arrow Zavřít

Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Provozní pracoviště

Odborný výcvik je prováděn i na smluvně zajištěných provozních pracovištích fyzických nebo právnických osob za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (instruktor). Instruktor vede současně nejvýše 3 žáky. SOŠ a SOU Neratovice spolupracuje s cca 150 provozními pracovišti. S každým pracovištěm má škola podepsanou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování.

Na provozních pracovištích konají odborný výcvik žáci následovně: u oboru vzdělání kuchař – číšník od 1. do 3. ročníku, u oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, zedník a instalatér od 2. ročníku. Ostatní obory vzdělání konají odborný výcvik v dílnách, v odborných učebnách nebo na odloučených pracovištích školy.

Odloučená pracoviště - kadeřník

Odborný výcvik u oboru vzdělání kadeřník probíhá v 1. ročníku na pracovišti v Neratovicích (celá třída) pod dozorem 2 učitelů OV, od 2. ročníku konají žáci OV podle místa trvalého bydliště na odloučených pracovištích školy, a to ve městech Nymburk, Mladá Boleslav a Mělník, opět pod vedením 1 nebo 2 učitelů OV.


S každým majitelem odloučeného pracoviště máme podepsanou nájemní smlouvu a pracoviště je zařazeno do sítě rejstříku školy jako místo poskytovaného vzdělání. 

↓ pracoviště Neratovice 

foto01

foto02

 ↓ odloučené pracoviště Mladá Boleslav

 p03 (1)

p04 (1)

 ↓ odloučené pracoviště Mělník

p05

p06

 Odloučená pracoviště - prodavač

Odborný výcvik u oboru vzdělání prodavač a částečně operátor skladování je prováděn na provozním pracovišti školy - TESCO Mělník, kde provádí výuku žáků 1 učitelka odborného výcviku.

p001

p002

p003

 

Objekt Školní

Sídlem školy je objekt Školní 664, 277 11 Neratovice, kde zpravidla probíhá teoretická výuka maturitních oborů vzdělávání, sídlí zde domov mládeže pro žáky ze vzdálených míst, dále se zde uskutečňuje odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání kadeřník a kuchař - číšník pro pohostinství. V daném objektu se též nachází školní jídelna. Tato část školy je situována vedle budovy Městského úřadu města Neratovic. Budova školy je majetkem Středočeského kraje.

 sid01

V této části školy byly provedeny zásadní opravy - vymalování učeben a chodeb, položení nových podlah, rekonstrukce systému ústředního topení, oprava okapů, oprava střechy a fasád, výměna dveří a některých oken, byla vybudována provozovna pro odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník, uskutečnila se úplná přestavba a rekonstrukce školní jídelny a domova mládeže. Provádí se zateplení celého objektu Školní.

V objektu Školní 664 sídlí součást – Střední odborná škola. Do doby sloučení existovala od svého vzniku v roce 1991 nejprve jako Rodinná škola, později od roku 1997 jako Střední odborná škola. 

Objekt má v přízemí a v 1. patře k dispozici čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD přehrávačem. Ostatní třídy jsou vybaveny televizory, videorekordéry, CD A DVD přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory, případně s interaktivní tabulí.

sid02

Žáci mají dále k dispozici odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Součástí budovy je také školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky z domova mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení. Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik žáci oboru vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar.

sid03

Další součástí školy je domov mládeže. Slouží převážně dívkám oboru vzdělání kadeřnice, kterým vzdálené trvalé bydliště znemožňuje každodenní dojíždění na vyučování. V případě volné kapacity je ubytování umožněno i ostatním žákům z jiných oborů vzdělání. V sousedství domova mládeže je Městský úřad Neratovice, dále supermarkety Billa a PENNY, další specializované obchody, poliklinika s odbornými lékaři, ordinace smluvní lékařky MUDr. Dvorské, lékárna a autobusové zastávky MHD i autobusů spojujících Neratovice s Mělníkem a Prahou.


