arrow Zavřít

Kalendář událostí

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

VYUŽITÍ ZÁKONŮ ČR, SMLOUVY ČR, LEGISLATIVY EU ZA POMOCI SOFTWARU ZÁKONY ČR ONLINE V BUDOUCÍM POVOLÁNÍ ŽÁKŮ

V éře počítačů vznikl nový druh analfabetismu - právní negramotnost. V současné době se žáci učí Zákonům ČR prostřednictvím knihy a s elektronickou podobou se setkávají jen při výuce v počítačové učebně, ve velmi zanedbatelném čase.


Rozšířením přípojných míst do ostatních učeben a připojením se na síť se zdokonalí výuka nejen v předmětech právních, veřejné správy, účetnictví, ale i v odborných předmětech - kadeřnictví, strojírenská výroba, instalatéři, kuchaři-číšníci a dalších oborech na naší škole, kde si názorně ukáží díky DATAPROJEKTORU A PC na plátně konkrétní praktické ukázky, využijí i práci s Internetem.


Příprava na závěrečné zkoušky a maturitu i na přijímací zkoušky na VOŠ (VŠ) dosud probíhá vesměs hromadně, a to jednak v běžných vyučovacích hodinách (bez použití projekce), nebo v seminářích v počítačové učebně, případně při individuálních konzultacích. 


Žáci všech maturitních ročníků zpracovávají své závěrečné ročníkové práce z veřejné správy v textovém editoru Word a prezentují při obhajobě v POWER POINTU prostřednictvím dataprojektoru v multimediální učebně před širším publikem. Veřejných prezentací se účastní i odborníci ve veřejné správě (starosta města Neratovice), další vyučující, rodiče a žáci ostatních ročníků.


Součástí přípravy ve veřejné správě je využití odborných právnických, evidenčních, účetních a dalších programů používaných v organizacích státní správy. Bohužel velmi málo si mohou žáci prakticky ověřit teorii v praxi v učebně výpočetní techniky. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných hodin, maturitních seminářů, konzultací nebo i volitelných předmětů a předepsané praxe ve veřejné správě, ta však nenahradí blízký a ucelený přístup k programům, naučit se srozumitelně, výstižně komunikovat a prezentovat své záměry, umět dokázat poradit.


Dvě učebny na prvním pracovišti SOŠ a SOU – Spojovací jsou využity plně pro výuku žáků učebních oborů (aktuální stav 628 žáků ve 24 třídách). Na druhém pracovišti školy – Školní je nyní 105 žáků v 5 třídách. V projektu budou využity obě počítačové učebny. Využití dle rozvrhu hodin je 30 vyučovacích hodin týdně, dalších 15 hodin je volně přístupných pro žáky a žáky Domova mládeže. 


Kurzy v rámci SIPVZ a pro veřejnost zabírají až 20 hodin týdně. Rozsah kurzů pro veřejnost a SIPVZ bude navýšen v rámci provozu informačního centra a školícího střediska. Současná učebna „Školní“ výpočetní techniky je zcela přetížena. Výuka zde probíhá každý den od 7:10 a končí 14:30 (celkem 120 žáků), též je využívána pro školící středisko a informační centrum od 14:30 do 19:00, kdy zde probíhají školení pedagogických pracovníků (v roce 2002 celkem proškoleno 110 absolventů, v roce 2003 celkem proškoleno 87 absolventů v modulu Z a v úvodním modulu P, v roce 2004 celkem proškoleno 63 absolventů v modulu Z, v úvodním modulu P a volitelné grafice). V roce 2005 bylo proškoleno celkem na kurzech PC pro veřejnost 30 účastníků, celkem proškoleno v kurzu. Z 27 účastníků, v P0 46 účastníků a v volitelném 35 účastníků.

Cílem projektu je:
- výrazně zvýšit úroveň právních znalostí žáků v budoucím zaměstnání a úspěšnost v přijímacích řízeních, při podnikání v daném oboru, lepší umístění na trhu práce (čtyři ročníky - celkem 105 žáků SOŠ – obor veřejnosprávní činnost a 628 žáků SOU – obor technickoadministrativní pracovník, kadeřnice, prodavač, provoz obchodu, vlasová kosmetika, kuchař - číšník, klempíř – strojírenská výroba, automechanik, instalatér, zedník),
- bezprostřední využití Zákonů ČR onLine při výuce veřejné správy, práva, ekonomie, účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky,
- zákony ČR onLine je počítačový program obsahující úplné aktuální i historické znění zákonů a jiných právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 po současnost. Součástí programu jsou i mezinárodní smlouvy, finanční zpravodaje, judikáty aj. Aktualizace dat probíhá on-line prostřednictvím Internetu, 
- legislativa EU onLine obsahující více než 12.000 aktuálních vyhlášek, norem a nařízení Evropské unie, které se vztahují k České republice. Všechny tyto dokumenty jsou v českém jazyce a jsou členěny v přehledných kategoriích,
- hardwarové využití ve všech ostatních předmětech k bližšímu znázornění problematiky probírané látky by bylo možné realizovat ve všech učebnách na škole,
- zajistit, aby si i učitelé osvojili práci s moderními výukovými zdroji a začali je využívat ve výuce,
- podpořit rozvoj právní gramotnosti specifických skupin obyvatelstva (zaměstnanci úřadů státní správy, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.) na Mělnicku.

