arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Dne 24. 1. 2023 se žáci 3. a 4. ročníku SOŠ a SOU Neratovice zúčastnili Veletrhu vzdělání Gaudeamus v Praze. Vystavovatelé byly české univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy a další vzdělávací instituce. Na veletrhu se prezentovalo i přes 70 univerzit ze zahraničí.

Nejvíce informací o vystavujících školách získali žáci na přednáškách, které probíhaly po celou dobu veletrhu ve dvou přednáškových sálech. Zde se dozvěděli vše o studiu, fakultách, studijních programech, vybavení škol i aktivitách, které školy nabízí. Na konci každé přednášky poté proběhla soutěž o ceny.

Odborní poradci jim také pomáhali s výběrem vhodné školy nebo fakulty, která nabízí požadovaný program. Přímo na veletrhu se tak žáci mohli otestovat a zjistit, na jaké programy se nejlépe hodí. Žáci se také mohli informovat o možnostech uplatnění po studiu a využít stánek kariérního poradenství. Odborní pracovníci jim pomáhali s volbou kariéry anebo poradili, v jakém oboru je největší šance získat zaměstnání.

Doprovodný program Věda pro život pomohl žákům nahlédnout do náplně studia na vysokých školách. Na interaktivních ukázkách a zajímavých exponátech mohli žáci vidět, co se na VŠ mohou naučit. Pro zájemce o studium v zahraničí bylo připraveno Poradenské centrum pro studium ve Velké Británii a na dalších školách po celém světě. Součástí veletrhu bylo i Testovací centrum, kde si žáci mohli vyzkoušet vzorové testy k přijímacím zkouškám.

Žáci si z veletrhu odnesli spoustu propagačních materiálů o vystavujících školách a katalog veletrhu s přehledem všech vystavovatelů.

Zdeňka Munzarová, Eva Novotná

gaud23 01

gaud23 02

gaud23 03

gaud23 04

gaud23 05

gaud23 06

gaud23 07

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014