arrow Zavřít

Kalendář událostí

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Podmínky pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

covid2021

Pro žáky, kteří dojíždějí do školy hromadnou dopravou, je tu na školní rok 2020/2021 možnost proplacení.

Prostudujte si informace  a zjistěte, zda můžete na dojíždění do školy ušetřit.

 

CESTA PRO ŽÁKY, STUDENTY A SENIORY

PO KRAJI ZDARMA

Chcete jezdit od 1. 9. 2020 veřejnou dopravou zdarma?

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost               od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Podmínky proplacení žákům, studentům a učňům

 • Základní podmínkou proplacení je dojíždění do školy a zpět
 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky
 • Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě

Podmínky proplacení seniorům

 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk nad 65 let
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky

Jak postupovat?

 • Studenti zasílají žádosti elektronicky, senioři elektronicky nebo písemně
 • Formuláře a další informace jsou k dispozici na
 • Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na účet

Více informací najdete na www.stredoceskejizdne.cz

Informační linka 257 280 844 (po – pá 08.00 – 14.00 hod)

SOŠ a SOU Neratovice vyhlašuje další kola přijímacího řízení pro obory vzdělání :

69-51-H/01 Kuchař-číšník

66-53-H/01 Operátor skladování

66-51-H/01 Prodavač

36-52-H/01 Instalatér

23-55-H/01 Karosář

36-67-H/01 Zedník

Přihlášky se budou přijímat průběžně.

 

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2020/2021

Na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro školní rok 2020/2021
2.kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání na 10.5.2019:

1. čtyřletý obor vzdělání (ukončený maturitní zkouškou):
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (16 žáků)

-    Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.

Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.


2. tříleté obory vzdělání (ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

23 – 55 – H/02 Karosář
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
36 – 52 – H/01 Instalatér
36 – 67 – H/01 Zedník
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník
66 – 53 – H/01 Operátor skladování
66 – 51 – H/01 Prodavač
69 – 51 – H/01 Kadeřník

-    Dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená  pololetí.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Výstupní hodnocení ze ZŠ.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro  zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Žáci se změněnou pracovní schopností budou přijímáni přednostně za předpokladu splnění ostatních uvedených  kritérií.
-    Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu  do školy zdravotní průkaz.
-    Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním  přijímací zkoušky.
-    U žáků s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ nebo v Základní speciální a  praktické škole je do celkového bodování promítnuto neukončené základní vzdělání znevýhodněním průměrného prospěchu, a to následovně: 8. ročník ZŠ  +0,25, 7. ročník ZŠ +0,5, Základní speciální a praktická škola – 9. ročník + 1,0, 8. ročník + 1,25, 7. ročník + 1,5, 6.  ročník + 1,75.
-    U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a  jejich kapacitou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.


Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.

3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor (dálková nástavba):

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

-    Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

SRPŠ informuje :

Vzhledem k situaci, která ve druhém pololetí školního roku nastala, se mění pravidla pro poskytování motivačního stipendia. Stipendia za 1. pololetí školního roku 2019/2020 byla vyplacena . Výuka ve druhém pololetí probíhá zcela nestandartním způsobem, více než jindy se prohlubují rozdíly v podmínkách , které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Proto žákům postupových ročníků nebude stipendium vypláceno .

Žáci , kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, budou mít na stipendium nárok :

 1. pokud zaplatili příspěvek ve správné výši na školní rok 2019/2020
 2. pokud průměr na maturitním vysvědčení a vysvědčení o závěrečné zkoušce ( vypočítaný na dvě desetinná místa) splňuje:
 3. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,20       odměna 1 500 ,- Kč
 4. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,50       odměna 1 000 ,- Kč
 5. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,80       odměna    500 ,- Kč
 6. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,20   odměna 1 500 ,- Kč
 7. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,50   odměna 1 000 ,- Kč
 8. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,80   odměna    500 ,- Kč

( průměr včetně 1,20 nebo 1,50 nebo 1,80 )

Za SRPŠ :   Mgr. Jana Pirunčíková

Výsledky přijímacího řízení lze prohlížet zde.

 

Výsledky přijímacího řízení u maturitních oborů bude později v závislosti na mimořádných opatřeních v ČR.

 

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014