arrow Zavřít

Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

OBJEKT SPOJOVACÍ
TEORETICKÁ VÝUKA

teoret1

Teoretickou výuku řídí na SOU zástupce ředitele školy. Ve všech jmenovaných oborech je výuka zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou. Při vyučování se využívají kromě tradičních forem výuky – výklad, procvičování, zkoušení – i jiné formy, a to praktická cvičení u kuchařů číšníků, názorné ukázkové hodiny u kadeřníků a prodavačů. Strojírenské a stavební obory kombinují výklad látky s praktickou ukázkou na učebních pomůckách, modelech nebo skutečných strojních zařízeních. Novinkou pro výuku stavebních oborů je nová zednická hala umožňující cvičnou stavbu rodinného domku od podlah ke střeše a pro obory karosář  a mechanik opravář motorových vozidel nově otevřená karosářská dílna.

Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon daného tříletého oboru vzdělání ukončeného výučním listem a získání maturitního vysvědčení absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí. Od školního roku 2004/2005 má škola k dispozici vlastní autoškolu, kde žáci oboru mechanik opravář pro motorová vozidla a karosář ( dříve automechanik, klempíř) mají možnost získat řidičské oprávnění.Rovněž je k dispozici vlastní svářečská škola, kde budoucí instalatéři a karosáři mají možnost získat svářečský průkaz.

teoret2

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky pro teoretické vyučování si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí podle jednotlivých oborů vzdělání následovně: Pro obor vzdělání kadeřník pořádáme přednášky, např. renomované kosmetické firmy navštěvují naši školu a pořádají pro žáky odborné přednášky o novinkách ze své profese, zejména v oblasti nabídky nových výrobků. Probíhají přednášky a předváděcí akce firmy WELLA a Sollingen. Dále se kadeřnice zúčastňují různých akcí, např. prezentací nových a moderních materiálů a práce s ním, ze všech jmenujme firmu METRIX, navštěvují „Výstavu kadeřnického materiálu všech firem na českém trhu“, akce typu „Barvení a nové materiály“ či předváděcí den firmy „VITALITIS.“ Obor vzdělání se účastní soutěže odborných dovedností, a to nejen v rámci školy. Škola se aktivně vlastním stánkem zapojuje do výstavy „Řemesla a Elegance“. Jako úspěšná se jevila návštěva výstavy obrazů v Obecním domě, která vhodnou doplnila výuku předmětu Výtvarná výchova. Žáci oboru vzdělání kuchař číšník se zúčastňují exkurzí, např. do firmy Pivovar Prazdroj Plzeň, Staropramen Praha, Muzeum čokolády. Z pohledu plnoletých žáků je velmi kladně hodnocena opakovaná návštěva v Regionálním muzeu Mělník spojená s řízenou degustací. Kuchaři číšníci navštěvují také domácí a zahraniční výstavy a veletrhy, např. Zahrada Čech v Litoměřicích, ANUGA v Kolíně nad Rýnem apod. Obor vzdělání kuchař číšník reprezentuje školu na akcích pořádaných městy Mělník a Neratovice, ba i Středočeským krajem, žáci se svými učiteli zajišťují rauty k nejrůznějším příležitostem. Vyučující v oboru vzdělání kuchař číšník každoročně realizuje projektové vyučování v již zmíněném Regionálním muzeu Mělník. Pravidelně je pro žáky oboru vzdělání kuchař číšník uspořádán barmanský kurz, kde mají žáci příležitost získat barmanské oprávnění.

teoret3

Žáci oborů vzdělání prodavač a operátor skladování absolvují exkurze do velkoskladů a dalších firem, které se zabývají činnostmi souvisejícími s probíranou látkou. V rámci odborného výcviku se žáci zúčastňují výše uvedené výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, absolvují exkurze v nákupním centru Černý most, v hypermarketu TESCO a GLOBUS, oblíbené jsou Vánoční trhy v Lysé nad Labem.

