arrow Zavřít

Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

VYUŽITÍ WORDU, EXCELU, PROGRAMU MUNIS, ZONER CALLISTO A PROGRAMU ZAV PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁKŮ A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI NA PRÁCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Informační systém MUNIS je ucelený plně integrovaný modulární systém zahrnující většinu agend vedených na městských nebo obecních úřadech a tím mohou zvýšit podstatným způsobem efektivitu a kvalitu výuky a podporují samostatnou práci žáků. Nemohou sice obvyklou výuku nahradit, ale mohou ji efektivně (a relativně levně) doplnit a rozšířit, podpoří teorii praxí. Zejména je to potřebné v závěrečném ročníku střední školy, kdy se potřeby žáků rozcházejí, a to jak při přípravě na různé předměty, ze kterých maturují, tak při přípravě na budoucí povolání. Tento databázový program zajišťuje zcela samostatnou práci žáka a dovoluje velice snadno plně individualizovat výuku ve veřejné správě, právu, ekonomii, účetnictví a výpočetní technice. Ať už s databází pracují žáci, kteří se s jeho pomocí připravují na maturitu či zkoušky z příslušného předmětu.

Práce s databází, umět desetiprstovou hmatovou technikou se dnes stává téměř nutností a úkolem školy je tedy žáky v tomto směru připravit. Současní žáci škol již prožijí svůj život v době nutného celoživotního vzdělávání. E-learning (tj. on-line výuka, internetové vzdělávání, které je též zahrnuto do databázového programu) bude v budoucnosti jistě jednou z běžných forem vzdělávání, proto pokládáme za nezbytné i v tomto směru žáky připravit a seznámit je i s touto formou výuky. Naším cílem však není žáky jen technicky naučit ovládat programy nebo konkrétní program, ale naučit je efektivně a samostatně využívat e-learning jako běžnou formu získávání, rozšiřování, upevňování i ověřování znalostí a dovedností. 

Hlavním cílem rozvojového projektu je otevřít se jako škola široké veřejnosti a umožnit ji celoživotní vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky a hlediska školní výuky žáky dobře připravit na maturitu a budoucí povolání. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných hodin, maturitní seminářů, konzultací nebo i volitelných předmětů a předepsané praxe ve veřejné správě, ta však nenahradí blízký a ucelený přístup k programům, naučit se srozumitelně, výstižně komunikovat a prezentovat své záměry,umět dokázat poradit.

Lidem, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat ve Wordu a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspějí.

Rozvojový projekt Využití WORDU, EXCELU, programu MUNIS, ZONER CALLISTO a programu ZAV při přípravě žáků a široké veřejnosti na práci ve veřejné správě předpokládá využití veřejné správy, práva, ekonomie, účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky, při výuce ve škole a při přípravě žáků a široké veřejnosti na přijetí do zaměstnání ve veřejné správě.
A to:
1. Informační gramotnosti té části veřejnosti, u níž se předpokládá, že nemá možnost rozšiřovat svou informační gramotnost v rámci pracovního procesu či v domácnosti. Také by měl podpořit rozvoj informační gramotnosti specifických skupin obyvatelstva (zaměstnanci úřadů státní správy, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.) na Mělnicku.
2. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků na Mělnicku.
3. V rámci výuky obvyklé všech uvedených předmětů (VSP, PRA, EKO, UCE,TEA, VYT), v rámci maturitních seminářů a volitelných předmětů.
4. V matematice a ZSV také při nutném rozdělení třídy na maturující a nematurující, a to jak přímo s částí třídy v počítačové učebně (za přítomnosti učitele), tak během hodiny samostatně se žáky (bez přítomnosti učitele), kde žáci s využitím PROGRAMŮ zpracovávají zadané úkoly.
5. Samostatně žáky v počítačové učebně mimo vyučování, během „svatého“ týdne a po skončení maturit jako příprava na budoucí povolání v odpoledních hodinách.
Každý žák bude mít při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující bude mít tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém apod.).

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014