arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Hlavním důvodem cílené podpory polytechnického vzdělávání je rostoucí nezájem o vzdělávání v polytechnických předmětech (úbytek absolventů se středním odborným vzděláním, potažmo zaměstnanců), dále fakt, že firmy usilovně a marně hledají odborně vzdělané zaměstnance v technických oborech, zvláště pak profesionální řidiče nákladních automobilů a autobusů. 

Základním cílem této aktivity je zvýšení kvality odborné složky středního odborného vzdělávání prostřednictvím podpory síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností v polytechnickém a odborném vzdělávání, podpoře podnikavosti a kreativity žáků.

Cílem je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve výše uvedených oblastech prostřednictvím efektivních forem profesního rozvoje vzdělávání realizované zaměstnavateli, dodavateli cvičného zařízení, software vedoucí ke zvýšení kompetencí pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku. Dalším důležitým cílem je zvýšení kvality všeobecné a odborné složky středního odborného vzdělávání prostřednictvím podpory síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce polytechnického a odborného vzdělávání, podpoře podnikavosti a kreativity žáků.

Podnícení zájmu dětí a žáků z mateřských a ze základních škol o polytechnické vzdělávání, zvláště pak o technické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními školami a naší školou v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel.

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školou a zaměstnavateli, sdílení dobré praxe a propojení neformálního, zájmového a odborného vzdělávání se zaměřením na výše uvedený obor vzdělání.

Pro odbornou školu jsou oblasti polytechnického a odborného vzdělávání, vzdělávání k podnikavosti velmi důležité a z tohoto důvodu je plně podporujeme.

 

Kurz na používání zakoupeného vybavení

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014