teoret4

Také obory vzdělání strojírenského a stavebního zaměření využívají k prohloubení teoretických znalostí možnosti návštěv výstav, exkurzí. Instalatéři pravidelně navštěvují výstavy se zaměřením na topení, vodu a plyn, např. „Vodovody a kanalizace Praha“, AQUATERM Praha“, aktuálně navštěvují praktické ukázky pokládky plynového vedení v Neratovicích nebo v obci Tišice. Podnikají exkurze v dalších firmách, které exkurzi umožní. Obor vzdělání zedník je pravidelným návštěvníkem výstavy „FOR ARCH Praha“. Zpět nezůstává ani obor karosář, opakují se návštěvy v SDT Mělník se zaměřením na opravy plastových částí karosérií nákladních automobilů, ve firmě BOSAL Brandýs n/L.

teoret5

Zajímavé akce navštívily celé třídní kolektivy v rámci teoretického vyučování. Společenskovědní výuku podporují návštěvy na výstavách v Praze, zajímavá byla např. výstava Česká státnost, výstava o stavbě a rekonstrukci Karlova mostu apod. Do akcí podporující teoretické vyučování se zapojují i studenti nástavbového studia.Novinkou ve vzdělávacím procesu jsou realizace projektového vyučování, které vhodnou formou podporují enviromentální výchovu, preventivní činnost školy apod. Velmi úspěšným projektem se jevil v loňském školním roce s názvem: Poznej tradice, historii a přírodu svého okolí. Zejména pro žáky dojíždějící a ubytované na DM to byly 4 dny překvapivého poznávání okolí školy. Další úspěšnou akcí, na které se prezentujeme jako škola, je filmový festival Poděbradské filmové zážitky, který probíhá před prázdninami. Např.v minulém roce jsme byli požádáni pořadatelem, v tomto případě Úřadem Středočeského kraje, abychom se podíleli jak na zajištění dvou rautů v prostorách Kongresového centra lázeňské kolonády, tak na slavnostním programu, kterého se kromě naší školy účastnily i další školy v kraji. Součástí tohoto programu byla i módní přehlídka, kde oslovené školy ze středních Čech předváděly modely orientované jednak na historické styly odívání, jednak na volnou současnou fantazijní tvorbu. K módním kreacím při podobných akcích vytvářejí žákyně naší školy odpovídající účesy.

teoret6

Dodejme jen, že podobná setkání jsou zejména pro žáky učilišť vhodnou příležitostí k tomu, aby předvedli, co všechno je škola může naučit. A přidá – li se ještě píle a talent, tak do budoucna jsou nejlepší vstupy na trh práce.Dále jsou realizovány výlety jednotlivých tříd. Cílem těchto akcí bývá Mělník (zámek a Regionální muzeum), hora Říp, ZOO Praha, Lobkovice (zámek a hrob F. Palackého), ZOO a Botanická zahrada Liberec, výstava „Historie Vánoc a Vánoce na Mělnicku“, Národní technické muzeum Praha, Národní muzeum Praha.Zajímá nás rovněž volný čas našich žáků mimo vyučování v oblasti sportovní. Žáci se aktivně zapojují do oblastních soutěží v rámci „Středoškolských her“, „Středoškolský pohár v atletice“, „Den pro zdraví“, „Přespolní běh“, „Středoškolský pohár v odbíjené a v košíkové“ a oblastníchsoutěží v plavání atd.

teoret7

Žáci se každoročně zúčastňují „Sportovního dne“, v rámci kterého se konají soutěže v odbíjené, v pozemním hokeji a v košíkové, kopané, stolním tenisu atd. Mezi významné školní aktivity patří lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky a turistický kurz pro 2. ročníky. Rovněž v kulturní oblasti škola nabízí možnosti k aktivnímu využívání volného času. Dle možností žáků se organizují zájezdy do divadla, někteří žáci mají zájem o účast na soutěžích zaměřených na literární a výtvarnou činnost. 

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014