arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Teoretické vyučování

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům: od 1. 9. do 30.6.

2. Dojíždění žáků : druh dopravy: doprava do školy autobusem, vlakem, MHD hl. města Prahy, na kole, časový údaj: přímé spoje do 50 minut, spoje s přestupem do 90 minut. 

3. Organizace školního dne, režim dne:

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN 

Objekty Školní a Spojovací

Hodina                   Přestávka
0.    7,10-7,55        7,55- 8,00
1.    8,00-8,45        8,45- 8,55
2.    8,55-9,40        9,40- 10,00
3.    10,00- 10,45   10,45- 10,55
4.    10,55- 11,40   11,40- 11.45
5.    11,45-12,30    12,30- 13,05
6.    13,05-13,50    13,50- 13,55
7.    13,55-14,40    14,40- 14,45
8     14,45-15,30    15,30- 15,35
1.    15,35-16,20

4. Nástup do školy:
Spojovací - žáci i zaměstnanci vcházejí do školy vrátnicí, školní pavilony a šatny se otevírají v 6.30 hod. vrátnou objektu, vstup žáků do šaten je povolen po otevření jednotlivých budov. Klíče od tříd jsou umístěny ve vrátnici.
V 7.55 hod. vrátná v obou objektech uzamyká pro žáky vrátnici a jejich pozdní příchod je hlášen ZŘ. 
Žáci se řídí pokyny určeného dozoru. Na pořádek a bezpečný příchod žáků dbá po příchodu zaměstnanec provozního oddělení, nástup pedagogů na dozory je 15 min. před zahájením vyučování. 
Každý žák má k dispozici botní skříňku, od které dostane na začátku školního roku klíče proti záloze 100,-- Kč. V případě, že skříňka bude na konci školního roku v pořádku, je záloha vrácena. V případě jejího poškození platí žáci škodu v plné výši. V botních skříňkách si žáci odkládají boty. Kabáty a bundy si odkládají ve třídách na věšáky. 
Školní – budova se otevírá v 6.30 hod. Žáci i zaměstnanci vcházejí do školy hlavním vchodem přes vrátnici. Všichni žáci si boty a svršky odkládají v šatně v suterénu. Šatny se odemykají v 6,30 hod. Nové šatní skříňky mají žáci k dispozici po zaplacení vratné zálohy za klíč a to Kč 50,-. Každý žák má k dispozici jednu skříňku, kam odkládá vše. Na pořádek a bezpečný příchod žáků dbá po příchodu pověřený zaměstnanec.
Odchod žáků v průběhu vyučování je možný pouze přes vrátnici, a to na základě propustky potvrzené TU – Spojovací nebo na základě povolení TU - Školní. Tuto propustku odevzdá žák při odchodu z budovy vrátné objektu. Vrátná objektu je na konci pracovního dne odevzdává ZŘ pro teoretické vyučování. 

5. Začátek vyučování:
V 8:00 hodin.

6. Ukončení vyučování:
Dle rozvrhu hodin.

7. Organizace vyučovacích hodin:
Délka vyučovací hodiny - 45 minut.
Vyučující první hodiny kontroluje a zapisuje absenci. Chybějící žáky zapisují i ostatní vyučující v dalších hodinách. Třídní učitel kontroluje průběžně docházku žáků a zápisy v třídních knize. Jsou stanoveny žákovské služby, které pečují o pořádek ve třídě.
Žák odpovídá za pořádek a čistotu svého pracovního místa. Je povinen ohlásit vyučujícímu škodu, kterou zjistil či způsobil. 
Učitel dohlíží na chování žáků v průběhu hodin. Poškozování školního majetku je předmětem finančních náhrad a postihů. 
Učitelé dohlížejí na odpovídající projevy žáků. Jakékoliv neadekvátní chování žáků, jež nelze uzavřít přímo, je řešeno s třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelkou školy (zákonnými zástupci žáka). 
Třídní učitelé organizují péči o pořádek, k tomu ustanovují týdenní službu. 
Po skončení vyučování žák uklízí své místo, zvedá židličku, pokud není rozhodnuto jinak. Vyučující odchází z hodiny po zajištění úplného pořádku. 
Specializované učebny se řídí svým vlastním provozním řádem, s kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím.

