arrow Zavřít

Kalendář událostí

Únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

nj  MAT

Kdo bude muset vykonat přijímací zkoušku?

Přijímací zkoušky se na žádný obor vzdělání nekonají.

Je nutné lékařské potvrzení?

Ke studiu všech tříletých oborů je nutné potvrzení od lékaře. U čtyřletého oboru vzdělání veřejnosprávní činnost  nepožadujeme lékařské potvrzení.

Které jazyky jsou vyučovány?

U oborů vzdělání ukončených výučním listem je od prvního ročníku  vyučován povinně jeden cizí jazyk, a to anglický nebo německý. Žáci z pravidla pokračují v tom jazyce, který se učili na základní škole. U oboru vzdělání veřejnosprávní činnost se vyučují povinně 2 jazyky, jako 1. jazyk anglický nebo německý jazyk v rozsahu 4 hodin týdně,  2. jazyk je francouzský nebo anglický jazyk, v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 3 hodiny týdně.

Umožňuje škola ubytování pro dojíždějící?

Naše škola má vlastní domov mládeže. Cena ubytovného je stanovena na 50,-- Kč za den. Platí se zálohově ve výši 1200,-- Kč (1. ročník) nebo 600,-- Kč (2. a 3. ročník). Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.

Výše poplatku se ale snižuje o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z  provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz,školní výlety.., kde si žáci platí ubytování mimo DM). Pokud je žák v DM ubytován jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytována.

Vyúčtování  se provádí čtvrtletně. Bližší informace naleznete zde

Jaké náklady vznikají rodičům během studia?

SOŠ a SOU Neratovice je školou zřizovanou Středočeským krajem, školné se neplatí. Učební pomůcky, materiál žáci dostávají od školy zdarma. U některých oborů vzdělání však požadujeme, aby žáci používali mimo školních i vlastní pomůcky. Z tohoto důvodu vybíráme určitou sumu peněz, za kterou nakupujme jednotně všem žákům pomůcky, které jim i po vyučení zůstávají. Po nákupu je každému rodiči předloženo vyúčtování. U oboru vzdělání kadeřník jde o částku cca 4.500,-- Kč na nákup nůžek, hřebenů, natáček, vysoušeče, břitvy apod., obor vzdělání kuchař číšník platí 1 500, -  Kč  na  zakoupení sady profesionálních nožů a obor vzdělání zedník  si zakupuje za 1 000,-- Kč pracovní nářadí, např. vodováha, olovnice, hladítka, zednická lžíce atd. Ostatní obory používají školní vybavení.

Kde shánět učebnice?

Rodiče shánějí i platí svým dětem učebnice. Doporučujeme zavedené obchody s učebnicemi a zejména internetová knihkupectví.

Začátkem školního roku organizuje škola burzu učebnic, kde mohou žáci koupit levněji učebnice od spolužáků z vyšších ročníků a případně prodat své učebnice.

Pro žáky ze sociálně slabších rodin škola na základě  odůvodněné žádosti zákonného zástupce zapůjčí  učebnice   zdarma.

Jak je to s ochrannými pracovními pomůckami?

Žáci dostávají od školy zdarma podle oboru vzdělání některé ochranné pracovní pomůcky – oděv (plášť, montérky, košile apod.). Pro zajištění OPP je nutné zaslat včas dotazník s velikostí oděvu. Obuv si zpravidla žáci hradí sami.

Má škola vlastní školní jídelnu?

V objektu Školní 664 se nachází pro ubytované žáky,  dojíždějící žáky a zaměstnance školy školní jídelna. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Cena oběda činí 30,- Kč. Ubytovaní žáci platí za celodenní stravování 64,- Kč za den, bezhotovostním způsobem formou záloh nebo hotově do pokladny školy.  Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízením. V objektu Spojovací ve výdejně obědů SOŠ a SOU Neratovice.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014