Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - činnost žáků - odborné exkurze


Vzdělávací exkurze do IQ parku Liberec

8. prosince 2012 vyrazily třídy AZ1 a IK2 v doprovodu svých třídních učitelů, Mgr. Pirunčíkové a Ing. Janovce, do 100km vzdáleného města Liberec na exkurzi do IQ parku. Akce byla zaměřena na rozšíření znalostí fyziky obou tříd prostřednictvím praktických pokusů, které je v IQ parku možno doslova osahat. Cestovali jsme vlakem především pro nižší náklady na dopravu, která byla plně hrazena z fondu SRPŠ. Symbolické hromadné vstupné si platili sami žáci. České dráhy opět nezklamaly a půlhodinové čekání na zpožděný vlak na zanedbaném nádraží v Turnově si většina z žáků krátila bagetovou svačinkou z místního občerstvení.
V centru Babylón je nepočítaně lákadel pro návštěvníky, IQ park je součástí tohoto komplexu. Ale velmi „nadupanou“ součástí, kterou není možné obsáhnout za jeden den. Po úvodním vysvětlení instruktora měli žáci rozchod po 4 patrech IQ parku tak, aby si mohli vyzkoušet pokusy, které je zajímají. Jen zlomek toho zachycují přiložené fotografie.Na plánovanou návštěvu města se málem ani nedostalo, k vidění a prozkoumání je toho opravdu mnoho. Hodinový rozchod po městě využili mnozí k nákupu dárků na Vánoce nebo k doplnění energie. Sraz u radnice a návrat na pěkně opravené nádraží Liberec proběhl beze ztrát. Cesta zpět byla podstatně příjemnější a v Neratovicích jsme byli cca v 18.00 hodin, tedy jen se 4 minutovým zpožděním. Úspěch akce potvrzují i diskuze o zážitcích, které probíhaly ještě následující týden. Obě třídy se shodly na tom, že by podobnou akci rády zopakovaly a my učitelé jsme ocenili názornost fyzikálních experimentů, které vhodně doplnily probíranou teorii.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©