arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

OBJEKT ŠKOLNÍ
TEORETICKÁ VÝUKA

Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné správy, zejména územních, nebo pro administrativní činnost v oblasti advokacie, notářství a justice. Vyučovanými předměty oboru VSČ jsou vedle všeobecně vzdělávacích, jako český jazyk, cizí jazyk /německý, anglický francouzský, ruský/, základy společenských věd, aplikovaná psychologie, matematika, dějepis, zeměpis nebo společenská kultura; odborné předměty: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, historie české správy,  písemná a elektronická komunikace a další. Výuku zajišťují učitelé s odbornými i pedagogickými předpoklady.

Každým rokem je otevírána jedna třída.

Teoretickou výuku řídí zástupce ředitelky. Výuka je zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou.


Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon oboru vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí.

sid01

Výuka je prováděna v objektu Školní 664, kde jsou k dispozici v přízemí a v 1. patře čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD přehrávačem. Ostatní třídy jsou zařízeny podle využití a možností školy – např. televizory, videorekordéry, CD a DVD přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory. Žáci mají možnost využívat odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

domov 10

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

domov 11

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST


SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí. V rámci vyučování dochází k prohlubování znalostí prostřednictvím nejenom běžných forem výuky, ale i formou netradiční.

Ve čtyřletém oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost jsou realizovány přednášky na témata z oblasti veřejné správy, pro některé ročníky jsou zorganizovány návštěvy pražských divadel. Exkurze v jednotlivých ročnících podporují teoretickou výuku, zejména odborných předmětů. Jmenujme exkurze do Senátu ČR, Národního muzea, Státního archivu,  Archivního areálu Praha Chodovec atd.  Pravidelné exkurze se konají i do institucí, jako jsou Probační a mediační služba Mělník, Katastrální úřad Mělník, Okresní soud Mělník. Pravidelnou akcí je  i účast na Veletrhu pomaturitního studia.

domov 12

V průběhu studia se žáci účastní lyžařského kurzu a řady odborných soutěží. Ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem v Praze mohou vykonat státní zkoušku ze psaní na stroji. Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu 8 – 12 týdnů celkem vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy. Místa pro její výkon poskytují například Městský úřad Mělník, Okresní soud v Mělníku, Všeobecná zdravotní pojišťovna Mělník, Okresní archiv Mělník, Městský úřad v Neratovicích a Kontaktní středisko sociálního zabezpečení v Neratovicích.

lyze

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014