VYUŽITÍ PROGRAMU COMHAIR PLUS V KADEŘNICKÉ PRAXI A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V PROGRAMECH OFFICE, ATF A PMQ, ZCA5 A ZPS7

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit pro budoucí zaměstnání a úspěšnost v přijímacích řízeních, pro lepší umístění na trhu práce. Projekt výrazně zvýšil produktivitu a kvalitu práce na PC a navíc zvýšil úroveň znalostí a dovedností žáků. 

Program COMHAIR PLUS v sobě spojuje nástroje na určení typu obličeje, kvalitu vlasů a úpravu účesu spolu s programem na pořízení digitálních fotografií a kamerou, skenerem, tiskárnou a jejich následné zpracování a publikování. 

Pořízení program COMHAIR PLUS bylo vysoce efektivní investicí. Módní aktualizace programu je zaručena a na pracovištích odborného výcviku se zvýšila prestiž módních návrhů účesů pro různé příležitosti. Tento program začal být vyhledávaný, každé foto je reklamou. Pozorujeme zvýšení klientely a následně i tržeb. Počítač na účesy je v salónech velice žádaný, neboť každou naši prezentaci v jiných městech provází veliký zájem veřejnosti. Pravidelná aktualizace programu módními účesy je zárukou správnosti investice do budoucna.


Zavedením nového programu ATF a PMQ jsem dosáhli základního cíle - snadno naučit žáky rychle a přesně psát. Psaní všemi deseti se pro studenty stalo stejnou samozřejmostí jako psaní rukou.

Lidé, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat v Office a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspěli. Znalost rychlého a přesného psaní zvýší počet žáků se státní zkouškou z desetiprstové techniky a hospodářské techniky na PC. Došlo k zefektivnění výuky všech ročníků v předmětech - cizí jazyky, VSP, PRA, EKO, UCE, TEA, VYT, seminářů a volitelných předmětů. 

Vybudováním nové počítačové učebny povede k samostatnému a rychlému zpracování zadaných úkolů, každý žák bude má při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující má tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy.

Vyjádření k projektu SOU Neratovice
Jedná se o software pro vizážistické zpracování typologie vlasů a volbu vhodných odstínů a střihů. Tento software je zvláště vhodný pro studenty třetích ročníků a pro studenty druhého ročníků ve druhém pololetí oboru kadeřnice, kteří si s jeho pomocí procvičují a prohlubují své vědomosti o vizážistice, typologii a kolorimetrii. Zvláště bychom pak viděli výhodu tohoto programu ve spojení s námi připravovaným projektem „Postupy v praktické výuce oborů kosmetička a kadeřnice na SOU“. Konkrétně pak při zpracování videosekvencí a fotografií technologických postupů střihů a barev.

Martin Darsa (za obor Kadeřník-Kadeřnice)
Mgr. Daniel Hoskovec (ICT koordinátor)

VYUŽITÍ WORDU, EXCELU, PROGRAMU MUNIS, ZONER CALLISTO A PROGRAMU ZAV PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁKŮ A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI NA PRÁCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Informační systém MUNIS je ucelený plně integrovaný modulární systém zahrnující většinu agend vedených na městských nebo obecních úřadech a tím mohou zvýšit podstatným způsobem efektivitu a kvalitu výuky a podporují samostatnou práci žáků. Nemohou sice obvyklou výuku nahradit, ale mohou ji efektivně (a relativně levně) doplnit a rozšířit, podpoří teorii praxí. Zejména je to potřebné v závěrečném ročníku střední školy, kdy se potřeby žáků rozcházejí, a to jak při přípravě na různé předměty, ze kterých maturují, tak při přípravě na budoucí povolání. Tento databázový program zajišťuje zcela samostatnou práci žáka a dovoluje velice snadno plně individualizovat výuku ve veřejné správě, právu, ekonomii, účetnictví a výpočetní technice. Ať už s databází pracují žáci, kteří se s jeho pomocí připravují na maturitu či zkoušky z příslušného předmětu.

Práce s databází, umět desetiprstovou hmatovou technikou se dnes stává téměř nutností a úkolem školy je tedy žáky v tomto směru připravit. Současní žáci škol již prožijí svůj život v době nutného celoživotního vzdělávání. E-learning (tj. on-line výuka, internetové vzdělávání, které je též zahrnuto do databázového programu) bude v budoucnosti jistě jednou z běžných forem vzdělávání, proto pokládáme za nezbytné i v tomto směru žáky připravit a seznámit je i s touto formou výuky. Naším cílem však není žáky jen technicky naučit ovládat programy nebo konkrétní program, ale naučit je efektivně a samostatně využívat e-learning jako běžnou formu získávání, rozšiřování, upevňování i ověřování znalostí a dovedností. 

