arrow Zavřít

Kalendář událostí

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Dne 25. 3. 2015 studenti 3. a 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU Neratovice navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR na kontaktním pracovišti v Mělníku. Toto středisko se zabývá poradenstvím pro volbu a změnu povolání případně možnostmi dalšího vzdělávání. Přednáška Ilony Bílkové,DiS. byla určena hlavně maturantům- budoucím absolventům střední školy, kteří ještě nemají žádnou praxi a vzhledem k tomu, že by nepokračovali po vykonání maturitní zkoušky dál ve studiu, mohli by se stát uchazeči o zaměstnání. Paní Ilona Bílková, DiS.  seznámila studenty s možností individuálního poradenství při volbě povolání a uplatnění studovaného oboru v praxi. Další část přednášky byla věnována problematice vstupu do zaměstnání , situaci na trhu práce a možnostem rekvalifikace. Informační poradenské středisko má k dispozici počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání. Test profesních zájmů si studenti také vyzkoušeli. Úřad práce ČR nabízí i stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Jedná se o projekt pro nezaměstnané čerstvé absolventy středních, vyšších a vysokých škol, mají možnost získat tak praktické zkušenosti v oboru jejich studia. Stáže trvají od 1 do 4 měsíců a je možné se jich zúčastnit již o prázdninách před nástupem do posledních ročníků. Stáž je možné absolvovat pouze v oboru, který student studuje. I tato možnost byla studenty naší školy pozitivně vítána. Na závěr přednášky se studenti setkali se svými bývalými spolužáky, kteří dnes již na Úřadu práce v Mělníku  pracují. Získali tak od nich praktické zkušenosti týkající se vstupu na trh práce po dokončení studia na střední škole.

Za studenty VSH3 a VS4 Kateřina Štráchalová a Petra Voňavková

up15-1

Bývalé absolventky Iveta Brabcová a Eliška Bardová se studenty

up15-2

Ilona Bílková, DiS.  a dnes již její kolegyně Jana Hrdličková, Eliška Bardová a Iveta Brabcová

up15-3

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014