Kalendář událostí

Duben 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 jsou zde.

IZO školy: 110 450 639

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů pro školní rok 2023/2024 jsou zde.

Navštivte virtuální prohlídku školy
virt

 

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2023/2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a v souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení vyhlašuji pro školní rok 2023/2024 podmínky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s předpokládanými počty přijímaných žáků:

1.čtyřletý obor vzdělání (ukončení maturitní zkouškou):

18-20-M/01 Informační technologie (30 žáků)
28-42-L/01 Chemik operátor (30 žáků)
29-42-M/01 Analýza potravin (30 žáků)

65-42-M/01 Hotelnictví (30 žáků)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků)

1) Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
2) Ukončená povinná školní docházka.
3) Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
4) Výsledky jednotné přijímací zkoušky.
5) Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.
6) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU.

Způsob hodnocení:
1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu přidělením max. 12 bodů.
2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (podíl JPZ na celkovém hodnocení v rozsahu 60%) přidělením max. 18 bodů.
3. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 15 bodů.


2. tříleté obory vzdělání (ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

23 – 55 – H/02 Karosář (24 žáků)
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (24 žáků)
36 – 52 – H/01 Instalatér (24 žáků)
36 – 67 – H/01 Zedník (24 žáků)
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník (60 žáků)
66 – 53 – H/01 Operátor skladování (15 žáků)
66 – 51 – H/01 Prodavač (15 žáků)
69 – 51 – H/01 Kadeřník (60 žáků)

- Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.

- Ukončená povinná školní docházka.

- Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.

- Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.

- Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

- Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU.

- Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

- U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a jejich kapacitou.

Způsob hodnocení:
1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu.

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.

 

3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor (dálková nástavba):

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

- Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.

- Výsledek školní přijímací zkoušky, pokud se bude konat

Způsob hodnocení:
1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (podíl JPZ na celkovém hodnocení v rozsahu 60%).

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014