arrow Zavřít

Kalendář událostí

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Dendrologická naučná zahrada v SOŠ a SOU Neratovice

V rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 získala SOŠ a SOU Neratovice stotisícovou dotaci na projekt dendrologické naučné zahrady.


Cílem projektu je aktivní zapojení žáků a učitelů školy do tvorby a ochrany přírodního prostředí. Vybranou aktivitou pro tuto činnost se stala úprava školního pozemku a jeho využití pro environmentální výchovu. Dendrologická zahrada nejen seznamuje žáky a učitele se způsoby a ošetřování dřevin, ale také umožňuje získávat poznatky pro tvorbu kvalitnějšího životního prostředí.


Za zmínku stojí skutečnost, že areál školy stojí v těsné blízkosti závodu Spolana Neratovice, a.s. a v roce 2002 byl celý pozemek postižen povodní. Pozemky školy byly vždy minimálně osázeny a prostředí školy nikterak nemotivovalo žáky k pozitivnímu přístupu k přírodním hodnotám.


Ačkoli teoretická výuka samozřejmě žáky vzdělává v oblasti ochrany životního prostředí, praktická část chyběla. Proto myšlenka vytvoření Dendrologické zahrady v SOŠ a SOU Neratovice našla podporu nejen ve škole, ale také u zřizovatele a samozřejmě u MŠMT , které dotaci poskytlo.


Časový harmonogram byl vzhledem k přírodním podmínkám velmi náročný. Přesto se však podařilo v areálu školy vysázet přes 70 rostlin – okrasných a užitkových keřů a stromů. 


Do projektu bylo zapojeno 90 žáků školy spolu s několika pedagogickými pracovníky, kteří byli proškoleni o technice výsadby a údržby rostlin, o jejich druhovém zastoupení a nárocích na stanoviště.Rozmístění a seznam všech vysázených rostlin je zobrazen na informační tabuli umístěné v areálu školy.


Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení prostředí školy.

zah

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014