arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

28.5.2020 - o návratu do školy a na praxi
od 1.června - žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů mohou začít docházet na praxi na smluvní pracoviště (firmy, servisy, supermarkety, restaurace, atd...). Účast na praxi je dobrovolná, žák se předem osobně domluví se smluvním pracovištěm, kde má praxi sjednanou.
 
8.června - všichni žáci se sejdou v 8:00 ve škole na třídnické hodině.
Prosíme žáky, aby přinesli vyplněné toto čestné prohlášení - zde vytiskni.
Přítomni budou učitelé a učitelé OV. V dalších dnech mohou žáci nadále docházet na praxi na smluvní pracoviště nebo na konzultaci do školy po dohodě s učitelem příslušného předmětu.
 
15.června - všichni žáci se opět sejdou v 8:00 ve škole na třídnické hodině. Přítomni budou učitelé a učitelé OV. V dalších dnech mohou žáci nadále docházet na praxi na smluvní pracoviště nebo na konzultaci do školy po dohodě s učitelem příslušného předmětu.
 
19.června - uzavření známek za druhé pololetí 2019/2020.
 
26.června - sraz ve škole v 8:00 - vydávání vysvědčení
 
29.6. a 30.6. - ředitelské volno
 

18.5.2020 - Maturity; Závěreční zkoušky

Informace k maturitám hledejte zde: Maturity

Termíny závěrečných zkoušek hledejte zde: Závěrečné zkoušky

 

5.5.2020 - Zpátky do školy...

Od pondělí 11.5. od 10:00 mohou do školy docházet žáci 3.ročníků učebních oborů a žáci 4.ročníků maturitních oborů (včetně DS3) za účelem příprav na vykonání závěrečných zkoušek.
Harmonogram příprav a další informace se dozví od svých třídních učitelů na úvodní hodině v pondělí 11.5.2020 v 10:00. Zahájení výuky v pondělí 11.5.2020 je v 10:00.

Prosíme žáky, aby přinesli vyplněné toto čestné prohlášení - zde vytiskni.

Žáci ostatní ročníků do školy nechodí a mají i nadále domácí přípravu.

Zde naleznete aktualizované materiály pro samostudium.

Veškeré materiály vydávají jednotliví učitelé pro všechny třídy, v kterých vyučují. Žáci si stáhnou zadání každého učitele a najdou si zadání pro svou třídu. Nejasnosti řeště pomocí kontaktů uvedených v zadání.

 

Odborný výcvik -->Obecné pokyny<--

Podrobné úkoly k průběžnému studiu:

 

 Kadeřník  Mechanik opravář motorových vozidel  Instalatér  Karosář  Kuchař-číšník  Operátor skladování Prodavač
 Pokyny  Pokyny-01  Úloha 01  Nářadí a přípravky  1.ročník  1.ročník  1.ročník
Pokyny duben  Složení motoru (A1)  Svařování plamenem  Oprava karoserie - videa  2.ročník  2.ročník  2.ročník
   Zavěšení kol  Svařování - 4x video  Oprava karoserií a skříní  1.roč, úkol č.3 3.ročník  úkol 1.r
   Závady brzdových systémů  Svařování - 3x video  Oprava plastů  KČ3, úkol 2    úkol 2.r
   Vstřikovací systémy    Rovnací systémy    Operátor skladování 1.r - úkol  úkol 3.r
   Spojkové systémy    Spot - opravy  KČ1 - úkol 4

OS 2.r - paletizace


OS 2.r - úkol
 
       Lepidla  KČ2 - úkol 2  PROD/OS 1.r - společný úkol

Prodavač 1.r - úkol

PROD/OS 1.r - společný úkol

   Svařování    Lakování    PROD/OS 2.r - společný úkol

PROD/OS 2.r - společný úkol

   Spotování      KČ1 - úkol 5

 OS 3.r - obaly

PROD/OS 3.r - společný úkol

PROD/OS 3.r - společný úkol

   Výměna lepeného skla    Svařování  KČ2 - úkol 3    
   Brzdy 1; Brzdy 2    Spotování   Balení 1.ročník
Obchodní provoz 1.ročník
Balení 1.ročník
Obchodní provoz 1.ročník
       Výměna lepeného skla  KČ1 - úkol 6 Obchodní operace 2.ročník Obchodní operace 2.ročník
         KČ2 - úkol 4 Obchodní operace 3.ročník
TEST - 3.ročník
Obchodní operace 3.ročník
TEST - 3.ročník
             
