arrow Zavřít

Kalendář událostí

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

SOŠ a SOU Neratovice vyhlašuje další kola přijímacího řízení pro obory vzdělání :

69-51-H/01 Kuchař-číšník

66-53-H/01 Operátor skladování

66-51-H/01 Prodavač

36-52-H/01 Instalatér

23-55-H/01 Karosář

36-67-H/01 Zedník

Přihlášky se budou přijímat průběžně.

 

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2020/2021

Na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro školní rok 2020/2021
2.kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání na 10.5.2019:

1. čtyřletý obor vzdělání (ukončený maturitní zkouškou):
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (16 žáků)

-    Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.

Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.


2. tříleté obory vzdělání (ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

23 – 55 – H/02 Karosář
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
36 – 52 – H/01 Instalatér
36 – 67 – H/01 Zedník
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník
66 – 53 – H/01 Operátor skladování
66 – 51 – H/01 Prodavač
69 – 51 – H/01 Kadeřník

-    Dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená  pololetí.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Výstupní hodnocení ze ZŠ.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro  zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Žáci se změněnou pracovní schopností budou přijímáni přednostně za předpokladu splnění ostatních uvedených  kritérií.
-    Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu  do školy zdravotní průkaz.
-    Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním  přijímací zkoušky.
-    U žáků s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ nebo v Základní speciální a  praktické škole je do celkového bodování promítnuto neukončené základní vzdělání znevýhodněním průměrného prospěchu, a to následovně: 8. ročník ZŠ  +0,25, 7. ročník ZŠ +0,5, Základní speciální a praktická škola – 9. ročník + 1,0, 8. ročník + 1,25, 7. ročník + 1,5, 6.  ročník + 1,75.
-    U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a  jejich kapacitou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.


Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.

3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor (dálková nástavba):

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

-    Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

SRPŠ informuje :

Vzhledem k situaci, která ve druhém pololetí školního roku nastala, se mění pravidla pro poskytování motivačního stipendia. Stipendia za 1. pololetí školního roku 2019/2020 byla vyplacena . Výuka ve druhém pololetí probíhá zcela nestandartním způsobem, více než jindy se prohlubují rozdíly v podmínkách , které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Proto žákům postupových ročníků nebude stipendium vypláceno .

Žáci , kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, budou mít na stipendium nárok :

  1. pokud zaplatili příspěvek ve správné výši na školní rok 2019/2020
  2. pokud průměr na maturitním vysvědčení a vysvědčení o závěrečné zkoušce ( vypočítaný na dvě desetinná místa) splňuje:
  3. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,20       odměna 1 500 ,- Kč
  4. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,50       odměna 1 000 ,- Kč
  5. Průměr známek na maturitním vysvědčení do 1,80       odměna    500 ,- Kč
  6. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,20   odměna 1 500 ,- Kč
  7. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,50   odměna 1 000 ,- Kč
  8. Průměr známek na vysvědčení o závěrečné zkoušce do 1,80   odměna    500 ,- Kč

( průměr včetně 1,20 nebo 1,50 nebo 1,80 )

Za SRPŠ :   Mgr. Jana Pirunčíková

Termíny jednotných závěrečných zkoušek v měsíci červnu roku 2020 jsou stanoveny takto:

Pondělí 1.6.2020 písemná část všech oborů.

Praktická část:

Mechanik opravář motorových vozidel - 2.6. - 3.6.2020
Operátor skladování - 2.6. - 3.6.2020
Prodavač - 4.6. - 5.6.2020
Instalatér - 4.6. - 9.6.2020
Karosář - 2.6. - 3.6.2020
Kuchař-číšník - 2.6. - 11.6.2020

Kadeřník, odloučené pracoviště Mladá Boleslav - 2.6.2020
Kadeřník, odloučené pracoviště Nymburk - 3.6.2020
Kadeřník, odloučené pracoviště Mělník - 4.6. - 5.6.2020

Ústní část:

Středa 10.6.2020 - mechanik opravář motorových vozidel (A3)

Čtvrtek 11.6.2020 - instalatér + karosář (IK3

Úterý 16.6.2020 - kadeřník (KAD3)

Středa 17.6.2020 - prodavač + operátor skladování + kadeřník (KOP3)

Čtvrtek 18.6.2020 - kuchař-číšník (KČ3)

Pátek 19.6.2020 - instalatér + karosář (IK3) - PŘESUNUTO NA 11.6.