8. Přestávky:
Zařazení v režimu: po každé vyučovací hodině, 2. přestávka v pořadí jako velká, polední přestávka na oběd,
délka trvání přestávky: dopoledne 10 minut nebo 5 minut, velká přestávka: 20 minut, polední přestávka: 35 minut, odpolední přestávky: 5 minut.
Během přestávek je možnost pobytu venku: pobyt venku je možný v objektu Spojovací 632 každou přestávku, v objektu Školní 664 je možnost pobytu venku o polední přestávce.
Dále je možné využít relaxační koutky: v objektu Školní 664 – rotopedy, posilovnu a hernu, ve všech objektech odpočinková místa – stolky, křesla.
Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků. 
Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek zajištěn dozory z řad pedagogů. Rozpisy pedagogických dozorů jsou stanoveny na začátku školního roku, a to na jednotlivé pavilony a patra, (Spojovací), v jídelně (Školní) .
O velké přestávce svačí žáci ve třídách, v jídelně nebo v bufetu, mohou se volně pohybovat po chodbách a sportovat na určených místech, dbají přitom pokynů dozoru. 
Je přísně zakázáno vyklápět okna mimo rozsah vymezený bezpečnostní pojistkou.
Třída se větrá v rámci hodin otevřenými okny, o přestávce se větrá i otevřenými dveřmi. Služba odcházející třídy zodpovídá za čistotu a pořádek. 
V době polední přestávky mohou žáci opustit budovu nebo dílny, např. z důvodu zajištěného stravování v budově mimo školu, což je považováno za přerušení vyučování, tudíž škola nezodpovídá za chování žáků a případné vzniklé následky, doporučuje se nepoužívat žádné dopravní prostředky.
Na odpolední vyučování nastupují deset minut před zahájením hodiny podle pravidel školního řádu. 
Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou v polední přestávce trávit čas v učebnách informatiky.

9. Počet hodin v jednom sledu: zpravidla čtyři až pět hodin.

10. Režim odborná praxe - SOŠ:
                3 x 1 týden ve školním roce /2., 3. a 4.ročníky/,
                pracovní doba a přestávky – v souladu se zákoníkem práce, dle pracovní 
                doby smluvního zařízení, zahájení v 7,00 hod. – 8,00 hod.
OPP – nejsou předepsány

11. Odchod žáků ze školy 
Žáci opouštějí školu po ukončení vyučování, ve škole se zbytečně nezdržují. Pokud se účastní dalších akcí, konají tak za dozoru pedagogického pracovníka.

 

 

Odborný výcvik:

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům od 1.9. do 30.6.

2. Dojíždění žáků : /více než dvě třetiny žáků/
   - maximální vzdálenost: 35 km,
   - druh dopravy: autobusem, vlakem, na kole,
   - časový údaj: 50 minut,

3. Začátek vyučování: v 7,00 hodin
Žáci i zaměstnanci vcházejí do školy vrátnicí. Nástup na pracoviště – dílny OV - šatny se odemykají v 6.30 hod. Každý žák má k dispozici šatní skříňku, kde si odkládá boty i oděv. Na své náklady si zajistí zámek ke skříňce. Šatna je uzamčena příslušnou službou z řad učitelů OV. Odchod žáků v průběhu dopoledne v dílnách OV je možný pouze přes vrátnici, a to na základě propustky potvrzené učitelem OV. Tuto propustku odevzdá žák při odchodu z budovy vrátné objektu. Propustky se vrací ZŘ. Během dne je šatna uzamčena. V případě odchodu žáka z výuky, si žák vyžádá od služby klíče od šatny, po odchodu uzamkne a odevzdá zpět učiteli.

Kadeřnická provozovna – ubytované žákyně na domově mládeže nastupují na provozovnu v 8:00 hod., tyto žákyně jsou již přezuté a oblečené do příslušného OPP z domova mládeže. Dojíždějící žáci vchází do školy hlavním vchodem - vrátnicí a přezouvají a převlékají se v šatně v suterénu. Klíč od své skříňky obdrží po zaplacení vratné zálohy Kč 50,-. Odchody z OV během dne hlídá učitel OV.

