arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Objekt Školní

Sídlem školy je objekt Školní 664, 277 11 Neratovice, kde zpravidla probíhá teoretická výuka maturitních oborů vzdělávání, sídlí zde domov mládeže pro žáky ze vzdálených míst, dále se zde uskutečňuje odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání kadeřník a kuchař - číšník pro pohostinství. V daném objektu se též nachází školní jídelna. Tato část školy je situována vedle budovy Městského úřadu města Neratovic. Budova školy je majetkem Středočeského kraje.

 sid01

V této části školy byly provedeny zásadní opravy - vymalování učeben a chodeb, položení nových podlah, rekonstrukce systému ústředního topení, oprava okapů, oprava střechy a fasád, výměna dveří a některých oken, byla vybudována provozovna pro odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník, uskutečnila se úplná přestavba a rekonstrukce školní jídelny a domova mládeže. Provádí se zateplení celého objektu Školní.

V objektu Školní 664 sídlí součást – Střední odborná škola. Do doby sloučení existovala od svého vzniku v roce 1991 nejprve jako Rodinná škola, později od roku 1997 jako Střední odborná škola. 

Objekt má v přízemí a v 1. patře k dispozici čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD přehrávačem. Ostatní třídy jsou vybaveny televizory, videorekordéry, CD A DVD přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory, případně s interaktivní tabulí.

sid02

Žáci mají dále k dispozici odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Součástí budovy je také školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky z domova mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení. Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik žáci oboru vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar.

sid03

Další součástí školy je domov mládeže. Slouží převážně dívkám oboru vzdělání kadeřnice, kterým vzdálené trvalé bydliště znemožňuje každodenní dojíždění na vyučování. V případě volné kapacity je ubytování umožněno i ostatním žákům z jiných oborů vzdělání. V sousedství domova mládeže je Městský úřad Neratovice, dále supermarkety Billa a PENNY, další specializované obchody, poliklinika s odbornými lékaři, ordinace smluvní lékařky MUDr. Dvorské, lékárna a autobusové zastávky MHD i autobusů spojujících Neratovice s Mělníkem a Prahou.


Kapacita domova mládeže činí 27 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově mládeže celkem 9. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo, dále je zde umístěna prací místnost pro žáky. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytovaní žáci uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC, umývárna, úklidová komora, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. V pokojích je umístěn nový nábytek, jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítači s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Domov mládeže je vybaven i izolační místností pro nemocné dívky, které nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny. 

sid04

Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped, orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis. 

sid05

sid06

Žáci v domově mládeže se celodenně stravují. Mají zajištěno stravování 4x denně /snídaně, dopolední svačina, oběd, večeře/ ve školní jídelně, která je v místě DM. V době teoretického vyučování je oběd zajišťován ve výdejně obědů, fialový pavilón, 1.patro. Poplatky za ubytování a stravování se vybírají zálohově po dobu tří měsíců vždy poslední týden předchozího měsíce. Po uplynutí tohoto období se provádí u stravování vyúčtování zálohy podle skutečnosti. Poplatky za stravné činí: 1. ročník: záloha 1300,-- Kč a pro 2. a 3. ročník: záloha 650,- Kč. Stravu lze objednat vždy pouze po zaplacení předem.


Provoz domova mládeže zajišťují kvalifikované vychovatelky s odborným i pedagogickým vzděláním s dlouholetou praxí od 18,00 hod. v neděli do 14,00 hod. v pátek. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno /zájmová činnost, besedy, TV programy/, přípravu na vyučování a spánek. 


V tomto objektu se uskutečňuje i odborný výcvik 1. ročníků oboru vzdělání kadeřník. Žákyně mají k dispozici místnost dámského kadeřnictví, kde je 15 pracovních míst vybavených obsluhami a základními pracovními pomůckami, místnost pro pánské kadeřnictví, prostor pro mytí s mycími boxy. Pro odpočinek je k dispozici odpočinková místnost a šatna. Součástí prostoru je WC pro zákazníky a kancelář učitelů odborného výcviku.

sid07

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014