arrow Zavřít

Kalendář událostí

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Obědy pro žáky učiliště

  • Stravovací konto si žák zřídí nahlášením svého jména třídnímu učiteli a poté získá přístupové jméno a heslo do systému www.strava.cz
  • Obědy se platí předem:    a) v hotovosti paní Langmajerové, oranžový pavilon, 1.patro
                                          b) převodem na účet 19-8272400207/0100, variabilní symbol 901XXX (XXX - je třímístný kód strávníka)
  • Cena oběda je 30Kč. Bude možný výběr ze tří jídel, jídle si lze odnést s sebou
  • Obědy se přihlašují na www.strava.cz, číslo zařízení 5794. Nejpozději do 14:00 předcházejícího dne.
  • Oběd se odhlašuje na www.strava.cz nejpozději do 7:00.

 

Zásady výdeje stravy zaměstnancům a žákům zde k nahlednutí.

Provozní řád jídelny zde.

Režim stravování včetně pitného režimu

Jídelníček zde.
Přihlášení strávníka zde.

Provozní řád jídelny zde.

1. Způsob zajištění oběda: zajištění obědů pro žáky a zaměstnance objektu Spojovací 632 ve výdejně SOU. Obědy se vydávají v době od 11:00 do 13:00.

2. Pro účely výdeje obědů jsou strávníkům přiděleny čipové karty nebo přívěsky. V objektu Školní 664 je oběd zajištěn ve školní jídelně, která je součástí budovy.

3. Zajištění stravování během teoretického vyučování: hlavní stravování - viz bod 1, výdej oběda v polední přestávce od 12:30 hodin do 13:05 hodin., odborný výcvik – 11,15 – 11,45 hod., výdej oběda ve školní jídelně od 11,35 do 12,05 hod. - SOŠ, 11,50 – 12,15 hod. – kadeřnice.
Doplňkové stravování je možné o přestávkách: Spojovací - je možné v průběhu dne ve školním bufetu /pronájem – firma Šepra, odpovědná vedoucí: paní Bajramovičová, Školní – školní jídelna.

4. Zajištění stravování během praktického vyučování:
prakticky na všech pracovištích odborného výcviku je možnost teplého oběda. Buď je tato možnost ve vlastním zařízení , nebo ve smluvních stravovacích zařízeních,
doba vydávání oběda je pro kadeřnice - 11,50-12,15 hod., v dílnách OV – 11,15 – 11,45 hod.
možnost doplňkového občerstvení je prakticky na všech pracovištích během 1. a 2. přestávky, polední přestávky – Školní a v objektu Spojovací – školní bufet. Také jsou na některých místech prodejní automaty. Stravování při praktickém vyučování zajišťuje OV.

5 Zajištění stravování na domově mládeže:
snídaně: ve školní jídelně,
svačina: žáci ji dostávají při snídaní do balíčku,
oběd: při teoretickém vyučování – ve smluvním zařízení GASTRO, a.s.,
při odborném výcviku – ve školní jídelně,
odpolední svačina: posílená večeře,
večeře: ve školní jídelně,
jednou týdně se podává studená večeře, v pátek končí stravování snídaní a svačinou.

6. Režim školních svačin: nejsou centrálně zajištěny, zabezpečují si je žáci nákupem nebo si je přinesou z domova.

7. Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka:
v teoretickém vyučování v objektu Spojovací 632 od 12:30 hodin do 13:05 hodin., tj. 35 minut,
v teoretickém vyučování v objektu Školní 664 od 11,35 do 12,05 hodin, tj. 30 minut,
v praktickém vyučování na všech odloučených pracovištích: od 11,00 do 11,30 hodin, tj. 30 minut., v dílnách OV 11,15 do 11,45 hodin, tj. 30 minut, kadeřnice v objektu Školní: 11,50 – 12,15 hod., tj. 25 minut.

8. Stravování cizích strávníků :
možnost stravování pro cizí strávníky funguje od 1.9.2001.

9. Pitný režim
Zajištění pitného režimu: každý žák si zajišťuje vlastními prostředky. Během dne je možné nakoupit ve školním bufetu nebo v nápojových automatech.
Druhy nápojů: minerální vody, džusy, multivitamínové nápoje, čaj nebo káva.
Frekvence podávání a způsob: dle potřeby žáků, o přestávkách.
Manipulace s nápoji: nápoje žáci konzumují v jídelně u školního bufetu, nebo na místech tomu určených – odpočinkové kouty, ve třídách konzumují pouze některé druhy nápojů.
Instalace automatů s nápoji, sortiment, údržba: v jednotlivých objektech školy je instalován jeden nápojový automat firmy Coca Cola, kde je možné nakoupit nápoje od této firmy. V objektu Školní se nachází automaty 2 – na nápoje studené a teplé. Údržbu provádí firmy - automaty jsou pravidelně každý týden doplňovány. 

V objektu Školní 664 se nachází pro ubytované žáky, dojíždějící žáky a zaměstnance školy školní jídelna, která byla zprovozněna po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2001. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Ubytovaní žáci mají zajištěno celodenní stravování (4 x denně): snídaně, svačinu do školy, oběd, posílenou večeři. 

Jídelníček zde.
Přihlášení strávníka zde.

Provozní řád jídelny zde.

 p01

Pro dojíždějící žáky a zaměstnance školy je zajištěn oběd. Cena stravného vychází z platných předpisů: snídaně: 12,-- Kč, svačina: 8,-- Kč, oběd: 30,-- Kč, svačina s večeří 24,-- Kč, cena za celodenní stravování je stanovena na 74,-- Kč.

p02 

Ubytovaní žáci platí stravné bezhotovostním nebo hotovostním způsobem formou záloh po dobu 3 měsíců ve výši měsíční platby 1 300,-- Kč (1.ročník) nebo 650,-- Kč (2. a 3. ročník), po ukončení čtvrtletí dochází k vyúčtování podle skutečně odebrané stravy. Žáci, kteří odebírají pouze oběd, platí stravné v hotovosti nebo převodem na účet školy.

PRACOVIŠTĚ KUCHAŘŮ ČÍŠNÍKŮ

Školní jídelna slouží i jako pracoviště OV pro žáky oboru vzdělání kuchař – číšník pro pohostinství. Žáci pod dozorem učitele OV si osvojují základní dovednosti z oblasti obsluhy a přípravy jídel. V případě potřeby učitel OV zajišťuje ve školní jídelně i doučování ostatním žákům, kteří jsou na provozních pracovištích, zvláště před závěrečnými zkouškami.

 p03

Ve školní jídelně se rovněž poskytují obědy pro cizí strávníky, cena oběda pro veřejnost je stanovena na 70,- Kč (pro důchodce do jídlonosiče je 58,- Kč), cena snídaně 35,-- Kč a večeře 60,-- Kč. Mimo provozní dobu se ve školní jídelně organizují rauty, bankety, svatby apod. pro veřejnost a občerstvení pro žáky, vše v rámci doplňkové činnosti.

 p04

Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízeních, nebo ve výdejně obědů v areálu SOU. Za obědy platí žáci dle dohody se smluvním stravovacím zařízením.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014