Provozní doba na jednotlivých pracovištích odborného výcviku:

Kadeřnice 1. ročník: Neratovice Pondělí – Pátek 8:00 – 14:30
     
  2. ročník, 3. ročník: Nymburk Pondělí 10:00 – 17:30
    Úterý 10:00 – 17:30
    Středa 7:00 - 14:30
    Čtvrtek 7:00 - 14:30
    Pátek 7:00 - 14:30
     
  Ml.Boleslav Pondělí 7.30 – 14:30
    Úterý 7:30 – 14:30
    Středa 7:30 – 14:30
    Čtvrtek 7:30 – 14:30
    Pátek 7:30 – 14:30
     
  Mělník Pondělí 8:00 – 15:00
    Úterý 8:00 – 15:00
    Středa 8:00 – 15:00
    Čtvrtek 8:00 – 15:00
    Pátek 8:00 – 15:00
  Od 15:00 – 15:30 hodnocení dne a úklid pracoviště.
     

 

Kuchař- číšník  PP Školní jídelna  2.ročník   ranní směna 7:00 – 13:30 hodin
       
       
     3.ročník  ranní směna 6:30 – 14:00 hodin
       

 

Smluvní pracoviště, pracovní doba 1. a 2. ročníku je 6:30 hodin, ve 3. ročníku je 7:30 hodin včetně přestávky na oběd. Pracovní doba se řídí pracovní dobou jednotlivých smluvních pracovišť v návaznosti na uzavřenou pracovní smlouvu.

Rozvrh provozu školní kuchyně a jídelny v rámci výuky odborného výcviku

1.UOV  6,30 hod. nástup žáků, kontrola pomůcek, hygiena, prac. oblečení,rozdělení úkolů, příprava snídaní a svačin
  8,00 hod. příprava oběda (mezi 8,00 – 9,00 mají žáci nárok na 10 min. přestávkysvačina)
  10,40 – 11,00 oběd
  11,00 – 12,30 výdej , úklid pracoviště
  12,30 – 13,00 normování, rozdělení úkolů na druhý den, žáci odchod z pracoviště(suroviny) 3.roč. -14,00
   
2. UOV 10,00 hod. nástup žáků na odpolední směnu, kontrola pomůcek, hygiena,pracovní oblečení, rozdělení úkolů, příprava na obsluhu
  11,00 – 13,00 obsluha, dodržování všech zásad jednoduché obsluhy
  13,00 – 13,30 úklid pracoviště, svačina 10 minut
  13,30 – 14,30 normování večeře
  14,30 – 16,30 příprava večeře
  16,30 - 16,50 výdej večeře, úklid
  16,00 – 17,00 večeře žáků – 20 minut
  17,00 odchod žáků 2. ročníků
  17,30 odchod žáků 3. ročníků

 

Prodavač  1.ročník: TESCO   ranní směna: 7:00 – 13:30 hod.
     
  2.ročník: TESCO  ranní směna: 7:00 – 13:30 hod.
     
  3.ročník: TESCO  ranní směna: 7:00 – 14:30 hod.
     
     
  Smluvní pracoviště:  ranní směna: 7:00 – 14:30 hod
     odpolední směna: 10:30 – 18:00 hod.

 

Operátor skladování  1. ročník   Spojovací 632 (PC)  7:30 – 14:00 hodin jen Po 
     TESCO  7:00 – 13.30 hodin Út. - Pá.
       
       
  2. ročník  TESCO a sml. prac.  7:00 – 13:30 hodin
       
       
  3.ročník TESCO a sml. prac. 7:00 – 14:30 hodin

 

Karosář  1. ročník   dílny OV  7:00 – 13:30 hodin 
  2. a 3.ročník   smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hodin nebo podle SP
     svářečská škola  7:00 – 14:30 hodin

 

Automechanik  1. ročník  dílny OV  7:00 – 13:30 hod. 
  2. ročník   smluvní pracoviště  7:00 – 13:30 hod. nebo dle SP
  3. ročník  smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo dle SP

 

Zedník  1. ročník   školní akce  7:00 – 13:30 hod. 
  2. ročník  školní akce nebo smluvní pracoviště  7:00 – 13:30 hod. nebo dle SP

 

Instalatér  1. ročník   dílny OV   7:00 – 13:30 hod.
  2. ročník  smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo podle SP
  3. ročník  svářečská škola  7:00 – 14:30 hod.
     smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo podle SP 
  V tomto čase je započítána doba 30 minut na oběd.

