arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Ve dnech 4. - 5. listopadu 2014 se pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka uskutečnila v Národním archivu na Chodovci v Praze konference „Archivy školám, archiváři učitelům“. Konferenci pořádal odbor archivní správy a spisové služby MV ve spolupráci s Národním archivem a dalšími veřejnými archivy. Studenti 2. a 3. ročníku SOŠ a SOU Neratovice, oboru veřejnosprávní činnost měli možnost se této konference zúčastnit. V badatelně jsme se seznámili s praktickými ukázkami práce s archiváliemi, z nichž se získávají informace při sestavování rodokmenu. Prohlédli jsme si matriční knihy, pozemkové knihy, vandrovní knížky, cestovní pasy a další zajímavé dokumenty, např. záznam o výslechu Lídy Baarové, spis o vyšetřování lidického vraha Františka Saidla, který díky tomu, že byl uvězněn, unikl hromadné popravě při vypálení Lidic. Součástí konference byla i prohlídka depotního bloku archivního areálu, kde se písemnosti třídí, dezinfikují, zapisují, ukládají do archivu. Ty, které jsou poškozené, se opravují v restaurátorské dílně a poté ukládají tak, aby se nepoškodily. Velmi zajímavou ukázkou byla práce digitalizace matrik. Viděli jsme, že v současné době jsou i nové možnosti přístupu k archiváliím- matrikám, listinám nebo dalším archivním souborům. Tyto nové metody souvisí s projektem MŠMT „Digitální vzdělávání“. S digitalizovanými dokumenty můžeme pracovat na dálku i ve škole a vyhledat si je v e-badatelně. Studenty nejvíce zaujaly originály středověkých listin a pečetí, které si mohli na vlastní oči prohlédnout.

archivy

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014