arrow Zavřít

Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

ODBORNÝ VÝCVIK

Odborný výcvik je prováděn v dílnách a v odborných učebnách objektu Spojovací 632, rovněž na odloučených pracovištích školy pod dozorem učitelů OV. Na smluvně zajištěných provozních pracovištích jsou žáci vedeni instruktory OV, činnost instruktorů na smluvních pracovištích kontrolují učitelé OV. V čtyřletém oboru vzdělání je prováděna odborná praxe na smluvních pracovištích ekonomického zaměření a v zařízeních státní správy. 

Modrý pavilón dílen slouží pro strojírenské a stavební obory. V dílnách odborného výcviku je k dispozici dílna pro obory mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník vybavená základními stroji a

  01.htm1

přístroji nutnými pro praktické nacvičování dovedností, např. hydraulický zvedák na automobily, modely motorů, stolní vrtačky, soustruhy, instalatérská stěna s možností připojení jednotlivých sanitárních předmětů apod. V dílně zedníků mají žáci možnost cvičně stavět dle pokynů učitele. V roce 2012 uvedla škola do provozu také velkou halu pro praktický výcvik zedníků.

01.htm2

V dílnách dále nalezneme diagnostickou učebnu pro automechaniky a svařovnu. Od školního roku 2004/2005 má škola k dispozici vlastní svářečskou školu, kde žáci tříletých oborů strojírenského zaměření mají možnost získat svářečský kurz. Pro žáky, kteří nechtějí využít školního stravování, je v daném pavilonu k dispozici školní bufet s jídelnou. 

01.htm3

Úkolem odborného výcviku je naučit žáky základní dovednosti z jejich oboru vzdělání. Učí se vždy pod dozorem zkušených učitelů OV. V prvním ročníku se žáci se svou profesí seznamují a získávají základy svého řemesla. Druhý ročník se odehrává ve znamení získávání nových poznatků a ve třetím ročníku žáci upevňují a procvičují již naučené dovednosti a připravují se na zvládnutí závěrečných zkoušek.


Cílem odborného výcviku je, aby se absolventi dokázali bez potíží zařadit mezi své spolupracovníky ve stejné profesi. 

01.htm4

Aby však byli skutečnými odborníky, potřebují samozřejmě nejméně tři roky další praxe v oboru. Je nám jasné, že naučit žáky jen jejich profesi rozhodně nestačí. Dnešní zaměstnavatelé žádají daleko více. Chtějí odpovědného pracovníka se smyslem pro hospodárnost a se vztahem k firmě, která mu zajišťuje zaměstnání.


Odborný výcvik řídí zástupce ředitelky. Jednotlivé skupiny jsou tvořeny žáky a řídí je učitelé OV podle zaměření.

01.htm5

Odborný výcvik je prováděn v rozsahu schváleném v učebních dokumentech MŠMT podle oboru. Začátek výuky je stanoven na 7.00 hod., konec je stanoven na 13.30 hod., včetně půlhodinové přestávky na oběd. 1. přestávka na svačinu probíhá od 9,00 hodin do 9,15 hodin, 2. přestávka na oběd je v rozmezí od 11,15 do 11,45 hodin. Na provozních pracovištích je pracovní doba stanovena dle zvyklostí pracoviště. Výjimku v pracovní době na pracovištích školy dle provozních podmínek povoluje ředitelka školy. Žáci si kupují ochranné pracovní pomůcky – oděv a obuv podle seznamu pro jednotlivé obory vzdělání. Část oděvu kupuje žákům škola. Všechny učební obory využívají zařízení a pomůcky školy. Pouze obor vzdělání kadeřník se finančně podílí na nákupu pomůcek ve výši dle aktuální nabídky dodavetele (natáčky, hřebeny, nůžky apod.) a u strojírenských oborů skládají vratnou zálohu 1 500 Kč na úhradu ztraceného nebo úmyslně zničeného nářadí. Bližší informace naleznete v informacích o nástupu.


Před nástupem do školy do kteréhokoliv oboru, který se u nás vyučuje, musí žáci projít lékařskou prohlídkou. Např. pro nástup do strojírenských a stavebních oborů vzdělání není vhodné, aby žák trpěl alergiemi kůže, dýchacích orgánů, pohybovými problémy, na závadu jsou poruchy nosného systému, nemoci srdce a cév. Proto je souhlas lékaře vždy nezbytný.

01.htm6

Všechny obory vzdělání doplňují výuku odborného výcviku návštěvami na výstavách, exkurzích atd. A to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jde o velmi zajímavé formy výuky, které vhodným způsobem doplňují odborný výcvik. Značné oblibě se těší také soutěže žáků v odborných dovednostech. Nejprve probíhají soutěže místní, poté celostátní. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech v republice.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014