Maturitní a učňovské obory

Poskytujeme výuku žádaných maturitních a učňovských oborů

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě
čtyřletý studijní obor SOŠ zakončený maturitní zkouškou

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9 325/2009-23.

Profil absolventa:

Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:
•        návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
•        údržby prostředků IT z hlediska HW;
•        programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
•        instalací a správy aplikačního SW;
•        instalací a správy OS;
•        návrhů, realizace a administrace sítí;
•        kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
•        obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. 

Pracovním zařazením se absolvent uplatní jako: správce počítačových sítí, správce operačních systémů, pracovník uživatelské podpory, programátor, systémový správce pracovišť vybavených rozsáhlým aplikačním softwarem, školící technik, obchodník s prostředky IT aj, technik IT.