Hlavním cílem rozvojového projektu je otevřít se jako škola široké veřejnosti a umožnit ji celoživotní vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky a hlediska školní výuky žáky dobře připravit na maturitu a budoucí povolání. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných hodin, maturitní seminářů, konzultací nebo i volitelných předmětů a předepsané praxe ve veřejné správě, ta však nenahradí blízký a ucelený přístup k programům, naučit se srozumitelně, výstižně komunikovat a prezentovat své záměry,umět dokázat poradit.

Lidem, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat ve Wordu a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspějí.

Rozvojový projekt Využití WORDU, EXCELU, programu MUNIS, ZONER CALLISTO a programu ZAV při přípravě žáků a široké veřejnosti na práci ve veřejné správě předpokládá využití veřejné správy, práva, ekonomie, účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky, při výuce ve škole a při přípravě žáků a široké veřejnosti na přijetí do zaměstnání ve veřejné správě.
A to:
1. Informační gramotnosti té části veřejnosti, u níž se předpokládá, že nemá možnost rozšiřovat svou informační gramotnost v rámci pracovního procesu či v domácnosti. Také by měl podpořit rozvoj informační gramotnosti specifických skupin obyvatelstva (zaměstnanci úřadů státní správy, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.) na Mělnicku.
2. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků na Mělnicku.
3. V rámci výuky obvyklé všech uvedených předmětů (VSP, PRA, EKO, UCE,TEA, VYT), v rámci maturitních seminářů a volitelných předmětů.
4. V matematice a ZSV také při nutném rozdělení třídy na maturující a nematurující, a to jak přímo s částí třídy v počítačové učebně (za přítomnosti učitele), tak během hodiny samostatně se žáky (bez přítomnosti učitele), kde žáci s využitím PROGRAMŮ zpracovávají zadané úkoly.
5. Samostatně žáky v počítačové učebně mimo vyučování, během „svatého“ týdne a po skončení maturit jako příprava na budoucí povolání v odpoledních hodinách.
Každý žák bude mít při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující bude mít tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém apod.).

VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit na úspěšné zvládnutí učebního oboru a složení závěrečných zkoušek a připravit na přijímací zkoušky nástavbového studia. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných vyučovacích hodin.

Tento výukový program bude využíván v návaznosti ve všech třech ročnících oboru od 1. až do 3. ročníku, vhodně doplní a rozšíří současný stav, takže školní výuka bude názornější, zábavnější a efektivnější, zejména však žáci získají možnost rozšiřovat a zkvalitňovat své znalosti přesně podle nejnovějších poznatků v oboru.

Součástí projektu je i zabezpečení přístupu k internetovým aplikacím v odpoledních hodinách k doplnění výuky a získání širšího přehledu o oboru. Projekt má tedy za cíl rovněž řešit sociální rozdíly rodin dětí odrážející se v omezeném přístupu k internetu z domova. Projekt počítá s využitím současných počítačových učeben.

Projekt přímo navazuje na vzdělávací program školy, konkrétně na učební plán oboru Automechanik čj. 12399/98 – 23 platný od 1. 9. 1998.

Pilotní projekt VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU předpokládá použití v předmětech Automobily, Elektrotechnika, Opravárenství a diagnostika, Odborný výcvik při výuce ve škole, dále při přípravě na závěrečné zkoušky, přijetí do zaměstnání a přípravě na přijímací zkoušky nástavbového studia, a to:

1. V rámci obvyklé výuky všech uvedených předmětů.
2. V přípravě pro vykonání závěrečných zkoušek ve třetím ročníku.
3. V samostatné přípravě žáků pro budoucí povolání mimo plánované hodiny výuky.
4. V přípravě pro přijímací zkoušky nástavbového studia v odpoledních hodinách.
5. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků školy v rámci kurzu k Výukovému systému FTV Lehrsystem.

Každý žák má k dispozici při výuce vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnost při řešení zadaného učebního úkolu. Vyučující soustavně monitoruje činnost, pokroky a problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém, zadání apod.). Při řešení složitých učebních úkolů, kde je nutný doplňující výklad vyučujícího, bude využita multimediální učebna .

VÝUKOVÝ SYSTÉM FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU splňuje následující cíle:

· Zkvalitnit přípravu žáků na budoucí povolání a zvýšit tak jejich úspěšnost v přijímaní do zaměstnání a v přijímacím řízení pro nástavbové studium.
· Naučit žáky aktivně pracovat s moderními výukovými zdroji (počítač, internet).
· Naučit žáky samostatné práci s dostupnými materiály.
· Zlepšit kvalitu získávaných vědomostí prostřednictvím názorných schémat a animací používaného výukového programu.
Obohatit výuku o výukové zdroje dostupné prostřednictvím Výukového systému FTV

· Lehrsystem, textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel.
· Zajistit, aby si i učitelé a mistři OV osvojili práci s moderními výukovými zdroji a začali je využívat ve výuce.
· Zlepšit a zkvalitnit mezipředmětovou spolupráci.
· Zlepšit a zkvalitnit součinnost teoretického vyučování a praktického výcviku.

Na základě již dostupných informací výukový systém splňuje výše uvedené cíle.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014