arrow Zavřít

Kalendář událostí

Prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zde.

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory jsou zde.

Výsledky přijímacího řízení u maturitních oborů pro školní rok 2020/2021 jsou zde - (tyto budou později v závislosti na mimořádných opatřeních)

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2020/2021

Na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro školní rok 2020/2021
1. kolo přijímacího řízení na 12. 4. 2021 - 30.4.2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s předpokládanými počty přijímaných žáků:

 Konkrétní termíny k jednotné přijímací zkoušce: Jednotná přijímací zkouška 2021

1. čtyřletý obor vzdělání (ukončený maturitní zkouškou):
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma:

23-45-M/01 Dopravní prostředky (30 žáků)
65-42-M/01 Hotelnictví (30 žáků)
65-41-L/01 Gastronomie (30 žáků)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků)

-    Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky"  s 60% vahou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.

Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 12 bodů.
2.    Výsledek "Jednotné zkoušky"  - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 18 bodů.
3.    Celkem 30 bodů.
4.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.


2. tříleté obory vzdělání (ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

23 – 55 – H/02 Karosář (24 žáků)
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (24 žáků)
36 – 52 – H/01 Instalatér (24 žáků)
36 – 67 – H/01 Zedník (24 žáků)
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník (60 žáků)
66 – 53 – H/01 Operátor skladování (15 žáků)
66 – 51 – H/01 Prodavač (15 žáků)
69 – 51 – H/01 Kadeřník (60 žáků)

-    Dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená  pololetí.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro  zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu  do školy zdravotní průkaz.
-    Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním  přijímací zkoušky.
-    U žáků s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ nebo v Základní speciální a  praktické škole je do celkového bodování promítnuto neukončené základní vzdělání znevýhodněním průměrného prospěchu, a to následovně: 8. ročník ZŠ  +0,25, 7. ročník ZŠ +0,5, Základní speciální a praktická škola – 9. ročník + 1,0, 8. ročník + 1,25, 7. ročník + 1,5, 6.  ročník + 1,75.
-    U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a  jejich kapacitou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.


Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.


3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání dvouletý obor (denní nástavba):


23-43-L/51 Provozní technika (30 žáků)
-    Vyučení v technickém oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky".


Způsob hodnocení:
1.    Výsledek "Jednotné zkoušky" - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

4. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor (dálková nástavba):

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

-    Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky" .

Způsob hodnocení:

1.    Výsledek "Jednotné zkoušky"  - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

Konkrétní termíny k jednotné přijímací zkoušce: Jednotná přijímací zkouška 2020d


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014