 

4. Ukončení vyučování: 1.ročníky 13:30 hod. , 2. – 3. ročníky ve 14:30 hodin, jen obory

5.    Vyučovací  hodina:
- délka trvání:   60  minut, zařazování velkých prověrek, testů: pokud  jsou  prováděny  kontrolní  práce,  zpravidla  trvají  celý  den.

6. Přestávky
-    zařazení v režimu a délka trvání:
1.  přestávka  je v   9,00 hodin  až  9,15  hodin,    délka  trvání  15  minut
2.  přestávka  je  ve  11,15   až   11,45    hodin,    délka  trvání  30  minut
možnost pobytu venku: na  některých  pracovištích  je  možný  pobyt  venku,  v objektu Spojovací 632 - v dílnách  jsou  k dispozici  2 hřiště a stoly na stolní tenis. Stejně jako u teoretického vyučování je polední přestávka považována za přerušení výuky a škola nezodpovídá  za chování žáků a případné vzniklé následky.

 

Domov mládeže:

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům od 1. 9. do 30.6.

2. Způsob zajištění praní, výměny a skladování prádla:
Čisté prádlo (povlečení) skladujeme ve skladě čistého prádla, použité a infekční prádlo skladujeme v co nejkratší době v samostatných větratelných skladech. Praní použitého prádla zajišťuje firma: „Sběrna prádla, chemické čistění, mandlování Radka Hořčíková, Rohelova 2596, 276 01 Mělník“. Jelikož organizace domova mládeže spočívá u 2. a 3. ročníků ve střídání ubytovaných na ložnicích po týdnech, dochází k výměně povlečení 1 x týdně, u dívek 1. ročníků, které jsou ubytovány po celý měsíc, dochází k výměně 1 x za dva týdny.
Ložní prádlo se nesmí třídit v místě použití. Před uložením do obalů se prádlo neroztřepává. Obaly na prádlo se po každém použití perou event. dezinfikují. Skladování použitého prádla a jeho doprava je přísně oddělena od ostatního provozu. Čisté prádlo se skladuje v čistých, pravidelně dezinfikovaných policích. Čisté prádlo je chráněno při přepravě před druhotným znečištěním.
Praní záclon zajišťují uklízečky ve školní prádelně. Suší se v sušárně v suterénu školy. Veškeré sklady jsou větratelné a stavebně oddělené. 
Pro pohotovostní praní je k dispozici pračka v prací místnosti a sušárna v suterénu školy.

3. Dojíždění žáků:
maximální vzdálenost: do 100 km příjezdy na domov mládeže – v neděli od 18.00 hod. do 21.30 hod., výjimečně povolené příjezdy v pondělí do 7.00 hod. na domov mládeže nebo do školy do 8.00 hod. /podmínkou je ohlášení se na DM a objednání stravy.

4. druh dopravy: kombinovaně – autobus, vlak,
časový údaj: max. 2 hod.

5. Režim dne:
6.00 – 6.15 budíček
6.00 – 6.45 ranní hygiena,příprava do školy, úklid ložnic, větrání
7.00 - 7.30 výdej snídaní a svačin ve školní jídelně

do 7,45 hlášení nemocných u vychovatelky ve službě
            ( měření teploty, zápis do sešitu, omluvení ve škole)
7,30 – 7,45 odjezd nebo odchod na vyučování do objektu Spojovací

                Po skončení vyučování nebo odborného výcviku:
                  o s o b n í v o l n o : 1. ročníky: Pondělí a úterý do 18,25
                                                                Čtvrtek: do 18,25
                                                2. a 3. ročníky: do 18,25

16.30 – 16.50 výdej večeře ve školní jídelně
                    ( středa: výdej studené večeře odpoledne na vychovatelně )
18,30 skupinové schůzky, prezence v DM po návratu z večeře
19,00 – 20,00 s t u d i u m , příprava na vyučování ( klid na patrech !)
20,00 – 21,15 internátní volno, příprava na večerku 
                   ( možnost prodloužení studia,sledování TV,internet, zájmová činnost)
21,15 – 21,30 příprava na večerku (služba provádí úklid společných prostor )

21,30 v e č e r k a (klid na ložnicích, zhasnutá světla )

STŘEDA : prodloužené vycházky : 1. ročníky: do 19,00 hodin
                                                  2. ročníky: do 20,00 hodin 
                                                  3. ročníky : do 21,00 hodin 

