýn


LONDÝN a Wlondonsor očima studentů SOŠ a SOU Neratovice

V metropoli Velké Británie jsme si uvědomili význam anglické tradice, suchého anglického humoru i odkaz Shakespeara dnešku. 
Několik dnů pobytu v Londýně stačilo na zmapování světoznámých historických památek např. královského WlondonSORU (půldenní prohlídka jedné z oficiálních rezidencí anglické královské rodiny), historické pevnosti Tower s expozicí královských korunovačních klenotů, nejstaršího londýnského obvodu s monumentální katedrálou St. Paul´s Cathedral (2. největší církevní stavba Evropy), Westminsteru Abbey (korunovační kostel britských panovníků), Houses of Parliament s věží, v níž je zavěšen proslulý zvon Big Ben a vládní třídy Whitehall a Downing Street, střídaní stráží před Buckingham Palace. Navštívili jsme Britské muzeum v Londýně, muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, finanční centrum The City a další pozoruhodnosti.
Z lodi a při následné procházce jsme obdivovali nedaleký Greenwich, park s observatoří a nultým poledníkem.
Děkujeme městu Neratovice za finanční příspěvek na dopravu.
                                                                                                  Studenti VS1, 2,3
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©