Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářfotogalerie a aktivity - činnost žáků - ostatní akce


Přednáška na téma Holocaust a antisemitismus

V rámci společenskovědního vzdělávání se dne 16.2.2011 uskutečnily přednášky na téma Holocaust a antisemitismus. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Centrum vzdělávání a dialogu“, který realizuje česká pobočka ICEJ ( Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) v partnerství se Židovským muzeem a Terezínskou iniciativou.
Lektor přednášky Ing. Marek Šlechta seznámil žáky interaktivní formou s praktickou podobou rasové diskriminace, žáci byli vedeni k tomu, aby o ní uvažovali a zároveň byli konfrontování s dobovými materiály. Náplň přednášky se ztotožnila s hlavními cíli jmenovaného projektu, a napomohla tak zvýšit povědomí u mladých posluchačů o antisemitismu , který se v různých podobách a projevech objevuje v současné společnosti.
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©