ČTVRTEK : g e n e r á l n í ú k l i d l o ž n i c : průběžně do 16,00 všechny ročníky

PÁTEK : odjezd domů dle školního rozvrhu 
( provoz DM končí v 8,00 )
NEDĚLE : příjezdy do DM od 18,00 - 21, 30 hodin

6. Příchody na domov mládeže – ubytované žákyně přijíždějí na DM v neděli mezi 18.00-21,30 hod. 6. Během týdně žáci přicházejí do DM po vyučování, nejdříve od 13.35. K přezouvání používají šatnu v suterénu školy, klíče od skříněk dostávají na začátku školního roku proti vratné záloze 
50,-- Kč, oděv odkládají na pokojích. Botní skříňky si po přezutí uzamykají. Klíče od pokojů a dalšího zařízení mají vychovatelky DM. Po příchodu na DM klíče od pokojů a skříní ubytovaní žáci dostanou u vychovatelky. V případě pohybu ubytovaných během vyučování, kdy není přítomna vychovatelka, klíče od pokojů vydává vedoucí provozního oddělení.
7. Odjezd domů z domova mládeže – podle rozvrhu hodin : provoz DM končí v pátek v 8.00 hod.

Stravování:

1.    Způsob zajištění oběda:
a.    Obědy zajišťuje škola ve školní výdejně obědů, fialový pavilon, 1.patro. Žáci využívají k objednání stravy portál www.strava.cz a při odebrání oběda čipové karty, čipové přívěsky nebo čipové ISIC karty.
b.    zajištění obědů pro žáky a zaměstnance objektu Spojovací 632 je ve školní výdejně obědů, fialový pavilon, 1.patro. V objektu Školní 664 je oběd zajištěn ve školní jídelně, která je součástí budovy.


2. Zajištění stravování během teoretického vyučování: hlavní stravování - viz bod 1,
výdej oběda v polední přestávce od 11:00 hodin do 13:30 hodin. – výdejna, odborný výcvik – 11,15 – 11,45 hod. - výdejna, výdej oběda ve školní jídelně od 11,35 do 12,05 hod. - SOŠ, 11,50 – 12,15 hod. – kadeřnice.
Doplňkové stravování je možné o přestávkách: Spojovací -  je možné v průběhu dne ve školním bufetu /pronájem – firma Šepra, odpovědná vedoucí: paní Bajramovičová, Školní – školní jídelna.

3. Zajištění stravování během praktického vyučování:
prakticky  na  všech  pracovištích  odborného  výcviku  je  možnost  teplého  oběda.  Buď  je  tato  možnost  ve  vlastním  zařízení , nebo  ve  smluvních  stravovacích  zařízeních, doba  vydávání  oběda  je pro kadeřnice - 11,50-12,15 hod., v dílnách OV – 11,15 – 11,45 hod. možnost  doplňkového  občerstvení  je  prakticky  na  všech  pracovištích během 1. a 2. přestávky, polední přestávky – Školní a v objektu Spojovací – školní bufet.  Také  jsou  na  některých  místech  prodejní  automaty. Stravování při praktickém vyučování zajišťuje OV.

4. Zajištění stravování na domově mládeže:
snídaně: ve školní jídelně,
svačina: žáci ji dostávají při snídaní do balíčku,
oběd:     při teoretickém vyučování – ve školní výdejně obědů, fialový pavilon, 1.patro
při odborném výcviku – ve školní jídelně,
odpolední svačina: posílená večeře,
večeře: ve školní jídelně,
ve středu je studená večeře, v pátek končí stravování snídaní a svačinou.

5. Režim školních svačin:  nejsou centrálně zajištěny, zabezpečují si je žáci nákupem nebo si je přinesou z domova.

6. Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka:
v teoretickém vyučování v objektu Spojovací 632  od 11:00 hodin do 13:30 hodin., dle rozvrhu
v teoretickém vyučování v objektu Školní 664 od 11,35 do 12,05 hodin, tj. 30 minut,
v praktickém vyučování na všech odloučených pracovištích: od 11,00 do 11,30 hodin, tj. 30 minut., v dílnách OV 11,15 do 11,45 hodin, tj. 30 minut, kadeřnice v objektu Školní: 11,50 – 12,15 hod., tj. 25 minut.

