arrow Zavřít

Kalendář událostí

Září 2019
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Komise školyPorada vedení

Účastní se zástupci ředitele, vychovatelka a zástupce ČMOS pouze v případě řešení pracovně – právních problémů. Zápis provádí p. Žáková

Pedagogické rady

Účastní se ZŘ pro TV, OV, vychovatelka, učitelé, učitelé OV, zástupce vychovatelek. Zápisy provádí: p. Žáková, p. Holečková

Hlavní inventarizační komise

Předseda:   Ing. Veronika Šimková
Členové: p. Dana Došlá, RNDr. Jaroslav Tesař, p. Vladimír Chlasták


Likvidační komise

Předseda:  p. Šárka Langmajerová
Členové: Ing. Veronika Šimková, p. Alena Hejnová, Ing. Jan Krejza, Mgr. Květa Holečková


Skartační komise

Předseda:  p. Naděžda Žáková 
Členové: p. Dana Došlá, p. Milan Mödritzer, p. Šárka Langmajerová, p. Lucie Kubatková


Škodní komise

Předseda:  Ing. Veronika Šimková
Členové:   Ing. Jan Krejza, p. Alena Hejnová, p. Pavel Černý, Mgr. Květa Holečková


Řídící skupina při vzniku mimořádné události:

Předseda:  Ing. Marcela Hrejsová 
Členové: Ing. Jan Krejza, RNDr. Jaroslav Tesař, Ing. Veronika Šimková, p. Dana Došlá, Mgr. Květa Holečková, p. Alena Hejnová

Přijímací komise uchazečů o studium

Předseda:  Ing. Marcela Hrejsová 
Členové: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Květa Holečková, Ing. Jan Krejza

Výchovní poradci 

Mgr. Iveta Trhoňová

Koordinátoři protidrogové prevence:

Mgr. Jana Pirunčíková

Koordinátoři mezinárodních vztahů:

Ing. Bohumil Polák

Koordinátoři ICT:
Ing. Helena Holcová

Koordinátoři enviromentální výchovy:

Ing. Jan Krejza

Grantový koordinátor:

RNDr. Jaroslav Tesař

Kronikář:

Mgr. Winklerová Lenka


Školní výchovná komise:

Předseda: Ing. Marcela Hrejsová
Členové: výchovní poradci, protidrogový koordinátor, třídní učitelé, zástupce vedení školy 


SOU - metodické a předmětové komise

1.     Humanitní vědy (český jazyk a literatura, společenské vědy, dějepis, společenská výchova,  
 právo, občanská nauka)

Předseda:    Mgr. Magdaléna  Andršová
Členové:        Mgr. Lenka Winklerová, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Eva Fialová, Mgr. Iveta Trhoňová,     Mgr. Josef Kobrle, Mgr. Věra Gillarová

2.    Cizí jazyky  (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)

Předseda:     Ing. Eva Fialová
Členové:      Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Magda Andršová, Ing. Bohumil Polák

3.    Přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie, základy přírodních věd, biologie a ekologie, obchodní počty, zeměpis cestovního ruchu)

Předseda:     Mgr. Jana Pirunčíková
Členové:     RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Eva Maděrová, Ing. Bohumil             Polák, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Zdeněk Melichar, Mgr. Věra Gillarová, Mgr. Josef      Kobrle

4.    Tělesná výchova

Předseda:     Mgr. Josef Kobrle
Členové:      Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Helena Holcová

5.    Odborné předměty ekonomické a obchodní (Ekonomika, Obchodní provoz, Administrativa prodejny, Zbožíznalství, Daňová evidence, Ekonomika a řízení, Skladová evidence, Propagace, Účetnictví,  IKT, Písemná a ústní komunikace, Chod podniku, Praktické cvičení z UCE

Předseda:     Ing. Helena Holcová
Členové:         Ing. Marcela Hrejsová, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Antonín Nenička, Bc. Pavel     Černý, učitelé OV, Ing. Eva Maděrová

6.    Odborné předměty kadeřnické

Předseda:     p. Iva Myšková
Členové:     Mgr. Magdalena Andršová, Mgr. Lenka Winklerová, Ing. Eva Maděrová, učitelé OV