 

Výsledky přijímacího řízení lze prohlížet zde.

 

Výsledky přijímacího řízení u maturitních oborů bude později v závislosti na mimořádných opatřeních v ČR.

 

28.5.2020 - o návratu do školy a na praxi
od 1.června - žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů mohou začít docházet na praxi na smluvní pracoviště (firmy, servisy, supermarkety, restaurace, atd...). Účast na praxi je dobrovolná, žák se předem osobně domluví se smluvním pracovištěm, kde má praxi sjednanou.
 
8.června - všichni žáci se sejdou v 8:00 ve škole na třídnické hodině.
Prosíme žáky, aby přinesli vyplněné toto čestné prohlášení - zde vytiskni.
Přítomni budou učitelé a učitelé OV. V dalších dnech mohou žáci nadále docházet na praxi na smluvní pracoviště nebo na konzultaci do školy po dohodě s učitelem příslušného předmětu.
 
15.června - všichni žáci se opět sejdou v 8:00 ve škole na třídnické hodině. Přítomni budou učitelé a učitelé OV. V dalších dnech mohou žáci nadále docházet na praxi na smluvní pracoviště nebo na konzultaci do školy po dohodě s učitelem příslušného předmětu.
 
19.června - uzavření známek za druhé pololetí 2019/2020.
 
26.června - sraz ve škole v 8:00 - vydávání vysvědčení
 
29.6. a 30.6. - ředitelské volno
 

18.5.2020 - Maturity; Závěreční zkoušky

Informace k maturitám hledejte zde: Maturity

Termíny závěrečných zkoušek hledejte zde: Závěrečné zkoušky

 

5.5.2020 - Zpátky do školy...

Od pondělí 11.5. od 10:00 mohou do školy docházet žáci 3.ročníků učebních oborů a žáci 4.ročníků maturitních oborů (včetně DS3) za účelem příprav na vykonání závěrečných zkoušek.
Harmonogram příprav a další informace se dozví od svých třídních učitelů na úvodní hodině v pondělí 11.5.2020 v 10:00. Zahájení výuky v pondělí 11.5.2020 je v 10:00.

Prosíme žáky, aby přinesli vyplněné toto čestné prohlášení - zde vytiskni.

Žáci ostatní ročníků do školy nechodí a mají i nadále domácí přípravu.

Zde naleznete aktualizované materiály pro samostudium.

Veškeré materiály vydávají jednotliví učitelé pro všechny třídy, v kterých vyučují. Žáci si stáhnou zadání každého učitele a najdou si zadání pro svou třídu. Nejasnosti řeště pomocí kontaktů uvedených v zadání.

 

Odborný výcvik -->Obecné pokyny<--

Podrobné úkoly k průběžnému studiu:

 

 Kadeřník  Mechanik opravář motorových vozidel  Instalatér  Karosář  Kuchař-číšník  Operátor skladování Prodavač
 Pokyny  Pokyny-01  Úloha 01  Nářadí a přípravky  1.ročník  1.ročník  1.ročník
Pokyny duben  Složení motoru (A1)  Svařování plamenem  Oprava karoserie - videa  2.ročník  2.ročník  2.ročník
   Zavěšení kol  Svařování - 4x video  Oprava karoserií a skříní  1.roč, úkol č.3 3.ročník  úkol 1.r
   Závady brzdových systémů  Svařování - 3x video  Oprava plastů  KČ3, úkol 2    úkol 2.r
   Vstřikovací systémy    Rovnací systémy    Operátor skladování 1.r - úkol  úkol 3.r
   Spojkové systémy    Spot - opravy  KČ1 - úkol 4