7. Stravování cizích strávníků :
režim stravování pro cizí strávníky /možnost stravování, prodej přes ulici, vyhrazené stoly, čas vyhrazený pro cizí strávníky/:
možnost stravování pro cizí strávníky funguje od 1.9.2001, a to na vyhrazených stolech v době mimo vydávání jídel pro žáky a zaměstnance SOŠ a SOU Neratovice.

8. Pitný režim
Zajištění pitného režimu: každý žák si zajišťuje vlastními prostředky. Během dne je možné nakoupit ve školním bufetu nebo v nápojových automatech.
Druhy nápojů: minerální vody, džusy, multivitamínové nápoje, čaj nebo káva.
Frekvence podávání a způsob: dle potřeby žáků, o přestávkách.
Manipulace s nápoji: nápoje žáci konzumují v jídelně u školního bufetu, nebo na místech tomu určených – odpočinkové kouty, ve třídách konzumují pouze některé druhy nápojů.
Instalace automatů s nápoji, sortiment, údržba: v jednotlivých objektech školy je instalován jeden nápojový automat firmy Coca Cola, kde je možné nakoupit nápoje od této firmy. V objektu Školní se nachází automaty 2 – na nápoje studené a teplé. Údržbu provádí firmy - automaty jsou pravidelně každý týden doplňovány.


Podmínky pohybové výchovy
1. Počet a kapacita tělocvičen: SOU - jedna tělocvična pro 30 žáků = jedna třída na výuku.
2. Pro výuku tělesné výchovy SOŠ – posilovna školy, tělocvična SOU.
3. Prostory pro cvičení – tělocvična, dále v areálu školy hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou, atletická dráha.
4. Vybavení tělocvičny:
základní nářadí (žebřiny, šplhadla, kladina, stojany pro odbíjenou, košíková 6 košů, trampolíny, lavičky, bedny, koza, kůň, můstky pro odraz, skok vysoký), stůl pro stolní tenis , branky pro házenou,
5. Hygienická zařízení: WC pro dívky, chlapce,
6. Možnost očisty: sprchy pro dívky a chlapce – oddělené,
7. Vybavení šaten: oddělené - lavičky a věšáky.
8. Vybavení hřišť: hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou,
9. Zařazování hodin tělesné výchovy: v prvním sledu a po obědě, vzhledem k využití a rozložení tříd do lichého nebo sudého týdne.
10. Počet hodin tělesné výchovy: je stanoven ŠVP na dvě hodiny týdně v teoretickém vyučování.
11. Výuka plavání – podmínky výuky – škola má možnost využívat městský plavecký bazén, plavání se provozuje pouze dle zájmu žáků a možností plaveckého bazénu.
12. Jiné sportovní aktivity: v zimních měsících bruslení, turistický kurz, lyžařský výcvikový kurz,
sportovní den v letním a zimním období, účast na atletických soutěžích a v kolektivních 
míčových hrách, cvičení v přírodě
13. Tělovýchovné chvilky: dle zájmu a možností jsou zařazeny do vyučovacích hodin.
14. Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: o polední přestávky mají žáci možnost využívat k pohybové aktivitě hřiště - kopaná, nohejbal....atd.
15. Zařazení prvků otužování: dle zájmu a možností školy jsou zařazeny do hodin tělesné výchovy.
16. Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu: zařízení tělocvičny je pronajímáno sportovním oddílům, DDM Neratovice pro košíkovou atd. dále při soutěžích organizovaných školou o sobotách-kopaná, florbal .......).
17. Mimoškolní využití zařízení a ostatní pohybová aktivita u žáků ubytovaných na domově mládeže:
individuální návštěva plaveckého bazénu, posilovny
vlastní posilovací stroje – 2 ks – k dispozici na DM, posilovna SOŠ ,stolní tenis,šipky
činky, podložky na cvičení v DM
míče,badminton, líný tenis

Ztráty a nálezy
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci se v prostoru tělocvičen předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. 
Zjištěnou ztrátu či nález hlásí žák neprodleně učiteli, který zajistí příjezd Policie. Při odškodňování se postupuje dle platné směrnice. Aby škola mohla nést odpovědnost za ztrátu věci, je nutná její řádná ochrana – uzamčená šatna, trezor školy apod. 

