arrow Zavřít

Kalendář událostí

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Středočeský kraj podporuje odborné vzdělávání

Informace o finančně podporovaných oborech vzdělání ve školách zřizovaných Středočeským krajem (stipendia) 
Středočeský kraj, stejně jako celá republika, se v posledních letech potýká se značným nedostatkem absolventů dělnických profesí. Rada kraje se proto rozhodla vypracovat strategii, jež by mohla tuto skutečnost minimalizovat. Strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji byla schválena Radou Středočeského kraje dne 19. 10. 2009. 
Systémová podpora učňovského školství je jednou z programových priorit Středočeského kraje. Cílem kraje je pomoci zvýšit zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce (jedná se především o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory). 
Řešení této situace je nutné vzhledem k poklesu zájmu žáků o některé učňovské obory a také vzhledem k očekávanému demografickému propadu počtu osob přicházejících do středních škol. 

Hlavní oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje jsou: 
• Stipendijní program pro žáky vybraných oborů 
• Propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných středních škol 
• Účast Středočeského kraje v projektech zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání 
• Spolupráce Středočeského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, se zaměstnavateli a úřady práce při řešení nedostatku absolventů potřebných oborů vzdělávání 

Další oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje: 
• Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen 
• Vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve spolupráci se zaměstnavateli 
• Kurzy vedoucí k rozšíření kvalifikačních dovedností žáků (např. řidičská oprávnění skupiny B, C, T, svářečské kurzy 
• Kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU/EHP 
• Přehlídky a soutěže v odborných dovednostech žáků učebních oborů 

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů 
Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):
Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré. Předpokládané náklady pro rok 2010 činí cca 1,6 mil. Kč.
Stipendijní program pro žáky podporovaných oborů vzdělání, ve školách zřizovaných Středočeským krajem, pro školní rok 2010/11 se bude vztahovat pouze na žáky 1. ročníků. Ve školním roce 2011/12 bude určen žákům 1. a 2. ročníků, následující školní rok se již bude vztahovat i na žáky 3. ročníků podporovaných oborů vzdělání. 

Podporované obory vzdělání, které SOŠ a SOU Neratovice nabízí:
Karosář
Obráběč kovů
Instalatér
Malíř a lakýrník
Zedník

Prezentace (ZDE)

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014