OS 2.r - paletizace


OS 2.r - úkol
 
       Lepidla  KČ2 - úkol 2  PROD/OS 1.r - společný úkol

Prodavač 1.r - úkol

PROD/OS 1.r - společný úkol

   Svařování    Lakování    PROD/OS 2.r - společný úkol

PROD/OS 2.r - společný úkol

   Spotování      KČ1 - úkol 5

 OS 3.r - obaly

PROD/OS 3.r - společný úkol

PROD/OS 3.r - společný úkol

   Výměna lepeného skla    Svařování  KČ2 - úkol 3    
   Brzdy 1; Brzdy 2    Spotování   Balení 1.ročník
Obchodní provoz 1.ročník
Balení 1.ročník
Obchodní provoz 1.ročník
       Výměna lepeného skla  KČ1 - úkol 6 Obchodní operace 2.ročník Obchodní operace 2.ročník
         KČ2 - úkol 4 Obchodní operace 3.ročník
TEST - 3.ročník
Obchodní operace 3.ročník
TEST - 3.ročník
             
         KČ3 příprava k ZZ  Přejímka zboží - 1.ročník Formy prodeje - 1.ročník
           Dodavatelé - 2.ročník  Dodavatelé - 2.ročník
           Maloobchod - 3.ročník  Inventarizace - 3.ročník
             
          1.ročník - úkoly 22.5. 1.ročník - úkoly 22.5.
          2.ročník - úkoly 22.5. 2.ročník - úkoly 22.5.

 

Teoretická výuka -->Obecné pokyny<--

 

Informace k turistickému kurzu Malá Skála 11. – 15. 5. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace COVID – 19 a po dohodě s ubytovacím zařízením se termín konání kurzu přesouvá na 19. – 23. 10. 2020. V jednání je ještě termín v předcházejícím týdnu – závisí na dohodě se zahraničním objednatelem.

Uhrazené platby zůstávají v platnosti, doplatky (ve výši původní celkové kalkulované ceny) jsou splatné okamžitě po nástupu žáků do školy.

Žákům 3. ročníků SOU budou zaplacené platby vráceny v celé výši.

Jméno vyučujího 16.3.2020 30.3.2020 6.4.2020    11.5.2020 25.5.2020
Iva Myšková  KAD1,
KAD2,
KAD3/KOP3,
úkoly
 úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Marcela Hrejsová  DS1  DS2, DS3  DS1 - ceniny; DS1- pokladna; DS1 - příklad  DS2; DS3    DS2; DS2-úkol
Eva Fialová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Ivan Sedliak  úkoly  IKZ1; IK2; IK3  IKZ1; IK2; IK3  IKZ1; IK2; IK3 IKZ1; IK2; IK3 IKZ1; IK2; IK3
Eva Maděrová  úkoly  sudý týden; lichý týden  sudý; lichý  sudý; lichý sudý; lichý sudý; lichý
Zdeněk Melichar  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Iveta Trhoňová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Bohumil Polák  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Marie Bímová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3 KČ 1.4. - 7.4. úkoly-5 úkoly-6
Pavel Černý  úkoly  úkoly-2  úkoly-3; Úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Drahoslava Dajčová  úkoly  Prezentace; úkoly-2  úkoly-3 úkoly-4  úkoly-5  
Pavel Dvořák  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Renata Fryčová  úkoly  úkoly-2a;
úkoly-2b
 úkoly-3a;
úkoly-3b
 úkoly-4a;
úkoly-4b
úkoly-5a;
úkoly-5b
úkoly-6a;
úkoly 6b
Jana Havlíková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Jiří Hermuth  úkoly úkoly-2a; úkoly-2b  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Helena Holcová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Josef Kobrle  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Antonín Mrzílek  úkoly

úkoly-2

 úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Lenka Mrzílková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Antonín Nenička  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Jana Pirunčíková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Dana Strachová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Rudolf Swadosch  úkoly  úkoly-2  úkoly-3; Úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Jaroslav Tesař  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Magda Andršová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6
Lenka Winklerová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6

Veškeré další dotazy ohledně odborného výcviku zodpoví Jan Krejza, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 602 253 467, 315 663 349

Veškeré další dotazy ohledně teoretického vyučování zodpoví RNDr. Jaroslav Tesař, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 315 665 314, 601 394 002

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014