arrow Zavřít

Kalendář událostí

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz


STANOVY SDRUŽENÍ
RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při SOŠ a SOU Neratovice

 

Ke stažení ve formátu Word zde.

Pravidla pro poskytování „Motivačního prospěchového stipendia“ 
žákům SOŠ a SOU Neratovice

Stipendium je žákům poskytováno s cílem zvýšit jejich snahu o lepší studijní výsledky.
Je hrazeno z prostředků SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice. Na prospěchová stipendia nevzniká právní nárok, sporné případy posuzuje představenstvo SRPŠ v součinnosti s vedením školy.

Vztahuje se na žáky SOŠ a SOU Neratovice, kteří splnili následující kritéria:
1. Žák řádně plní své školní povinnosti (mj. žádná neomluvená absence).
2. Žákovi nebylo v průběhu hodnoceného pololetí uděleno žádné výchovné opatření, jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.
3. Žák zaplatil příspěvek do SRPŠ ve správné výši a v řádném termínu. Výjimku má žák, který předložil doklad o sociální potřebnosti.
4. Stipendium bude vypláceno jednorázově v hotovosti za celé pololetí po termínu závěrečné klasifikační porady. 
5. Výplatní termín stanoví představenstvo SRPŠ.
6. Zařazení do seznamu vyplácených žáků bude provedeno na základě průměrného prospěchu
    žáka za příslušné pololetí. Průměrný prospěch se počítá na dvě desetinná místa 
    z vysvědčení (bez známky z chování). Návrh podává třídní učitel na pedagogické radě.
7. Pro školní rok 2019/2020 byla stanovena měsíční výše stipendia do průměrného prospěchu,
    včetně: 
        - 1,20 - 300,-- Kč (tj.1500,- Kč za pololetí),
        - 1,50 - 200,-- Kč (tj.1000,-Kč za pololetí),
        - 1,80 - 100,-- Kč (tj.500,-Kč za pololetí).
8. U žáků, kteří nastoupili na naši školu v průběhu hodnoceného pololetí, se do výplaty
    započítávají pouze ty měsíce, ve kterých byli žáky školy. 


Mgr. Jana Pirunčíková                                                Ing. Marcela Hrejsová
předsedkyně SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice           ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Činnost SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice

Sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice bylo založeno v roce 2000 za účelem zlepšení podmínek pro činnost školy formou získávání finančních prostředků, podpory zkvalitnění výuky nákupem nadstandardních pomůcek, rozvíjení spolupráce rodičů žáků a vedení školy. SRPŠ podporuje vzdělávací exkurze, lyžařské a turistické kurzy žáků, úvodní soustředění I.ročníků i mimovýukové a sportovní aktivity.

Informace o akcích najdete přímo na úvodní stránce školy v AKTUALITÁCH, většinu jich SRPŠ podporuje především finančně a materiálně.V této sekci stránek se můžete seznámit s informacemi z jednání představenstva, s finančním plánem,využitím prostředků z příspěvků a dalšími informacemi z vnitřní činnosti Sdružení.

Jakékoliv dotazy, připomínky a návrhy neváhejte směřovat přímo na Sdružení.Budeme se jimi zabývat nejen při sestavování plánu na další období, při přípravě rozpočtu, ale i při spolupráci s vedením školy.
Mgr.Jana Pirunčíková, předseda

Kontakt: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.315 66 53 16

srps

srps2020

srps2020-p

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014