arrow Zavřít

Kalendář událostí

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Návštěva žáků ze ZŠ Všetaty

Ve spolupráci výchovných poradců ZŠ Všetaty a SOŠ a SOU Neratovice se v rámci volby povolání uskutečnila v úterý 1. 11. 2016 návštěva žáků na naší škole.

A jak že to všechno proběhlo?

1.    Zahájení a přivítání žáků i pedagogického doprovodu v areálu SOU
Žáky přivítala v aule školy paní ředitelka Hrejsová, výchovná poradkyně paní Trhoňová a personalistka paní Langmajerová, která žákům sdělila informace o škole a přijímacím řízení.
2.    Prohlídka areálu školy SOU a soutěže
Žáky si převzala výchovná poradkyně paní Trhoňová a provedla je areálem učiliště. Při prohlídce viděli učebny a v některých hovořili i se žáky. Obor kadeřnic jim představila paní učitelka Jílková, obor dopravní prostředky a automechanik pan učitel Swadosch. Prohlídku dílen zajistili učitelé odborného výcviku pan Matějka, Jirásek a Darda, kteří uspořádali žákům soutěž na zručnost. Za kterou byli odměněni.
3.    Představení učebních a maturitních oborů žákům
Po prohlídce všech pavilonů školy včetně učeben žáci přešli do učebny stolničení. Zde kromě přestávky na svačinu je učitelka odborných předmětů oboru kuchař-číšník, hotelnictví a gastronomie paní Gillarová seznámila s učebními i maturitními obory.
4.    Prohlídka budovy SOŠ a soutěže
Po prohlídce SOU, žáci přešli na druhou část školy. Provázela je výchovná poradkyně paní Trhoňová.  Zde se seznámili s prostředím OV v kadeřnické provozovně. Následovala prohlídka školní jídelny, kde viděli žáky školy v kuchyni i při obsluze. Poté přešli do části SOŠ, kde jim byl představen obor veřejnosprávní činnost. Prohlédli si učebny a to i při výuce.
5.    Zakončení prohlídky SOŠ a SOU Neratovice
Prohlídka a prezentace školy se žákům i pedagogickému doprovodu velmi líbila. Také ji hodnotím za velmi kladnou. Žáci se na závěr rozloučili potleskem.

Přejme jim v jejich výběru budoucí školy šťastnou volbu!

PB010001

PB010002

PB010003

PB010004

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014