         KČ3 příprava k ZZ  Přejímka zboží - 1.ročník Formy prodeje - 1.ročník
           Dodavatelé - 2.ročník  Dodavatelé - 2.ročník
           Maloobchod - 3.ročník  Inventarizace - 3.ročník
             
          1.ročník - úkoly 22.5. 1.ročník - úkoly 22.5.
          2.ročník - úkoly 22.5. 2.ročník - úkoly 22.5.

 

Teoretická výuka -->Obecné pokyny<--

 

Informace k turistickému kurzu Malá Skála 11. – 15. 5. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace COVID – 19 a po dohodě s ubytovacím zařízením se termín konání kurzu přesouvá na 19. – 23. 10. 2020. V jednání je ještě termín v předcházejícím týdnu – závisí na dohodě se zahraničním objednatelem.

Uhrazené platby zůstávají v platnosti, doplatky (ve výši původní celkové kalkulované ceny) jsou splatné okamžitě po nástupu žáků do školy.

Žákům 3. ročníků SOU budou zaplacené platby vráceny v celé výši.

Jméno vyučujího 16.3.2020 30.3.2020 6.4.2020    11.5.2020 25.5.2020 08.06.2020
Iva Myšková  KAD1,
KAD2,
KAD3/KOP3,
úkoly
 úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Marcela Hrejsová  DS1  DS2, DS3  DS1 - ceniny; DS1- pokladna; DS1 - příklad  DS2; DS3    DS2; DS2-úkol  DS1, DS2
Eva Fialová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Ivan Sedliak  úkoly  IKZ1; IK2; IK3  IKZ1; IK2; IK3  IKZ1; IK2; IK3 IKZ1; IK2; IK3 IKZ1; IK2; IK3 IKZ1; IK2
Eva Maděrová  úkoly  sudý týden; lichý týden  sudý; lichý  sudý; lichý sudý; lichý sudý; lichý sudý; lichý
Zdeněk Melichar  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Iveta Trhoňová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Bohumil Polák  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Marie Bímová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3 KČ 1.4. - 7.4. úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Pavel Černý  úkoly  úkoly-2  úkoly-3; Úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Drahoslava Dajčová  úkoly  Prezentace; úkoly-2  úkoly-3 úkoly-4  úkoly-5   úkoly-7
Pavel Dvořák  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Renata Fryčová  úkoly  úkoly-2a;
úkoly-2b
 úkoly-3a;
úkoly-3b
 úkoly-4a;
úkoly-4b
úkoly-5a;
úkoly-5b
úkoly-6a;
úkoly 6b
úkoly-7
Jana Havlíková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Jiří Hermuth  úkoly úkoly-2a; úkoly-2b  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Helena Holcová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Josef Kobrle  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Antonín Mrzílek  úkoly

úkoly-2

 úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Lenka Mrzílková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Antonín Nenička  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Jana Pirunčíková  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Dana Strachová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Rudolf Swadosch  úkoly  úkoly-2  úkoly-3; Úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Jaroslav Tesař  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Magda Andršová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7
Lenka Winklerová  úkoly  úkoly-2  úkoly-3  úkoly-4 úkoly-5 úkoly-6 úkoly-7

Veškeré další dotazy ohledně odborného výcviku zodpoví Jan Krejza, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 602 253 467, 315 663 349

Veškeré další dotazy ohledně teoretického vyučování zodpoví RNDr. Jaroslav Tesař, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 315 665 314, 601 394 002

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014