SOŠ a SOU Neratovice


Naším cílem je, aby ze školy odcházeli do života dobře připravení mladí lidé,
kteří se dokáží uplatnit v našich i zahraničních firmách.
O naší škole

SOŠ a SOU Neratovice


Proč jít studovat k nám? Ambice žáků jsou prvořadé.

O naší škole

Nové obory pro školní rok 2023/2024


Baví tě přírodní vědy, chceš se v chemické laboratoři cítit jako doma?
Chceš vědět více o výrobě léků a farmakologii? U nás se to naučíš. 

NAŠE OBORY

Nové obory pro školní rok 2023/2024


Studuj obory, které tě v budoucnu uživí. U nás si můžeš vybrat...

NAŠE OBORY

STUDUJ
U NÁS

Máme zajímavé obory i pro tebe! Nečekej a kontaktuj nás ještě dnes.
Vítejte na stránkách naší školy!

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na oficiálních webových stránkách naší školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nertovice, Spojovací 664. Vaše návštěva na adrese www.sosasou.cz je velmi dobrá příležitost, jak získat informace o naší škole, která nabízí dosažení maturitního vysvědčení nebo výučního listu v denní formě studia v různých oborech vzdělání strojírenského, stavebního, ekonomického a službového zaměření každému, kdo absolvoval povinnou školní docházku. Dále pak poskytujeme vzdělání pro absolventy učebních oborů, a to v denní i dálkové formě – v současné době v ekonomickém a strojírenském oboru.

Číst dále...

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2023/2024
REDIZO školy: 610450620

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664


REDIZO školy:  610450620
IČ:  683 834 95
Datová schránka ID:  m4qw7wd
Tel:  +420 315 665 318
Mail:  zakova.nadezda@sosasou.cz

Image
Projekt IKAP II
Image

Vyučujeme žádané obory

Veřejnosprávní činnost

68–43–M/01
Veřejnosprávní činnost

Absolvent v oblasti výkonu profese dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě.

Pokračovat...
Hotelnictví

65-42-M/01
Hotelnictví

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelových služeb a cestovního ruchu. Vychází z předpokladu, že část absolventů bude vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské nebo řídící v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. 

Pokračovat...

Studuj s námi, bav se s námi

Spolupracujeme se sponzory