7.    Odborné předměty pro kuchaře a číšníky

Předseda:     Mgr. Věra Gillarová
Členové:     Bc. Pavel Černý, Mgr. Marie Bímová, učitelé OV

8.    Odborné předměty strojírenské a  stavební 

Předseda:     Ing. Rudolf Swadosch
Členové  :      Ing. Ivan Sedliak, p. Koubík Radek,  Mgr. Josef Kobrle, Ing. Zdeněk Melichar,
Ing. Pavel Dvořák, učitelé OV

SOŠ – metodické a předmětové komise

Všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, občanská nauka, základy přírodních věd, dějepis, tělesná výchova, zeměpis,
       aplikovaná psychologie, společenská kultura)

Předseda:    Mgr. Renata Fryčová
Členové:    Mgr. Jana Havlíková, PhDr. Drahoslava Dajčová, Mgr. Květa Holečková, Jiří Hermuth, Ing. Eva Maděrová, Ing. Bohumil Polák, Mgr. Jana Pirunčíková

Odborné předměty ( právo, veřejná správa, ekonomika, písemná a elektronická komunikace, výpočetní technika, účetnictví)

Předseda:    Mgr. Jana Havlíková
Členové:    Mgr. Květa Holečková, PhDr. Drahoslava Dajčová, Mgr. Iveta Trhoňová,                Ing. Eva Maděrová, Mgr. Renata Fryčová, Ing. Dana Strachová

Aktiv třídních učitelů

Řídí:         RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Květa Holečková
Členové:     třídní učitelé

Aktiv učitelů OV

Předseda:    Ing. Jan Krejza
Členové:    vedoucí učitelé OV, učitelé OV, učitelé odborné praxe

1.      Humanitní vědy (český jazyk a literatura, společenské vědy, dějepis, společenská výchova,   

 právo, občanská nauka)

 

Předseda:         Mgr. Magdaléna  Andršová

Členové:           Mgr. Lenka Winklerová, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Eva Fialová, Mgr. Iveta Trhoňová,           Mgr. Josef Kobrle, Mgr. Věra Gillarová

 

2.     Cizí jazyky  (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)

 

Předseda:         Ing. Eva Fialová

Členové:           Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Magda Andršová, Ing. Bohumil Polák

 

3.     Přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie, základy přírodních věd, biologie a ekologie, obchodní počty, zeměpis cestovního ruchu)

 

Předseda:         Mgr. Jana Pirunčíková

Členové:           RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Eva Maděrová, Ing. Bohumil                            Polák, Ing. Ivan Sedliak, Ing. Zdeněk Melichar, Mgr. Věra Gillarová, Mgr. Josef      Kobrle

 

4.     Tělesná výchova

 

Předseda:         Mgr. Josef Kobrle

Členové:           Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Helena Holcová

 

5.     Odborné předměty ekonomické a obchodní (Ekonomika, Obchodní provoz, Administrativa prodejny, Zbožíznalství, Daňová evidence, Ekonomika a řízení, Skladová evidence, Propagace, Účetnictví,  IKT, Písemná a ústní komunikace, Chod podniku, Praktické cvičení z UCE

 

Předseda:         Ing. Helena Holcová

Členové:           Ing. Marcela Hrejsová, Mgr. Iveta Trhoňová, Ing. Antonín Nenička, Bc. Pavel     Černý, učitelé OV, Ing. Eva Maděrová

 

6.     Odborné předměty kadeřnické

 

Předseda:         p. Iva Myšková

Členové:           Mgr. Magdalena Andršová, Mgr. Lenka Winklerová, Ing. Eva Maděrová, učitelé OV

 

7.     Odborné předměty pro kuchaře a číšníky

 

Předseda:         Mgr. Věra Gillarová

Členové:           Bc. Pavel Černý, Mgr. Marie Bímová, učitelé OV

 

8.     Odborné předměty strojírenské a  stavební 

 

Předseda:         Ing. Rudolf Swadosch

Členové  :         Ing. Ivan Sedliak, p. Koubík Radek,  Mgr. Josef Kobrle, Ing. Zdeněk Melichar,
Ing. Pavel Dvořák, učitelé OV

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014