arrow Zavřít

Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.sosasou.cz

Stav souladu

Tato stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže – alternativní popisky u všech obrázků jsou retrospektivně zajištěny pomocí automatického popisovače, který vychází z názvu obrázku. Nelze deklarovat, že veškerý popis obrázků bude korespondovat s tématem obrázku.

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

V některých případech je dokument zveřejněn ve formátu DOC. Takovýto soubor dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Většina moderních prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari, Opera) obsahují vestavěné prohlížeče PDF a DOC/XLS dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5.2.2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda:

  • vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu
působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu radimhornicek(zavinac)gmail.com

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Neratovice
Dne 5.2.2021


Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy

Pokud Vás něco zajímá neváhejte se obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kdo bude muset vykonat přijímací zkoušku?

Přijímací zkoušky se na žádný učební obor vzdělání nekonají. Na maturitní obory probíhají přijímací zkoušky

Je nutné lékařské potvrzení?

Ke studiu všech tříletých oborů je nutné potvrzení od lékaře. U čtyřletých oborů vzdělání rovněž požadujeme lékařské potvrzení.

Které jazyky jsou vyučovány?

U oborů vzdělání ukončených výučním listem je od prvního ročníku  vyučován povinně jeden cizí jazyk, a to anglický. U oboru vzdělání veřejnosprávní činnost se vyučují povinně 2 jazyky, jako 1. jazyk anglický nebo německý jazyk v rozsahu 4 hodin týdně,  2. jazyk je francouzský nebo anglický jazyk, v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 3 hodiny týdně.

Umožňuje škola ubytování pro dojíždějící?

Naše škola má vlastní domov mládeže. Cena ubytovného je stanovena na 50,-- Kč za den. Platí se zálohově ve výši 1200,-- Kč (1. ročník) nebo 600,-- Kč (2. a 3. ročník). Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.

Výše poplatku se ale snižuje o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z  provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz,školní výlety.., kde si žáci platí ubytování mimo DM). Pokud je žák v DM ubytován jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytována.

Vyúčtování  se provádí čtvrtletně. Bližší informace naleznete zde

Jaké náklady vznikají rodičům během studia?

SOŠ a SOU Neratovice je školou zřizovanou Středočeským krajem, školné se neplatí. Učební pomůcky, materiál žáci dostávají od školy zdarma. U některých oborů vzdělání však požadujeme, aby žáci používali mimo školních i vlastní pomůcky. Z tohoto důvodu vybíráme určitou sumu peněz, za kterou nakupujme jednotně všem žákům pomůcky, které jim i po vyučení zůstávají. Po nákupu je každému rodiči předloženo vyúčtování. U oboru vzdělání kadeřník jde o částku cca 4.500,-- Kč na nákup nůžek, hřebenů, natáček, vysoušeče, břitvy apod., obor vzdělání kuchař číšník platí 1 500, -  Kč  na  zakoupení sady profesionálních nožů a obor vzdělání zedník  si zakupuje za 1 000,-- Kč pracovní nářadí, např. vodováha, olovnice, hladítka, zednická lžíce atd. Ostatní obory používají školní vybavení.

Kde shánět učebnice?

Rodiče shánějí i platí svým dětem učebnice. Doporučujeme zavedené obchody s učebnicemi a zejména internetová knihkupectví.

Začátkem školního roku organizuje škola burzu učebnic, kde mohou žáci koupit levněji učebnice od spolužáků z vyšších ročníků a případně prodat své učebnice.

Pro žáky ze sociálně slabších rodin škola na základě  odůvodněné žádosti zákonného zástupce zapůjčí  učebnice   zdarma.

Jak je to s ochrannými pracovními pomůckami?

Žáci dostávají od školy zdarma podle oboru vzdělání některé ochranné pracovní pomůcky – oděv (plášť, montérky, košile apod.). Pro zajištění OPP je nutné zaslat včas dotazník s velikostí oděvu. Obuv si zpravidla žáci hradí sami.

Má škola vlastní školní jídelnu?

V objektu Školní 664 se nachází pro ubytované žáky,  dojíždějící žáky a zaměstnance školy školní jídelna. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Cena oběda činí 30,- Kč. Ubytovaní žáci platí za celodenní stravování 64,- Kč za den, bezhotovostním způsobem formou záloh nebo hotově do pokladny školy.  Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízením. V objektu Spojovací ve výdejně obědů SOŠ a SOU Neratovice.

Své omluvenky prosím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Uveďte prosím:

Jméno žáka

Třída

Jméno omlouvajícího

Email omlouvajícího

Telefon omlouvajícího

Důvod a doba nepřítomnosti žáka

Objekt Školní 664 (ředitelství školy je v ulici Spojovací - viz níže)

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
277 11 Neratovice

GPS:

50°15'21.198"N, 14°31'10.607"E

 

Objekt Spojovací - kancelář ředitelky školy

SOŠ a SOU Neratovice
Spojovací 632
277 11 Libiš

GPS:

50°16'6.903"N, 14°30'51.764"E

 

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014