arrow Zavřít

Kalendář událostí

Únor 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Ve čtrtek 20.02.2020 uspořádá SOŠ a SOU Neratovice již třetí ročník soutěžní přehlídky účesové tvorby s názvem HairShow Neratovice 2020. V letošním roce předvedou žákyně a žáci všech ročníků své dovednosti v kategorii Módní účes „à la 30.léta“ a fantazijní účes inspirovaný „Hair Show Paris 2019“

Na vše bude jako vždy dohlížet porota žákovská, lajcká a odborná.

Soutěž pořádáme tento rok v tanečním sále kulturního domu v Neratovicích

Velký dík za podporu, propagaci a věcné ceny patří firmám Biutli, Goldwell a Fremach Servis.

Přihláška zde: WORD, PDF

pozvankaHS20

 
 

Výstava SOŠ a SOU Neratovice
Již tradičně se počátkem ledna uskutečnila ve Společenském domě Neratovice vernisáž výstavy „Prezentace činnosti SOŠ a SOU Neratovice“.

V jejím úvodu ředitelka školy ing. Marcela Hrejsová připomněla výchovné
a vzdělávací aktivity SOŠ a SOU Neratovice. Přítomna byla také místostarostka Neratovic Mgr. Lenka Mrzílková, zástupci školské rady, absolventi, rodiče a další hosté.
Škola je zapojena do řady projektů, které umožňují moderní vybavení na pracovištích odborného výcviku i teoretického vyučování, výcvikové kurzy, stáže a odborné exkurze i nadstandardní přípravu žáků posledních ročníků k maturitním
a závěrečným zkouškám.
Součástí vernisáže byla prezentace žáků oboru kuchař číšník spojená s ukázkou přípravy sushi, různých druhů kávy a ovoce v čokoládě. Studenti oboru kadeřník vystoupili s přehlídkou a ukázkou avantgardních účesů, příjemným zpestřením večera bylo vystoupení na harmoniku.
Přejme škole mnoho úspěchů v další činnosti.

RNDr.    Jaroslav Tesař

verni20-01

verni20-02

verni20-03

verni20-04

verni20-05

verni20-06

verni20-07

verni20-08

verni20-09

verni20-10

verni20-11

Dne 11.12.2019 jsme ( třída KAD2) realizovali návštěvu Prahy.

Absolvovali jsme dvě výstavy: Timeless , Amnézie.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o tvorbě i životě p. Matragi. Někteří si se zájmem prohlíželi i sklářské výrobky. Děvčata dostala za svoje znalosti  drobné upomínkové předměty.  

 Doufám, že  prohlídka jednotlivých exponátů byla pro moji třídu  inspirací. Přímo z výstavy Timeless jsme odeslali naši  společnou fotografii paní  Blance Matragi.

Výstava Amnézie seznamovala účastníky se známými jmény ( V. Havel, J. Palach,…..), s jejich pocity, korespondencí a s událostmi té doby.

Také jsme obdivovali  architekturu města Prahy, nejvíce jsme se zaměřovali na Baroko, důkazem toho je prohlídka kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Atmosféra Vánoc na nás dýchla na trzích a u nazdobeného  stromečku.

Nevynechali jsme ani návštěvu Muzea čokolády.

Na tuto akci navazovala skupinová práce, kterou jsme později realizovali v hodině ČJL.

kadpha19-01

kadpha19-02

kadpha19-03

kadpha19-04

Žáci 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost měli možnost navštívit dne 3. 12. 2019 reprezentační prostory Pražského hradu, kde se odehrává veškerý ceremoniální život prezidentského úřadu. Zde prezident republiky přijímá zahraniční hosty, jmenuje ministry, soudce a generály, případně pořádá státní večeře či kulturní akce. Sály, salony a salónky určené pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta republiky vytvářejí okruh v úrovni prvního podlaží všech křídel tzv. Nového paláce. Některé z nich sloužily jako reprezentační a hlavně obytné prostory panovníků už v 16. století. Návštěvníkům Hradu nejsou běžně přístupné.
Nejvíce nás zaujala Rudolfova galerie. Prezident republiky využívá Rudolfovu galerii pro každoroční setkání s velvyslanci České republiky v zahraničí nebo zde pořádá státní obědy a večeře na počest cizích hlav států. Ve Španělském sále se konají slavnostní setkání u příležitosti státních svátků a oficiálních návštěv, koncerty nebo plesy. Židli Olga pro Španělský sál navrhl Bořek Šípek v roce 1995 a pojmenoval ji podle první manželky prezidenta Václava Havla. Prezidentský salonek slouží výhradně prezidentům České republiky jako zázemí při slavnostech pořádaných ve Španělském sále a v Rudolfově galerii. Prezidentský salonek je vybaven honosnými kusy císařského nábytku z 2. poloviny 19. století ve stylu rokoka. Také nás zaujal Rothmayerův sál a Trůnní sál, který prezident využívá při podpisu významných dokumentů a při jmenování do úřadů. Po prohlídce Hradu jsme si prohlédli Chrám Svatého Víta a Zlatou uličku.

Za VS1 Vaculíková Johanka, Šťastná Václava

001

002

003

004

005

Dne 6.12.2019 se žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze na soukromé základní škole Dobromysl Plzeň a zúčastnili se vyučování v různých ročnících této školy. O zásadách waldorfské pedagogiky a jejím uplatnění v praxi hovořila se žáky paní ředitelka Jana Havlíčková.

Ve waldorfské škole má každý prvňáček svého patrona v šesté třídě. První čítanku pro své dítě vytvářejí, píší a ilustrují rodiče. Třídní učitel složí každému dítěti na konci školního roku báseň jen pro něj. Všechny děti hrají ve třídě každý den chvíli na flétnu. Začátky a konce hodin neohlašuje školní zvonek. Místo známek dostávají děti slovní hodnocení. Dva cizí jazyky se učí od první třídy. Velmi zřídka se používají hotové učebnice, děti si spíše vytvářejí vlastní učebnice ve svých sešitech. Žáci osmých tříd pracují celý rok na svých projektech, které na konci roku veřejně prezentují. Děti mají svého třídního učitele od první až do osmé třídy a v každé třídě pracuje i asistent pedagoga.

Za VS4 Eliška Petržilková

001

002

003

004

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014