Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářškolská rada - volby


Volby do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků

proběhnou od 13. 00 hodin – do 14.00 hodin dne 29.3.2012 v aule SOU a sborovně SOŠ. Hlasovací lístky pro volbu členů školské rady budou v tuto dobu k dispozici a volba probíhá tajným hlasováním na základě přímého volebního práva. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. 

Navrženi jsou :
Mgr.Jana Havlíková – SOŠ teoretické vyučování
Mgr. Lenka Winklerová –SOU teoretické vyučování
Mgr.Jana Pirunčíková- SOU teoretické vyučování
p. Marcela Končelová – SOU odborný výcvik
p.Otokar Darda - SOU odborný výcvik 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©