Kapacita domova mládeže činí 27 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově mládeže celkem 9. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo, dále je zde umístěna prací místnost pro žáky. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytovaní žáci uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC, umývárna, úklidová komora, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. V pokojích je umístěn nový nábytek, jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítači s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Domov mládeže je vybaven i izolační místností pro nemocné dívky, které nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny. 

sid04

Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped, orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis. 

sid05

sid06

Žáci v domově mládeže se celodenně stravují. Mají zajištěno stravování 4x denně /snídaně, dopolední svačina, oběd, večeře/ ve školní jídelně, která je v místě DM. V době teoretického vyučování je oběd zajišťován ve výdejně obědů, fialový pavilón, 1.patro. Poplatky za ubytování a stravování se vybírají zálohově po dobu tří měsíců vždy poslední týden předchozího měsíce. Po uplynutí tohoto období se provádí u stravování vyúčtování zálohy podle skutečnosti. Poplatky za stravné činí: 1. ročník: záloha 1300,-- Kč a pro 2. a 3. ročník: záloha 650,- Kč. Stravu lze objednat vždy pouze po zaplacení předem.


Provoz domova mládeže zajišťují kvalifikované vychovatelky s odborným i pedagogickým vzděláním s dlouholetou praxí od 18,00 hod. v neděli do 14,00 hod. v pátek. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno /zájmová činnost, besedy, TV programy/, přípravu na vyučování a spánek. 


V tomto objektu se uskutečňuje i odborný výcvik 1. ročníků oboru vzdělání kadeřník. Žákyně mají k dispozici místnost dámského kadeřnictví, kde je 15 pracovních míst vybavených obsluhami a základními pracovními pomůckami, místnost pro pánské kadeřnictví, prostor pro mytí s mycími boxy. Pro odpočinek je k dispozici odpočinková místnost a šatna. Součástí prostoru je WC pro zákazníky a kancelář učitelů odborného výcviku.

sid07

Objekt Spojovací

sou

Největší součástí školy je pracoviště v objektu Spojovací 632. Tato součást školy v minulosti prodělala náročné opravy a modernizaci, např. došlo k zateplení fasád pavilonů, k výměně poškozených dřevěných oken za plastová, k přechodu vytápění z parního na plynové, k opravě a zateplení střech, k vybudování hřiště s umělým povrchem, k vymalování všech prostor a k výměně zařizovacích předmětů. Tato část školy se skládá celkem ze 6 pavilonů a vrátnice. Vytápění budov je plynové. Pro lepší orientaci byly jednotlivé pavilony barevně odlišeny.

p01

p02

Ve žlutém pavilonu probíhá teoretická výuka strojírenských a stavebních oborů vzdělání. Pro výuku jsou k dispozici 4 kmenové třídy, 3 učebny pro dělenou výuku a 1 učebna s interaktivní tabulí. K výuce v běžných učebnách se využívá moderní didaktická technika, např. televize, video, radiomagnetofon, CD A DVD přehrávač a výukové programy na počítačích. 

p03

V zeleném pavilonu je uskutečňována teoretická výuka oborů vzdělání službového charakteru prodavač, operátor skladování a kadeřník. Jsou zde umístěny 4 kmenové třídy, dále 1 učebna pro dělenou výuku. Kromě toho se zde nachází jedna počítačová učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Samozřejmostí opět zůstává použití učebních pomůcek, např. televize, videa, zpětných projektorů, radiomagnetofonů, CD přehrávačů apod. 

p04

V oranžovém pavilonu jsou umístěny kanceláře vedení školy a odborné učebny – 2 učebny výpočetní techniky, 1 multimediální učebna s dataprojektorem, vizualizérem, s PC a připojením na internet a odborná učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videem. Počítačové učebny, které se využívají pro výuku předmětů IKT, ADP a jazyků, jsou vybaveny operačním systémem Windows XP nebo Windows Vista s připojením na internet a se softwarem Microsoft Office a dalším. 

p05

Malý žlutý pavilon představuje vrátnici školy. 

p06

V hnědém pavilonu se nachází tělocvična vybavená klasickým sportovním náčiním a nářadím. Podlaha tělocvičny je pokryta umělým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici i posilovna.

p07

Ve fialovém pavilonu se nacházejí 3 kmenové třídy pro obor vzdělání kuchař – číšník.

