arrow Zavřít

Kalendář událostí

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Podpora stáží žáků 1. ročníků naší školy ve 2 středních školách stejného zaměření. Půjde o postupnou realizaci 10 stáží za projekt, na 1 stáži budou 2 žáci  z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 20 žáků.

stazvSS-01

stazvSS-02

stazvSS-03

stazvSS-04

stazvSS-05

stazvSS-06

stazvSS-07

stazvSS-08

stazvSS-09

stazvSS-10

stazvSS-11

stazvSS-12

stazvSS-13

stazvSS-14

stazvSS-15

stazvSS-16

děti MŠ: bude založen zájmový kroužek ,,Vodní hrátky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, podle počasí na hry u vody. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

ms260620-01

ms260620-02

ms260620-03

ms260620-04

ms260620-05

ms260620-06

děti MŠ: bude založen zájmový kroužek ,,Vodní hrátky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, podle počasí na hry u vody. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

ms190620-01

ms190620-02

ms190620-03

ms190620-04

ms190620-05

ms190620-06

ms190620-07

ms190620-08

děti MŠ: bude založen zájmový kroužek ,,Vodní hrátky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, podle počasí na hry u vody. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

ms220620-01

ms220620-02

ms220620-03

ms220620-04

děti MŠ: bude založen zájmový kroužek ,,Vodní hrátky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, podle počasí na hry u vody. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

ms110320-01

ms110320-02

ms110320-03

ms110320-04

ms110320-05

ms110320-06

ms110320-07

ms110320-08

ms110320-09

ms110320-10

ms110320-11

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014