Úraz a první pomoc
Žák hlásí i malá zranění v průběhu vyučování i o přestávkách učiteli, učiteli OV nebo vychovatelce. Zaměstnanec je povinen v případě závažnějších zranění sepsat protokol o úrazu na základě platných právních předpisů. Ředitelství školy jej odešle na příslušné státní orgány. Veškeré úrazy se evidují v Knize úrazů u ZŘ EPO. Úrazy musí být průkazným způsobem ohlášeny do 24 hodin od vzniku úrazu. Na později nahlášené úrazy se nebere zřetel. U těžších úrazů je zajištěn odvoz do zdravotnického zařízení nebo zavolána zdravotnická pomoc na místo.
Lékárničkami první pomoci jsou vybaveny všechny pavilony, dílny OV a kabinet TV. V případě vážnějšího úrazu je každá osoba, které je poblíž úrazu, povinna poskytnout první pomoc a ihned uvědomit rychlou zdravotnickou pomoc na telefonním čísle 155. V případě zjištění požáru, který nelze lokalizovat ručními hasicími přístroji, je ihned nutné uvědomit hasičský sbor na čísle 150.

Parkování
Do objektu Spojovací 632 mohou vjíždět osobní automobily v tomto pořadí: služební vozidla, vozidla návštěv školy a soukromá vozidla zaměstnanců. Veškerý pohyb vozidel zapisuje vrátná školy do určeného sešitu - datum, SPZ, jméno řidiče + počet spolujezdců, čas příjezdu a odjezdu. Automobily vjíždí do areálu prostřednictvím brány u vrátnice, která je otevírána vrátnou automatickým ovladačem. Služební vozidla mají k dispozici dálkový ovladač. Za parkování vozidel zodpovídá vrátná školy. Pro služební vozidla a návštěvy školy je vyhrazeno parkoviště u oranžového pavilónu, pro soukromá vozidla parkoviště u vrátnice školy. V případě, že místo pro parkování soukromých vozidel zaměstnanců školy je zaplněno, vrátná ve výjimečných případech povolí vjezd na parkoviště pro služební vozidla. Předpokladem je dodržování pravidel vhodného parkování (parkování na vyhrazeném místě). V případě porušení pravidla bude pro zaměstnance vydán zákaz parkování na pozemku školy (povinností zaměstnavatele není zajistit parkování pro soukromá vozidla zaměstnanců). Přes noc jsou služební vozidla uložena v garážích školy, nebo jsou zaparkována na parkovišti pro služební vozidla, popř. v dílnách OV. Pokud ředitelka školy povolí používat služební vozidlo k soukromým účelům, řídí se tato skutečnost organizační směrnicí o řízení autoprovozu. 
V objektu Školní se používá pro parkování služebního vozidla prostor u školní jídelny nebo před školou. Soukromá vozidla zaměstnanců jsou zaparkována před budovou školy. Ve výjimečných případech je auto přes noc uloženo v garáži v zadní část budovy.

Školní bufet – Spojovací
Žáci mají možnost využít pro účely doplňkového stravování školní bufet, a to od 8.00 hod. do 13.00 hod. v době přestávek. Za provoz bufetu zodpovídá p. Bajramovičová. Školní bufet se nachází v zadní části pavilónu dílen OV se samostatným vchodem. Ke konzumaci zakoupeného jídla a nápojů slouží i jídelna. 

Nakládání s odpady
Odvoz odpadů zajišťuje smluvně specializovaná firma, na odloučených pracovištích majitelé nemovitostí nebo přímo sjednané specializované firmy. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat pravidlo třídění odpadů. Na každém patře i pavilonu jsou umístěny odpadové nádoby na papír a plast, ve třídách jsou odpadkové koše na komunální odpad. Uklízečky toto pravidlo rovněž dodržují a vynášejí odpad do samostatných kontejnerů pro papír, plast a ostatní komunální odpad.

Pracovní podmínky
Ve škole je dodržován zákaz kouření. 

Režim a provoz odborných učeben
Žáci jsou seznámeni s řády učeben vždy v první hodině výuky nebo odborného výcviku nebo na prvním sezení domova mládeže ve školním roce. Učitel, vychovatel nebo učitel OV o tom učiní zápis do třídní knihy, deníku OV nebo deníku výchovné skupiny. Je dbáno na to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině nebo na první schůzce chyběli. Řády jsou vyvěšeny na viditelném místě v místnosti.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014