arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Dne 28. 3. 2017 se konal v SŠT Most již 5. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“ jejímž pořadatelem byla právě výše jmenovaná škola ve spolupráci s významnými sponzory. Celá soutěž je významným podnikem spolupráce vzdělávací a výrobní sféry. Za spolupráce učitelů odborného výcviku úseku praktického vyučování, především úseku vedoucího učitele pana Bc. Ivana Baláže, vznikla a těmito pedagogy byla zajištěna soutěž, která nemá zatím v historii SŠT Most obdoby.

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 škol, které reprezentovali 43 žáci. Kromě pořádající SŠT Most to byly školy, SOU Nové Strašecí, SŠT Zelený pruh Praha, SOŠ a SOU Vlašim, SOU plynárenské Pardubice, SOŠ stavební Karlovy Vary, SOŠ technická a zahradnická Lovosice, G a SOŠ Podbořany, SOŠ stavební a zahradnická Praha, SŠ Kralovice, SŠ Bor, SŠT gastronomická a automobilní Chomutov, Škoda Auto SOŠ strojírenské Mladá Boleslav, SOŠ a SOU Neratovice, SŠ služeb a řemesel Stochov, SŠS Teplice, SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ energetická a stavební, OA a ZŠ Chomutov. Soutěž byla dle propozic pořádána ve třech kategoriích, do kterých se mohla kterákoliv ze škol přihlásit. První kategorií bylo svařování metodou č. 111, tj. svařování obalovanou elektrodou. Další kategorií bylo svařování metodou č. 135, tj. svařování v ochranné atmosféře a poslední kategorií bylo svařování metodou č. 311, tj. svařování plamenem.

Letošní ročník byl pořádán i za mezinárodní účasti. Pozvání přijali žáci Spojené školy Martin ze Slovenska. Slovenští kolegové neváhali a vyslali do soutěže i jednu ze svých žákyň. Letošního ročníku soutěže se zúčastnily nakonec tři dívky.

Vybraní žáci jednotlivých škol museli nejprve prokazovat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování formou testů. Otázky v testech se nelišily od běžné výuky svařování na středních školách či ve svářečských kursech. Přesto, ne všechny testy byly ideální. Soutěžící alespoň poznali, kde je potřeba napřímit úsilí v teoretických znalostech, neboť technologie, kde se pracuje s tlakovými lahvemi a otevřeným ohněm si skutečně zaslouží i určitý stupeň teoretických znalostí.

V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci tupého svaru, zřejmě nejjednoduššího technologického zvládnutí základů svařování. Jak neustále opakujeme, svářečem se nikdo nenarodil, být svářečem se musí každý naučit. Je pravdou, že ne všechny školy mají možnost využívat vlastní svářecí školu a realizace svářečského kurzu je pro některé školy a především i pro jejich žáky a rodiče velikým finančním a organizačním problémem. Přesto se soutěžící s praktickou částí popasovali statečně a každý udělal to, nač jeho síly stačily.

Vyhodnocení teoretické i praktické části se ujal sbor rozhodčích ve složení Vlastimil Šponer a Ladislav Ondráček, oba zástupci svářecí školy UNO Praha spol. s r. o. Jim sekundovalizástupcové firmy FRONIUS Česká republika s.r.o., pan Michal Rybář, zástupce (majitel) firmy Čech-svářecí technika, pan Jakub Čech, pan Dan Kraus se společnosti SIAD Czech spol. s r. o. a pan Miloslav Bartoš z firmy Bahr.

Veliký dík patří především sponzorům soutěže, kteří zabezpečili materiálově a technologicky soutěž v takovém rozsahu, že na školu zbyla především organizace celého podniku. Je na místě poděkovat firmě SIAD Czech spol. s r. o., zastoupené panem ing. Milanem Holubem, dále pak firmě FRONIUS Česká republika s.r.o., zastoupené panem Michalem Rybářem, teplické firmě Čech-svářecí technika, zastoupené právě panem Jakubem Čechem, firmě Severočeská teplárenská a.s. a firmě UNO Praha spol. s r. o., zastoupené panem Vlastimilem Šponerem.

Vyhodnocení dopadlo tak, jak dopadlo. Na prvním místě mezi školami se umístila škola SŠT Most, na druhém pak SOU Nové Strašecí a na třetím SŠT Zelený pruh Praha.

V národním kole se stal vítězem, žák SOU Nové Strašecí Jakub Březa. Na druhém místě skončil žák SŠT Most Aleš Živnůstka. Třetí místo obsadil, žák SOU plynárenského z Pardubic Rudolf Bárta.

V mezinárodním kole se umístili na prvních třech pozicích výše jmenovaní žáci, pouze si umístění prohodili žáci Živnůstka a Bárta.

V jednotlivých metodách se stali vítězi: metoda 111 – Pospíšil Radek ze SŠT Most, metoda 311 – Rudolf Bárta ze SOU plynárenského z Pardubic a v metodě 135 Jakub Březa ze SOU Nové Strašecí. Ohodnoceni byli nakonec i ti, co skončili na posledním místě, protože i oni byli ti nejlepší ze své školy.

Žáci ze slovenského Martina výborně reprezentovali svou školu i zemi. Především jejich reprezentantka Alexandra Pogonyová, která byla zajímavá nejen svými praktickými dovednostmi, ale jako dívka, byla i středem zájmu novinářů. Mnozí mi kladli otázku: „Dívka a svařování?“. A moje odpověď?: „Proč ne?“.

Co dodat na závěr?

Účast na organizaci a realizaci soutěže nelze považovat za bernou minci v hodnocení kvality školy a vůbec ne za hodnocení kvality práce pedagogů. Účast jednotlivých škol, i těch, které nemají takové podmínky jako SŠT Most, je ukázkou profesionálního zájmu o dění v této oblasti a především zdrojem nových informací, poznáváním se navzájem a vyměňování si zkušeností. SŠT Most má svářecí školu, má podporu regionálních zástupců firem a tak se snaží zúročit tyto náležitosti nejen ve vlastní prospěch, ale i v prospěch ostatních škol a to je smyslem této soutěže. Sponzoři vidí v účastnících soutěže své budoucí spolupracovníky a zákazníky a tak by to mělo být.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníků, sponzorů a organizátorů za skvělou spolupráci a doufám, že se můžeme spolu těšit na příští ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“.

Bc.Pavel Barták, ředitel soutěže

011 - svařování

023 - žáci z Martina

029 - svařování

036 - svařování

037 - testy

060 - svařování

062 - svařování

065 - svařování

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014