arrow Zavřít

Kalendář událostí

Říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Pravidla pro poskytování „Motivačního prospěchového stipendia“ žákům SOŠ a SOU Neratovice

Stipendium je žákům poskytováno s cílem zvýšit jejich snahu o lepší studijní výsledky. Je hrazeno z prostředků SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice. Na prospěchová stipendia nevzniká právní nárok, sporné případy posuzuje představenstvo SRPŠ v součinnosti s vedením školy.

Vztahuje se na žáky SOŠ a SOU Neratovice, kteří splnili následující kritéria:
1. Žák řádně plní své školní povinnosti (mj. žádná neomluvená absence).
2. Žákovi nebylo v průběhu hodnoceného pololetí uděleno žádné výchovné opatření, jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.
3. Žák zaplatil příspěvek do SRPŠ ve správné výši a v řádném termínu. Výjimku má žák, který předložil doklad o sociální potřebnosti.
4. Stipendium bude vypláceno jednorázově v hotovosti za celé pololetí po termínu závěrečné klasifikační porady.
5. Výplatní termín stanoví představenstvo SRPŠ.
6. Zařazení do seznamu vyplácených žáků bude provedeno na základě průměrného prospěchu žáka za příslušné pololetí. Průměrný prospěch se počítá na dvě desetinná místa z vysvědčení (bez známky z chování). Návrh podává třídní učitel na pedagogické radě.
7. Pro školní rok 2019/2020 byla stanovena měsíční výše stipendia do průměrného prospěchu, včetně: 

        - 1,20 - 300,-- Kč (tj.1500,- Kč za pololetí),
        - 1,50 - 200,-- Kč (tj.1000,-Kč za pololetí),
        - 1,80 - 100,-- Kč (tj.500,-Kč za pololetí).


8. U žáků, kteří nastoupili na naši školu v průběhu hodnoceného pololetí, se do výplaty započítávají pouze ty měsíce, ve kterých byli žáky školy. 

Mgr. Jana Pirunčíková
Ing. Marcela Hrejsová      
předsedkyně SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice ředitelka SOŠ a SOU Neratovice


                                                
          

Zástupci jednotlivých tříd

TřídaZástupce třídy

A1

Zuzana Ondríková, Nicolas Veselý

A2

Jakub Koláček, Radek Stejskal

AZ3

Boudhina Amine, Jirásek Miroslav

DS1

Horáček Jaroslav

DS2

Vlčková Michaela

DS3

Šimková Kateřina

IK1

Krejčiřík (I), Véle (K)

IK2

Václav Suchý a Ondřej Vít

IK3

Petr Smolík, Tomáš Trnka

KAD1

Nezbedová Kateřina, Dudyová Aneta

KAD2

Langhansová Lucie, Holečková Karolína

KAD3

Tereza Kinclová, Žaneta Beránková

KČ1

Nováková Zdeňka

KČ2

Pikešová Tereza, Vlašicová Laura

KČ3

Bergerová Sandra, Rác Adam

KOP1

Patrik Goth, Anna Maříková a Anita Feixová

KOP2

Lenka Pilařová (KAD), Miroslava Semanská (OS)

KOS3

Milan Žíla a Patrik Prokop

VS1

František Havránek

VS2

Tereza Valdová, Daniel Bohuslavický

VS3

Barbora Svobodová, Eliška Petržilková

VS4

Radim Buriánek, Jitka Havlíková

Stanovy studentské rady zde ke stažení.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014