V 1. patře je zřízena výdejna školního stravování pro žáky školy a zaměstnance. Zároveň mohou tyto prostory být k dispozici pro teoretickou výuku a odborný výcvik, a to v době, kdy se stravování nevydává. Pro předmět stolničení je k dispozici restaurace s barem a cvičná kuchyň s přípravnou pro kuchaře číšníky s příslušným vybavením. Dále je zde odborná učebna pro kadeřníky, která má k dispozici mycí box, obsluhu, sušicí helmu a další příslušenství. V tomto pavilonu se nalézají rovněž 2 odborné jazykové učebny s možností využití televize, videa a CD přehrávače a 1 učebna s interaktivní tabulí. 

p08

Kapacita všech kmenových učeben je 30 žáků, odborné učebny mají většinou 15 - 20 míst.

Modrý pavilon slouží odbornému výcviku. Při vstupu do pavilonu se nachází hala, která je vybavena obecným zařízením pro všechny obory vzdělání strojírenského zaměření, jako jsou např. nůžky na plech, ohýbačky plechu, strojní a tabulové nůžky a další. Rovněž je zde dílna zedníků, kde se žáci na sucho učí základním dovednostem zdění. Pro výuku zedníků byla vybudována díky projektové činnosti venkovní hala. Z haly dílen je možné vejít do jednotlivých dílen. Každá dílna je vybavena pracovními stoly se svěráky a jednoduchými pracovními nástroji, dále zde žáci mají k dispozici vrtačky, soustruhy a brusky. Další vybavení je závislé na oboru vzdělání. Nalezneme zde dílnu automechaniků se zvedákem a s ukázkami motorů, dále dílnu karosářů vybavenou zakružovačkou, ohýbačkou plechu apod. Obor vzdělání instalatér má k dispozici dvě dílny s instalatérskou stěnou, kde žáci instalují sanitární zařízení, např. vanu, WC apod., a s topenářskou stěnou. Pro obor vzdělání mechanik opravář motorových vozidel je k dispozici diagnostická učebna s příslušným vybavením. V dílnách odborného výcviku funguje i svářečská škola. Kromě těchto dílen je v pavilonu kovárna, obrobna, odborná učebna pro účely teoretického seznámení s učební látkou probíranou na odborném výcviku s interaktivní tabulí a dataprojektorem, výdejna nářadí, sociální zázemí a školní bufet. 

p09

Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici 2 hřiště, jedno asfaltové a druhé s umělým povrchem. Součástí sportovního vybavení je i doskočiště pro skok daleký, atletická dráha a rovinka na 100 m.

p10

Ve všech výše uvedených oborech vzdělání je výuka zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou. Při vyučování se využívají kromě tradičních forem výuky – výklad, procvičování, zkoušení – i jiné formy, a to laboratorní cvičení u kuchařů-číšníků, názorné ukázkové hodiny u kadeřnic a prodavaček. Strojírenské a stavební obory vzdělání kombinují výklad látky s praktickou ukázkou na učebních pomůckách, modelech nebo skutečných strojních zařízeních. Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon daného oboru vzdělání.

V celém areálu školy je dostupné připojení Wi-fi pro žáky, které je aktivní v době velkých přestávek.

Při vyučování není samozřejmě opomíjeno ani všeobecné vzdělávání žáků, takže nejlepší absolventi tříletých oborů si mohou rozšířit své vzdělání v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Studium trvá dva roky při denní formě studia nebo tři roky formou dálkového studia. Tyto obory jsou otevírány jednou za tři, resp. za dva roky.

Pro teoretickou výuku si žáci některé učební pomůcky a učebnice opatřují individuálně, pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou potřebné učebnice zapůjčovány zdarma. 
Počet přijímaných žáků je stanoven limitem Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014