arrow Zavřít

Kalendář událostí

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Dne 18.2.2016 se studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost a hotelnictví zúčastnili exkurze do Státního oblastního a Národního archivu v Praze Chodovci. Exkurze začala přednáškou o soustavě archivů a archiválií, které můžeme v archivu najít. Prohlédli jsme si matriční knihy, pozemkové knihy, vandrovní knížky, cestovní pasy a další zajímavé dokumenty, např. záznam o výslechu Lídy Baarové, spis o vyšetřování lidického vraha Františka Saidla, který díky tomu, že byl uvězněn, unikl hromadné popravě při vypálení Lidic. Potom jsme absolvovali „cestu archiválií“ a prohlédli si v archivu všechna pracoviště od příjmu písemností přes jejich dezinfekci, třídění, uspořádání a zapisování do počítače, ukládání do pořadačů a opravu poškozených dokumentů v restaurátorské dílně. Vzhledem k tomu, že dnes se již většina památek digitalizuje, viděli jsme také nové pracoviště digitalizace při skenování kulturní památky přivezené z Kutné Hory-Horního zákoníku Václava II. z roku 1300. V současné době toto pracoviště připravuje mnoho materiálů do Norimberku k šestistému výročí narození Karla IV. Nejvíce nás zaujaly originály nejstarší listiny císaře Fridricha Barbarrosy (1166), listina krále „železného a zlatého“ s krásnou jezdeckou pečetí, listina císařského generalisima Albrechta z Valdštejna z poloviny 17. století, matriční knihy, do kterých se zapisovaly i údaje o povoláních rodičů, snoubenců a svědků. My jsme si mohli prohlédnout záznamy v matrikách z Obříství a našli jsme zde zápisy o Bedřichu Smetanovi, který v našem regionu pobýval.

Za MAO2 Michaela Škorvánková, Ondra Bark

01ar

02ar

03ar

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014