arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

VYUŽITÍ ZÁKONŮ ČR, SMLOUVY ČR, LEGISLATIVY EU ZA POMOCI SOFTWARU ZÁKONY ČR ONLINE V BUDOUCÍM POVOLÁNÍ ŽÁKŮ

V éře počítačů vznikl nový druh analfabetismu - právní negramotnost. V současné době se žáci učí Zákonům ČR prostřednictvím knihy a s elektronickou podobou se setkávají jen při výuce v počítačové učebně, ve velmi zanedbatelném čase.


Rozšířením přípojných míst do ostatních učeben a připojením se na síť se zdokonalí výuka nejen v předmětech právních, veřejné správy, účetnictví, ale i v odborných předmětech - kadeřnictví, strojírenská výroba, instalatéři, kuchaři-číšníci a dalších oborech na naší škole, kde si názorně ukáží díky DATAPROJEKTORU A PC na plátně konkrétní praktické ukázky, využijí i práci s Internetem.


Příprava na závěrečné zkoušky a maturitu i na přijímací zkoušky na VOŠ (VŠ) dosud probíhá vesměs hromadně, a to jednak v běžných vyučovacích hodinách (bez použití projekce), nebo v seminářích v počítačové učebně, případně při individuálních konzultacích. 


Žáci všech maturitních ročníků zpracovávají své závěrečné ročníkové práce z veřejné správy v textovém editoru Word a prezentují při obhajobě v POWER POINTU prostřednictvím dataprojektoru v multimediální učebně před širším publikem. Veřejných prezentací se účastní i odborníci ve veřejné správě (starosta města Neratovice), další vyučující, rodiče a žáci ostatních ročníků.


Součástí přípravy ve veřejné správě je využití odborných právnických, evidenčních, účetních a dalších programů používaných v organizacích státní správy. Bohužel velmi málo si mohou žáci prakticky ověřit teorii v praxi v učebně výpočetní techniky. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných hodin, maturitních seminářů, konzultací nebo i volitelných předmětů a předepsané praxe ve veřejné správě, ta však nenahradí blízký a ucelený přístup k programům, naučit se srozumitelně, výstižně komunikovat a prezentovat své záměry, umět dokázat poradit.


Dvě učebny na prvním pracovišti SOŠ a SOU – Spojovací jsou využity plně pro výuku žáků učebních oborů (aktuální stav 628 žáků ve 24 třídách). Na druhém pracovišti školy – Školní je nyní 105 žáků v 5 třídách. V projektu budou využity obě počítačové učebny. Využití dle rozvrhu hodin je 30 vyučovacích hodin týdně, dalších 15 hodin je volně přístupných pro žáky a žáky Domova mládeže. 


Kurzy v rámci SIPVZ a pro veřejnost zabírají až 20 hodin týdně. Rozsah kurzů pro veřejnost a SIPVZ bude navýšen v rámci provozu informačního centra a školícího střediska. Současná učebna „Školní“ výpočetní techniky je zcela přetížena. Výuka zde probíhá každý den od 7:10 a končí 14:30 (celkem 120 žáků), též je využívána pro školící středisko a informační centrum od 14:30 do 19:00, kdy zde probíhají školení pedagogických pracovníků (v roce 2002 celkem proškoleno 110 absolventů, v roce 2003 celkem proškoleno 87 absolventů v modulu Z a v úvodním modulu P, v roce 2004 celkem proškoleno 63 absolventů v modulu Z, v úvodním modulu P a volitelné grafice). V roce 2005 bylo proškoleno celkem na kurzech PC pro veřejnost 30 účastníků, celkem proškoleno v kurzu. Z 27 účastníků, v P0 46 účastníků a v volitelném 35 účastníků.

Cílem projektu je:
- výrazně zvýšit úroveň právních znalostí žáků v budoucím zaměstnání a úspěšnost v přijímacích řízeních, při podnikání v daném oboru, lepší umístění na trhu práce (čtyři ročníky - celkem 105 žáků SOŠ – obor veřejnosprávní činnost a 628 žáků SOU – obor technickoadministrativní pracovník, kadeřnice, prodavač, provoz obchodu, vlasová kosmetika, kuchař - číšník, klempíř – strojírenská výroba, automechanik, instalatér, zedník),
- bezprostřední využití Zákonů ČR onLine při výuce veřejné správy, práva, ekonomie, účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky,
- zákony ČR onLine je počítačový program obsahující úplné aktuální i historické znění zákonů a jiných právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 po současnost. Součástí programu jsou i mezinárodní smlouvy, finanční zpravodaje, judikáty aj. Aktualizace dat probíhá on-line prostřednictvím Internetu, 
- legislativa EU onLine obsahující více než 12.000 aktuálních vyhlášek, norem a nařízení Evropské unie, které se vztahují k České republice. Všechny tyto dokumenty jsou v českém jazyce a jsou členěny v přehledných kategoriích,
- hardwarové využití ve všech ostatních předmětech k bližšímu znázornění problematiky probírané látky by bylo možné realizovat ve všech učebnách na škole,
- zajistit, aby si i učitelé osvojili práci s moderními výukovými zdroji a začali je využívat ve výuce,
- podpořit rozvoj právní gramotnosti specifických skupin obyvatelstva (zaměstnanci úřadů státní správy, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.) na Mělnicku.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014