Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

domov 1

Domov mládeže slouží dívkám a chlapcům, kterým vzdálené trvalé bydliště znemožňuje každodenní dojíždění na vyučování. V sousedství domova mládeže je Městský úřad Neratovice, dále supermarkety BILLA a PENNY, specializované obchody, poliklinika s odbornými lékaři, lékárna a autobusové zastávky MHD i autobusů spojujících Neratovice s Mělníkem a Prahou.Kapacita domova mládeže čítá 60 lůžek. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích, kterých je v domově mládeže celkem 20. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytované dívky a chlapci uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC umývárna, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. Ve 3. patře je 11 ložnic pro 33 ubytovaných, sociální zázemí – WC a umývárna, sklad infekčního prádla, společenský prostor a kancelář vychovatelek.Pokoje jsou vybaveny stejným nábytkem.Jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. Cena za ubytování činí 50,- Kč denně. Žáci platí měsíčně zálohu ve výši 1 500,- Kč (1. ročník) a 750 Kč ( 2. a 3. ročník z důvodu střídání odborného výcviku v místě bydliště a teoretické výuky ve škole v Neratovicích).Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.Výše poplatku se však snižuje na základě Vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz, školní výlety apod., kde si žáci platí ubytování mimo DM).O měsíční úhradě za ubytování v jednotlivých případech může rozhodnout ředitelka školy. Pokud je žák v DM ubytovaný jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování se provádí čtvrtletně podle výše uvedených pravidel prostřednictvím účtů v peněžních ústavech.

domov 2

K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítačem s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna v suterénu, rotoped, masážní přístroj a Fit End Fold Stridern na patrech.Domov mládeže je vybaven izolační místností pro nemocné, kteří nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny.

domov 3

Provoz domova mládeže zajišťují kvalifikované vychovatelky s odborným i pedagogickým vzděláním s dlouholetou praxí od neděle 20,00 hod. do 8,00 hod. v pátek. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno (zájmová činnost – výtvarný kroužek, čtenářský kroužek, apod., besedy, TV programy), přípravu na vyučování a spánek. Ve volném čase, po vyučování, mohou žáci využít při kolektivní i samostatné činnosti městská zařízení, jako jsou krytý bazén s atraktivním tobogánem, videokavárnu, sportoviště a tenisové kurty, městské kino, akce a zařízení Společenského domu. V domově mládeže se pořádají soutěže např. v úklidu, o nejhezčí velikonoční či vánoční výzdobu ložnice. Přestože jsou Neratovice známy především jako město chemie a železniční uzel, je zde i krásná příroda kolem Labe, která nabízí příjemné procházky a pobyt v přírodě.Žáci mají možnost vyjádřit se k dění a náplni volného času na domově mládeže prostřednictvím svých volených zástupců v domovní radě, dále ke kvalitě a skladbě jídel na stravovací komisi. 
Podle svých zájmů se může každý zapojit do zájmových útvarů, pokud bude ochoten věnovat svůj volný čas smysluplné činnosti.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014