arrow Zavřít

Kalendář událostí

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Info

V současné době je naplněna kapacita studentů ve všech oborech pro školní rok 2022/2023.

Další přihlášky v tuto chvíli pro nadcházející školní rok nepřijímáme.

Info
 1. Zahájení denního studia – učební obory (všechny obory a třídy) a maturitní obory (všechny obory a třídy) – čtvrtek 1. 9. 2022 – budovy školy budou upřesněny
 2. Zahájení dálkového nástavbového studia – podnikání – DS1 a DS2 - pondělí 12. 9. 2022 - Spojovací 632 (u Spolany, výuka včetně odpoledních bloků, pravidelná výuka pak každý lichý týden)
 3. Maturitní zkoušky – podzimní termín – didaktické testy – 1. – 6. 9. 2022 – budova SOŠ Školní 664 (u MÚ Neratovice – u Penny). Časový rozpis – viz schéma CERMAT a pozvánky. Žáci se dostaví s dostatečným časovým předstihem.
 4. Maturitní zkoušky – podzimní termín – písemná 6. 9. 2022, ústní část
  9. 2022. Časový harmonogram bude upřesněn, blíže viz pozvánky ke zkoušce. Studenti Kralup nad Vltavou mají odlišné schéma.
 5. Závěrečné zkoušky – učební obory – podzimní termín - Spojovací 632
  (u Spolany) – písemné 12. 9. 2022, praktické 13. – 14. 9. 2022, ústní
  9. 2022.

 

 

Veškeré informace budou dále upřesněny v období po 25. 8. 2022.

001

Cukrárna „Pojďte dál“ není jen tak obyčejná...

O tom se přesvědčili na besedě s p. Procházkovou studenti 3.r. veřejnosprávní činnosti SOŠ a SOU Neratovice.

 Přišli si totiž doplnit své znalosti z oblasti pracovního práva. Zaujala je historie vzniku této cukrárny, která zaměstnává lidi s postižením, poznali její provoz i milou obsluhu. Obdiv způsobila zajímavá a velmi úspěšná sportovní kariéra zaměstnanců, kteří pravidelně reprezentují naši zemi na olympiádách.

Příjemné dopoledne pak završili ochutnávkou zákusků a výborné ledové kávy.

001

001

Dne 27.06.2022 se žáci třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Státního oblastního a Národního archivu v Praze Chodovci. Exkurze začala přednáškou pana Martina Sováka o soustavě archivů a o archiváliích, které můžeme v archivu najít a dozvěděli jsme se, jak s nimi archiváři pracují a od jakých původců archiválie získávají. Potom jsme absolvovali „cestu archiválií“ a prohlédli si v archivu všechna pracoviště od příjmu písemností na rampě přes jejich dezinfekci, třídění, uspořádání a zapisování do počítače, ukládání do pořadačů a opravu poškozených dokumentů v restaurátorské dílně. Vzhledem k tomu, že dnes se již většina památek digitalizuje, viděli jsme také pracoviště digitalizace, kde se v současné době digitalizují záznamy o prvním sčítání lidu. Navštívili jsme také badatelnu, kde jsme mohli sledovat badatele při práci s archiváliemi a pan Martin Sovák nás seznámil s badatelským řádem. V depozitáři jsme si prohlédli uložené archiválie, například originál listiny císařského generalisima Albrechta z Valdštejna z poloviny 17. století, matriční knihy, do kterých se zapisovaly i údaje o povoláních rodičů, snoubenců a svědků. My jsme si mohli prohlédnout záznamy v matrikách z Obříství a Nelahozevsi a našli jsme zde zápisy o Bedřichu Smetanovi i Antonínu Dvořákovi, který v našem regionu pobýval.

001

002

002

Dne 21.06.2022 se žáci 2. ročníku SOŠ a SOU Neratovice oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili jednodenní odborné exkurze do Mariánských Lázní a Léčebných lázní Lázně Kynžvart. Vzhledem k zaměření naší školy na veřejnou správu jsme program připravili tak, abychom „v terénu“ ukázali žákům, jak zajišťují svoji samosprávu lázeňská města, kdo a jak řidí provoz lázní a zřídel, kdo se stará o životní prostředí a zvláště o chráněná území v okolí Mariánských Lázní a Kynžvartu.

V současné době je tato oblast již součástí Euroregionu, tzn. příhraničního regionu a v různých oblastech společenského života spolupracuje se sousedním Německem.

V Mariánských Lázních vyvěrá 40 léčivých minerálních pramenů a v blízkém okolí téměr 100. Léčilo se zde mnoho významných osobností: E. Destinová, pobýval zde Edison, Chopin, J. W. Geothe. Svoji prázdninovou vilu zde měl E. Beneš, město se zapsalo do historie i první oběti nacismu (T. Lessing). Dnes je město známé i ve světě především v oblasti lázeňství a od roku 2021 je na Seznamu kulturního dědictví UNESCO zapsáno jako světově známé lázeňské místo.

V Léčebných lázních v Lázních Kynžvart  jsme se zúčastnili přednášky, kterou vedla

MUDr. Dana Šašková, MBA náměstkyně ředitele pro lázeňskou péči, byla zaměřena na problematiku lázeňství a dětského lázeňství, na význam a využití léčivých pramenů při léčbě různých onemocnění a na provoz komplexu celého lázeňského zařízení. Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou jedním ze čtyř lázeňských zařízení v České republice, které má klimatické podmínky vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR jako přírodní léčivý zdroj. Po přednášce jsme si prohlédli balneo provoz, vybavení léčebných lázní a seznámili jsme se s léčebnými postupy u dětí, s vodoléčebnými procedurami, magnetoterapií, karboxyterapií, elektroterapií, termoterapií, fototerapií a myofeedbackem. V průběhu pobytu se sledují výsledky léčby např. pomocí spirometrie a oxymetrie, tato měření si mohli žáci pod vedením zdravotníků vyzkoušet stejně jako suchou uhličitou koupel, kdy je pacient ponořen v plastovém vaku naplněném oxidem uhličitým. Jeho působením dochází ke zlepšení krevního oběhu a zvýšenému prokrvení a okysličení pokožky.  Po přednášce jsme si prošli areál lázní a ochutnali všechny prameny, které se využívají k léčbě.                                                                                                   

Munzarová Zdeňka a Novotná Eva VS2

001

002

003

004

005

006

007

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014