arrow Zavřít

Kalendář událostí

Září 2018
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Komise školyPorada vedení

Účastní se zástupci ředitele, vychovatelka a zástupce ČMOS pouze v případě řešení pracovně – právních problémů. Zápis provádí p. Žáková

Pedagogické rady

Účastní se ZŘ pro TV, OV, vychovatelka, učitelé, učitelé OV, zástupce vychovatelek. Zápisy provádí: p. Žáková, p. Holečková

Hlavní inventarizační komise

Předseda:   Ing. Veronika Šimková
Členové: p. Dana Došlá, RNDr. Jaroslav Tesař


Likvidační komise

Předseda:  p. Šárka Langmajerová
Členové: Ing. Veronika Šimková, p. Jaroslava Krejčová, Ing. Jan Krejza, Mgr. Květa Holečková


Skartační komise

Předseda:  p. Naděžda Žáková 
Členové: p. Dana Došlá, p. Milan Mödritzer, p. Šárka Langmajerová


Škodní komise

Předseda:  Ing. Veronika Šimková
Členové:   Ing. Jan Krejza, p. Jaroslava Krejčová, p. Pavel Černý, Mgr. Květa Holečková


Řídící skupina při vzniku mimořádné události:

Předseda:  Ing. Marcela Hrejsová 
Členové: Ing. Jan Krejza, RNDr. Jaroslav Tesař, Ing. Veronika Šimková, p. Dana Došlá, Mgr. Květa Holečková, p. Jaroslava Krejčová

Přijímací komise uchazečů o studium

Předseda:  Ing. Marcela Hrejsová 
Členové: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Květa Holečková, Ing. Jan Krejza

Výchovní poradci 

Mgr. Iveta Trhoňová, PhDr. Drahoslava Dajčová 

Koordinátoři protidrogové prevence:

Mgr. Jana Pirunčíková

Koordinátoři mezinárodních vztahů:

Ing. Bohumil Polák

Koordinátoři ICT:
Ing. Helena Holcová

Koordinátoři enviromentální výchovy:

Ing. Jan Krejza

Grantový koordinátor:

RNDr. Jaroslav Tesař

Kronikář a publicista:

Mgr. Winklerová Lenka, RNDr. Jaroslav Tesař

Školní výchovná komise:

Předseda: Ing. Marcela Hrejsová
Členové: výchovní poradci, protidrogový koordinátor, třídní učitelé, zástupce vedení školy 


SOU - metodické a předmětové komise

1.     Humanitní vědy (český jazyk a literatura, společenské vědy, dějepis, společenská výchova, právo, občanská nauka)

Předseda:   Mgr. Magdaléna  Andršová
Členové:     Mgr. Lenka Winklerová, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Eva Fialová, Mgr. Iveta Trhoňová, Mgr. Josef Kobrle, Mgr. Jaroslav Brynda, Mgr. Věra Gillarová
        
2.    Cizí jazyky  (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)

   Předseda: Ing. Eva Fialová
   Členové:  Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Magda Andršová, Ing. Bohumil Polák, Mgr. Josef Kobrle

3.    Přírodní vědy  (matematika, fyzika, chemie, základy přírodních věd, biologie a ekologie, obchodní počty, zeměpis cestovního ruchu)

  Předseda: Mgr. Jana Pirunčíková
  Členové  : RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Eva Maděrová, Ing. Bohumil Polák, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Zdeněk Melichar, Mgr. Věra Gillarová, Mgr. Josef Kobrle, p. Miloš Jirásek, MUDr. Malý

4.    Tělesná výchova

   Předseda : Mgr. Josef Kobrle
   Členové   :  Mgr. Jan Brynda

5.    Odborné předměty ekonomické a obchodní (Ekonomika, Obchodní provoz, Administrativa prodejny, Zbožíznalství, Daňová evidence, Ekonomika a řízení, Skladová evidence, Propagace, Účetnictví,  IKT, Písemná a ústní komunikace, Chod podniku, Praktická cvičení z UCE)

   Předseda: Ing. Helena Holcová
   Členové   : Ing. Marcela Hrejsová, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Antonín Nenička, Bc. Pavel Černý, učitelé OV, Ing. Eva Maděrová

6.    Odborné předměty kadeřnické

   Předseda: p. Jana Jílková
   Členové  : Mgr. Magdalena Andršová, Mgr. Lenka Winklerová, učitelé OV

7.    Odborné předměty pro kuchaře a číšníky

   Předseda: Mgr. Věra Gillarová
   Členové  : Bc. Pavel Černý,  učitelé OV

8.    Odborné předměty strojírenské a  stavební  

   Předseda: Ing. Rudolf Swadosch
   Členové  : Ing. Ivan Sedliak, Martin Satýnek, Jana Satýnková, Mgr. Josef Kobrle, Ing. Zdeněk Melichar, Ing. Pavel Dvořák, učitelé OV

 

SOŠ – metodické a předmětové komise

Všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, občanská nauka, základy přírodních věd, dějepis, tělesná výchova, zeměpis, aplikovaná psychologie, společenská kultura)

  Předseda: Mgr. Renata Fryčová
  Členové:   Mgr. Jana Havlíková, PhDr. Drahoslava Dajčová, Mgr. Květa Holečková, Mgr. Jaroslav Brynda, Jiří Hermuth, Ing. Eva Maděrová, Ing. Bohumil Polák

Odborné předměty ( právo, veřejná správa, ekonomika a sociální politika, veřejné finance, technika administrativy, písemná a elektronická komunikace, výpočetní technika, účetnictví)

Předseda:  Mgr. Jana Havlíková
Členové  :  Mgr. Květa Holečková, PhDr. Drahoslava Dajčová, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Eva Maděrová, Mgr. Renata Fryčová, Ing. Helena Holcová


Aktiv třídních učitelů

Řídí: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Květa Holečková
Členové: třídní učitelé

Aktiv učitelů OV

Předseda: Ing. Jan Krejza
Členové : vedoucí učitelé OV, učitelé OV, učitelé odborné praxe

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014